Wat is een IKC?

Integratie van onderwijs, opvang, ontwikkeling en zorg

IKC is de afkorting van Integraal Kindcentrum; een locatie waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang intensief samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Een IKC heeft één directeur, één team, één identiteit, één pedagogische visie en één beleid. Zo kan jouw kind in één lijn doorgroeien vanaf de allereerste opvang tot het moment dat hij of zij naar het voortgezet onderwijs gaat. 

Bij onze IKC’s bieden we opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Elk kind krijgt bij ons de kans om zijn of haar talenten en kwaliteiten te ontdekken en in de volle breedte te ontplooien. We werken daarbij met ontwikkellijnen in plaats van leerlijnen. Dat betekent dat we jouw kind niet alleen volgen en ondersteunen op pedagogisch en didactisch gebied, maar ook kijken naar zijn of haar specifieke behoeften. We werken daarbij nauw samen met lokale specialisten en partners, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, logopedist, kinderfysiotherapeut, maar ook de scouting en andere sportieve partners of maatschappelijke organisaties. Elke IKC heeft een onderscheidend profiel en eigen aanpak, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw kind past.

Opvang


Vanaf de allereerste opvang kan je kind (door)groeien en ontwikkelen binnen de veilige omgeving van het IKC. We verzorgen, stimuleren en ondersteunen je kind in zijn of haar ontwikkeling en samen met de andere kinderen kan het heerlijk spelen en opgroeien. Doordat we intensief met elkaar samenwerken raakt je kind spelenderwijs al gewend aan de omgeving, het pedagogische klimaat en aan de medewerkers van het IKC, als het straks doorstroomt naar het basisonderwijs.

0-4 jaar

Bij de hele dagopvang verzorgen we de kinderen goed. Ze spelen heerlijk binnen en buiten met andere kinderen en kunnen zich vrijuit ontwikkelen.

2-4 jaar

Bij de peuteropvang kunnen kinderen samen puzzelen, knutselen, zingen en spelen in verschillende hoeken. Van spelen met zand en water leer je al een beetje rekenen en schrijven! Een goede voorbereiding voor de basisschool.

Opvang + Onderwijs


De 'overstap' van de kinderopvang naar het basisonderwijs gaat binnen een IKC op een vloeiende en veilige manier, omdat je kind al gewend is aan het gebouw, de wijze waarop er met kinderen omgegaan wordt en het pedagogisch klimaat. Je kind groeit en ontwikkelt zich door in het basisonderwijs. Omdat buitenschoolse opvang binnen hetzelfde IKC plaatsvindt, is daar ook de verbinding mee.

3-6 jaar

De peuters en kleuters bezoeken elkaar regelmatig. We benaderen peuters en kleuters op dezelfde manier en werken met dezelfde thema’s en activiteiten. Zo zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn.

6-8 jaar

In het basisonderwijs leren kinderen ook van en met elkaar. We geven ieder kind de aandacht en ondersteuning die het nodig heeft om zijn of haar kwaliteiten en talenten te ontwikkelen.

4-13 jaar

Binnen- en buitenschools leren: op school en bij de buitenschoolse opvang vullen lessen, projecten en excursies elkaar aan. Zo leren en ontwikkelen de kinderen zich op verschillende manieren.

Je hebt de keuze


Al onze IKC’s hebben een eigen profiel en een specifiek aanbod van activiteiten. Een greep uit de profielen van onze IKC’s zijn kunst, sport, muziek, weerbaarheid, techniek, natuur, taal en gezond leven. Onze IKC’s zijn 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur. Je kunt zelf een keuze maken uit ons aanbod van opvang en onderwijs.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!