Groeien en ontwikkelen

op UN1EKe wijze  

De leer- en ontwikkelvragen van kinderen worden steeds complexer. Willen onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers daar een adequaat antwoord op bieden, dan vergt dat meer inzet, kennis, expertise en vaardigheden dan één professional kan bieden. We hebben professionals nodig die generiek zijn opgeleid, maar die ook over specialistische vakkennis en expertise beschikken. Om dat te bereiken biedt UN1EK al haar medewerkers een infrastructuur voor talent- en competentieontwikkeling.

Die ontwikkeling begint al bij een intensieve samenwerking en uitwisseling van relevante kennis en expertise binnen onze IKC’s. Maar dit doen we ook met aanvullende opleidingen via het principe van de brede leerroute. Zo voorzien wij al onze professionals van de juiste kwaliteiten die zij nodig hebben om kinderen van 1 tot 13 jaar zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Wil jij werken in onze vernieuwende organisatie?


Horizontaal en verticaal doorgroeien

Groeien en ontwikkelen kan op meerdere manieren. In grote lijnen onderscheiden we bij UN1EK twee richtingen; horizontaal en verticaal. Ben je bijvoorbeeld leerkracht en geniet je van je vak, maar wil je wat meer uitdaging, dan bieden we ‘horizontale doorgroei’. Horizontaal betekent namelijk een verdieping en verbreding van je functie. Een leerkracht kan via horizontale doorgroei de kennis vergaren om beleidsmatige taken uit te voeren. Naast je werk als leerkracht krijg je dan ook organisatorische verantwoordelijkheden en kun je doorgroeien naar een hogere schaal.

Bij verticaal doorgroeien ga je echt voor een ontwikkeling waarin je naar een andere functie evolueert. Zo kun je bij UN1EK bijvoorbeeld als junior manager binnenkomen en via allerlei scholing en trainingen uiteindelijk doorgroeien naar manager of directie. Maar een pedagogisch medewerker of onderwijsassistent kan zich ook verticaal ontwikkelen; eerst tot leerkrachtondersteuner en uiteindelijk tot leerkracht die zelfstandig voor de klas staat.


Professionele basishouding

Willen we alle kinderen in onze IKC’s de basis bieden die zij verdienen, dan vergt dat in elk geval een professionele basishouding bij onze medewerkers. Wat bedoelen wij daarmee? Het wil zeggen dat je open staat om je permanent te blijven ontwikkelen en te ontplooien. Een typische UN1EKmedewerker is ondernemend, flexibel, interactief, nieuwsgierig, oplossingsgericht en gericht op samenwerking. De mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn legio, maar je hoeft zeker niet alle rollen te kunnen vervullen. Onze medewerkers zorgen dat zij zichzelf in ieder geval een of meerdere nieuwe expertises of functies aanleren. Dát is UN1EK!


De Brede Route

Om ons heen zien we steeds meer samenwerking ontstaan tussen onderwijs, opvang en zorg. In een IKC werken veel professionals vanuit een verschillende opleidings-achtergrond aan de ontwikkelingsperspectieven van kinderen van 0-13 jaar. Echter, de huidige beroepskrachten hebben zich in hun studietijd onvoldoende kunnen verdiepen in het samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Omdat we in een IKC kinderen willen begeleiden vanuit meerdere invalshoeken hebben we juist daar interprofessionele vaardigheden nodig. Het zou enorm helpen als medewerkers elkaars taal verstaan, goed weten wat de expertise van de ander is (en waar we zelf goed in zijn) en hoe ze samen een meerwaarde voor de kinderen kunnen vormen.  

Werkgevers kinderopvang, schoolbesturen en beroepsopleidingen hebben de handen ineen gestoken: zij willen jou goed voorbereiden op een toekomst waarin interprofessioneel werken en een inclusieve benadering vanzelfsprekend is. Daarmee is meteen ook het doel van De Brede Route helder. Naast het verwerven van de competenties die je nodig hebt voor je eigen vak, leer je in je stage ook je collega’s met een andere opleidingsachtergrond kennen en ga je zien hoe je samen meer voor kinderen kunt betekenen dan alleen.

Uitgangspunten bij de Brede Route

Een vak leren
Je loopt de stage die voor je opleiding gebruikelijk is. Het is beslist de bedoeling dat je in de Brede Route net zoals je klasgenoten leert om een goed pedagogisch medewerker, of leerkracht, of onderwijsassistent, of social worker, of pedagogisch coach / leraar-ondersteuner te worden. Alle beroepsopleidingen hebben daarvoor verschillende stage-regelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voor elke opleiding ‘normale’ aantal stagedagen per week, leerjaar, stage-opdrachten, begeleiding vanuit de praktijklocatie en vanuit school.  Daarnaast is er voor gezorgd dat tenminste één dagdeel per week alle stagiairs aanwezig zijn op het IKC zodat jullie tijdens dat dagdeel twee uur met elkaar interprofessioneel kunnen leren werken.

Interprofessioneel leren werken
Met andere stagiairs van verschillende opleidingen in het IKC vorm je een Interprofessioneel Studenten Team (IST). Zo’n 2 uur per week leer je onder begeleiding dat er meerdere professionele invalshoeken zijn in de begeleiding van kinderen, en dat die elkaar kunnen versterken mits je daar met elkaar doelgericht aan werkt. Het gaat dan om doorgaande leerlijnen, verbindingen en het weten van elkaars expertise. Ook worden de grenzen van je eigen discipline helder en leer je wanneer het slim is om met een andere collega na te denken wat nodig is om de ontwikkelingskansen van de kinderen binnen het IKC te vergroten.

Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!