UN1EK organiseert medezeggenschapsavond

Gisteravond organiseerden de centrale UN1EK raad en het college van bestuur van UN1EK in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen een medezeggenschapsbijeenkomst. Alle leden van de IKC- en medezeggenschapsraden, managers en directeuren, het college van bestuur en de raad van toezicht waren uitgenodigd. Kortom, iedereen die is betrokken bij het maken en toetsen van beleid binnen UN1EK. De 115 deelnemers ontmoetten en inspireerden elkaar en volgden diverse workshops.

Integrale medezeggeschap

UN1EK bestaat in augustus vijf jaar, de integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs functioneert drie jaar. In 2015 heeft UN1EK een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs ontwikkeld. “Dit was uniek in Nederland,” vertelt Claudia Doesburg, bestuurder van UN1EK. “We hebben de wetgeving voor medezeggenschap van ouders en medewerkers in onderwijs en opvang samengevoegd in ons medezeggenschapsreglement, vanuit het principe dat voor ieder onderwerp steeds het hoogste recht geldt.”

Betrokkenheid en inspraak van medewerkers en ouders

“Met onze integrale werkwijze in de IKC’s bieden we kinderen ontwikkelingsgerichte opvang en toekomstgericht onderwijs en geven we medewerkers een aantrekkelijk loopbaanperspectief,” licht Claudia Doesburg toe. “Een nieuwe strategische periode gaat in 2020 van start waarin o.a. onderwijsvernieuwing in het IKC, het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt en het bieden van goed onderwijs en ontwikkelingsgerichte opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar centraal staan.

We vinden de betrokkenheid, inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers bij deze ontwikkelingen belangrijk. Daarom organiseerden we samen met de centrale UN1EK raad een medezeggenschapsavond voor iedereen die binnen UN1EK bij de ontwikkeling en toetsing van beleid betrokken is. Een mooie avond en een nieuw startpunt voor dialoog en verbinding binnen UN1EK.”

Share Button