op UN1EKe wijze

UN1EK Academie

'Waar kennis en toekomst samenkomen'


Bij UN1EK willen we goed onderwijs en goede kinderopvang bieden. Daarom besteden we aandacht aan het verbeteren en ontwikkelen van onze vaardigheden, zodat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Op deze manier kunnen medewerkers zich continue verder ontwikkelen en professionaliseren.

Door tekorten op de arbeidsmarkt, wat kan zorgen voor het ontbreken van continuïteit op de werkvloer en invloed kan hebben op het werkplezier, vinden we het belangrijk om onze medewerkers te ondersteunen, inspireren en ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Dat begint bij aandacht voor de medewerker met de vraag: “wat heb jij nodig om het werk te kunnen doen?”. Hierin speelt de UN1EK Academie een belangrijke rol.

Groeien en ontwikkelen kan op meerdere manieren. In grote lijnen onderscheiden we bij UN1EK twee richtingen; horizontaal en verticaal. Ben je bijvoorbeeld leerkracht en geniet je van je vak, maar wil je wat meer uitdaging, dan bieden we ‘horizontale doorgroei’. Horizontaal betekent namelijk een verdieping en verbreding van je functie. Een leerkracht kan via horizontale doorgroei de kennis vergaren om beleidsmatige taken uit te voeren. Naast je werk als leerkracht krijg je dan ook organisatorische verantwoordelijkheden en kun je doorgroeien naar een hogere schaal.

Bij verticaal doorgroeien ga je echt voor een ontwikkeling waarin je naar een andere functie doorgroeit. Zo kun je bij UN1EK bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker binnenkomen en via allerlei scholing en trainingen uiteindelijk doorgroeien naar teamleider of directeur. Een onderwijsassistent kan zich ook verticaal ontwikkelen; eerst tot leerkrachtondersteuner en uiteindelijk tot leerkracht die zelfstandig voor de klas staat.

Onze huisacademie
Binnen de UN1EK Academie wordt een aanbod ontwikkeld waardoor medewerkers zich kunnen professionaliseren en hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit zowel (wettelijk) verplichte cursussen en trainingen als netwerken en opleidingen/workshops waar behoefte aan is. Voorbeelden van verplichte cursussen/trainingen zijn de babytraining, VVE en de bijeenkomsten van startende leerkrachten, onderdeel van het zogenaamde inductie programma. Binnen de netwerken is ruimte voor ontmoeting, verbinding, dialoog en delen van expertise en ervaringen. Vanuit de netwerken kunnen wensen voor trainingen en/of workshops voorgesteld worden. Door een opleiding te volgen kan je wellicht solliciteren op een nieuwe functie voor jou binnen onze organisatie. Daarnaast is er door middel van de kweekvijver ruimte om te ontdekken of een leidinggevende functie in opvang of onderwijs bij jou past. Beschik je als medewerker over een bepaalde expertise, dan is er ruimte om een workshop/training over dit onderwerp te organiseren. Op deze manier kunnen we leren en ontwikkelen met elkaar.

UN1EK vindt het belangrijk persoonlijk leiderschap te stimuleren, wat de functie of positie ook is. Iedereen wordt aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen groei, ontwikkeling en werkgeluk.
Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!