KLACHTEN

Klachten, blijf er niet mee zitten

Hoewel we elke dag allemaal ons beste beentje voor zetten om jouw kind de best mogelijke opvang en/of onderwijs te bieden, gaat er ook bij ons soms iets mis. Wanneer je ontevreden bent over ons handelen, kun je dit op verschillende manier aan ons laten weten. De mogelijkheden hiervoor staan beschreven in de klachtenreglementen. We hebben drie verschillende regelingen voor klachten:

  • Het klachtenreglement onderwijs
  • Het klachtenreglement kinderopvang
  • De interne meldregeling integriteit (vroeger ‘klokkenluidersregeling’)
We vragen je om je verbeterpunt of klacht eerst met de direct betrokkene(n) te bespreken of in gesprek te gaan met de manager van het IKC of de schooldirecteur. Als het niet lukt om er samen uit te komen, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen bij het CvB. Je kunt de klacht mailen naar info@un1ek.nl of het digitale klachtformulier invullen. Het CvB behandelt formele klachten binnen 10 werkdagen.

Raadpleeg het Klachtenreglement

Klik hier voor het klachtenprocedure voor de opvang en voor het onderwijs.
Klik hier voor het klachtenreglement voor de opvang. 

Opvang
Voor klachten die betrekking hebben op een van onze opvangvoorzieningen geldt het klachtenreglement UN1EK kinderopvang. Ben je van mening dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je de klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij ook wij zijn aangesloten.

Lees het klachtenverslag van UN1EK Kinderopvang van 2021.
Lees het klachtenverslag van UN1EK Kinderopvang van 2020.

Samen werken aan kwaliteit
Alle locaties van UN1EK hebben van de Geschillencommissie het certificaat 'Samen werken aan kwaliteit' ontvangen over het jaar 2021. 
Dit betekent dat er bij geen enkele opvangvoorziening van UN1EK geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang over het jaar 2021. Hier zijn we trots op!

Klik op deze link om de certificaten per opvanglocatie te bekijken. 


Onderwijs

Voor klachten over iets wat op een van onze onderwijslocaties is gebeurd, geldt het klachtenreglement UN1EK onderwijs. Is jouw klacht niet afdoende afgehandeld? Dan kun je de klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie, waarbij we zijn aangesloten.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke klachtencommissie voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg

Klachten ongewenste omgangsvormen

Ouders en kinderen kunnen met hun klacht over ongewenste omgangsvormen zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld een beroep doen op ondersteuning door de schoolcontactpersoon. Zij of hij luistert naar jou en/of jouw kind en geeft informatie over de mogelijke vervolgstappen. Als dat nodig is, brengt hij/zij jou of jouw kind in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. Je kunt ook gelijk overleggen met één van de externe vertrouwenspersonen.

Externe Vertrouwenspersonen

Ouders vinden het soms lastig om (ongewenste) zaken te bespreken. Om te zorgen dat deze onderwerpen niet blijven liggen, hebben we vertrouwenspersonen waar ouders een beroep op kunnen doen. Je kunt bij onze vertrouwenspersoon terecht voor steun, advies en tips over het bewandelen van de juiste weg bij jouw ongewenste situatie of klacht. 

Deze vertrouwenspersonen behandelen de klachten van ouders/verzorgers. De vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus en kunnen daardoor onafhankelijk hun werk doen. Je kunt hen bereiken via onderstaande gegevens.
E: info@cvp-plus.nl
T: 070-2600032 of 06-81316936 
W: www.cvp-plus.nl

Anton de Leeuw: anton@cvp-plus.nl
Lilian Vermeulen: lilian@cvp-plus.nl

Extern Vertrouwenspersoon Integriteit (VP-I)

Met de vertrouwenspersoon Integriteit kun je op vertrouwelijke wijze van gedachten wisselen over integriteitskwesties. Dit kan bijvoorbeeld als je een vermoeden heb van een integriteitsschending/misstand. In het laatste geval kun je eventueel een melding doen bij de VP-I. JCC Consulting, mw. M. Corba is de externe VP-I persoon. Je kunt haar bereiken via onderstaande gegevens:

E: m.corba@jccconsulting.nl
T: 06-53927978
W: www.jccconsulting.nl

Agenda

Wat is er allemaal te doen

Bekijk alle agenda items

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!