Werken

bij UN1EK

Maak van je passie je beroep!

Werken met kinderen is een UN1EKe ervaring: je maakt deel uit van een proces waarin het kind zich ontwikkelt. De groei die de kinderen hier doormaken en hun dankbaarheid zijn een prachtige ervaring. Ben jij gek op kinderen en wil je hen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?

Maak dan van je passie je beroep en kom bij ons werken! 

Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. We willen een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen. Een goed en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket is een vereiste om onze medewerkers te binden en boeien. Daarom vinden wij het belangrijk om vanuit aantrekkelijk werkgeverschap, naast de cao, extra/aanvullende arbeidsvoorwaarden aan onze medewerkers te bieden. Aandacht voor vitaliteit is wat ons betreft een onmisbaar aspect dat zorgt voor medewerkers die zich energiek, gemotiveerd en betrokken voelen. Meer weten?
Klik hier voor de secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Maak een job alert aan!

Voor vragen kun je ons ook altijd via WhatsApp bereiken!

UN1EK Academie

De leer- en ontwikkelvragen van kinderen worden steeds complexer. Willen onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers daar een adequaat antwoord op bieden, dan vergt dat meer inzet, kennis, expertise en vaardigheden dan één professional kan bieden. We hebben professionals nodig die generiek zijn opgeleid, maar die ook over specialistische vakkennis en expertise beschikken. Om dat te bereiken biedt UN1EK al haar medewerkers een infrastructuur voor talent- en competentieontwikkeling.
Lees meer

Stage

Ben je gemotiveerd, leergierig en wil je graag wat betekenen voor kinderen in het onderwijs? UN1EK is op zoek naar betrokken studenten die we kunnen opleiden en begeleiden als onze toekomstige leerkrachten.

Studenten van UN1EK onderwijs en opvang werken bij UN1EK in Integrale KindCentra (IKC’ s) waar de hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak samenwerkt. Elk IKC heeft een onderscheidend profiel.
Lees meer

Wij zijn UN1EK

Wanneer je op een van onze locaties in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis aan de slag gaat, maak je echt het verschil. Onze UN1EKe werkwijze bij onze locaties voor opvang en primair onderwijs richt zich volledig op een optimale ontwikkeling en opvoeding van de kids. We doen dit met een fijne groep collega’s en natuurlijk in samenwerking met de ouders.
Wil jij werken bij een organisatie met een UN1EK karakter? Bekijk dan onze vacatures!
Lees meer

Veelgestelde vragen

Welke opleiding heb ik nodig om bij UN1EK aan het werk te gaan?

Pedagogisch medewerker 
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang moet je beschikken over het juiste diploma: in de  kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker  kun je de diploma check ‘kwalificeert mijn diploma’ doen. 

In de diplomalijst is een onderscheid in diploma’s die kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en voor pedagogisch medewerker in de bso/nso. 

Leerkracht basisonderwijs 
Om te mogen werken als leerkracht in het basisonderwijs heb je een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig.

Welke kwalificatie-eisen heb ik nog meer nodig als Pedagogisch Medewerker?

Taaleis 3F 
Met het intreden van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt het wettelijk verplicht dat pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang beschikken over taalniveau 3F op het onderdeel mondelinge taalvaardigheid. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren.  

Wil je weten of je aan de taaleis voldoet, kijk dan op de site Brancheorganisatie Kinderopvang, hier wordt antwoord gegeven op de meeste gestelde vragen over de taaleisen. 

Voor- en vroegschoolse educatie 
Alle kindcentra van UN1EK bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. 

Voor het werken met kinderen in de doelgroep van 2 tot 4 jaar is het verplicht om een VVE certificaat te hebben.  

Binnen UN1EK  zijn er eventuele mogelijkheden tot scholing voor het behalen van bovengenoemde kwalificatie-eisen.

Welke CAO’s zijn van toepassing?

In de kinderopvang werken we met de CAO Kinderopvang, deze kun je hier vinden. 

Het onderwijs valt onder de CAO Primair Onderwijs, deze vind je hier.

Waarom is een verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk?

UN1EK staat voor een gezonde, maar vooral veilige omgeving voor onze opgroeiende kinderen en voor onze medewerkers. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is ondersteunend aan onze ambitie om een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en medewerkers te realiseren. 

Alle medewerkers van UN1EK moet zich daarom inschrijven in het Personenregister. Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit is de continue screening. 

Ik wil graag in de flexpool kinderopvang werken, welke mogelijkheden zijn er?

Wij zijn altijd op zoek naar gediplomeerde enthousiaste, flexibele pedagogisch medewerkers die onze flexpool kunnen komen versterken. 

De flexpool is een 'flexibele schil' binnen het personeelsbestand en is bedoeld voor een optimale afstemming van het werkaanbod op onze locaties en de beschikbare capaciteit aan personeel.  

Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot contracturen, dit is afhankelijk van de mate van beschikbaarheid en individuele wensen. 

Wil jij die vrijheid en afwisseling en toch onderdeel zijn van een hecht team? Neem dan contact met ons op!

Waarom is UN1EK een aantrekkelijke werkgever?

Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. We willen een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen. Een goed en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket is een vereiste om onze medewerkers te binden en boeien.

Daarom vinden wij het belangrijk om vanuit aantrekkelijk werkgeverschap, naast de cao, extra/aanvullende arbeidsvoorwaarden aan onze medewerkers te bieden. Aandacht voor vitaliteit is wat ons betreft een onmisbaar aspect dat zorgt voor medewerkers die zich energiek, gemotiveerd en betrokken voelen.

Meer weten? Klik hier voor al onze UN1EKe secundaire arbeidsvoorwaarden!

Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!