Het vak leren?

Wij hebben een UN1EKe stage!

KLIK HIER VOOR STAGE IN HET ONDERWIJS

KLIK HIER VOOR STAGE OP HET BESTUURSBUREAU

Ben je enthousiast bezig met een opleiding tot pedagogisch medewerker dan wil je natuurlijk weten of de praktijk net zo leuk is. Kom dan bij ons die ervaringen opdoen. Op verschillende locaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben wij regelmatig plek voor studenten.

In de stageperiode krijgt elke student bij ons een vaste werkbegeleider en een praktijkopleider. De werkbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt en functioneert als coach en vraagbaak in de dagelijkse begeleiding. De praktijkopleider is je aanspreekpunt voor zaken als planning, opleiding, opdrachten, leerdoelen, toetsing en examinering.


Welke opleiding moet ik volgen?

Binnen UN1EK Kinderopvang hebben wij stageplaatsen bij verschillende soorten opvang, zoals peuterspeelzaal, hele dag opvang en buitenschoolse opvang. Daarom hebben we plaats voor studenten van verschillende opleidingen:

  • BOL-opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PMK)
  • BOL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • BOL-opleiding: Helpende Zorg en Welzijn (HZW)
  • BOL-opleiding: Dienstverlening zorg & welzijn (DZW)
  • BBL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogiek


Wat kan ik verwachten?

Wil je echt een kanjer worden in de kinderopvang, dan lukt dat alleen door veel oefening. Daarom begeleiden wij onze studenten op een coachende wijze, met aandacht voor de individuele leerstijl. Zo bieden we studenten de kans om hun vaardigheden als professional te oefenen én te ervaren. We helpen je, maar je moet het wel zelf doen. Bij UN1EK kun je in alle opzichten rekenen op een veilige, plezierige, inspirerende, uitdagende omgeving. Wij zijn een organisatie die jou alle ruimte biedt om bestaande vakkennis te verdiepen, uit te breiden en te delen.


Hoe pakken jullie dit aan?

Het doel van ons stagebeleid is het opleiden van volwaardige pedagogisch medewerkers, zodat wij daarmee de in- en uitstroom van professionele pedagogisch medewerkers in balans houden. Tijdens je stage organiseren we centrale stagebijeenkomsten. Daar ontmoeten alle studenten elkaar zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De inhoudelijke onderdelen van het vak pedagogisch medewerker komen aan de orde. Maar we bespreken tijdens deze bijeenkomsten ook de examenopdrachten, zodat je als student weet wat er tijdens het examen van je wordt verwacht.

Lees ook het interview met onze praktijkopleiders Marleen Smiet en Lisette van Vugt.


Wat is de stagevergoeding?

Elke student ontvangt bij UN1EK een stagevergoeding zoals die omschreven staat in de CAO Kinderopvang. Klik hier voor een overzicht van de vergoeding.


Ik ben enthousiast! Hoe meld ik me aan?

Wil je bij ons je stage doen? Stuur dan een email met een sollicitatiebrief, met daarin jouw motivatie, eventuele voorkeur voor een locatie, en voorzien van een foto en cv. 
Stuur deze sollicitatie naar stage@un1ek.nlSTAGE IN HET ONDERWIJS

Ben je gemotiveerd, leergierig en wil je graag wat betekenen voor kinderen in het onderwijs? UN1EK is op zoek naar betrokken studenten die we kunnen opleiden en begeleiden als onze toekomstige leerkrachten.

Studenten van UN1EK onderwijs en opvang werken bij UN1EK in Integrale KindCentra (IKC’ s) waar de hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak samenwerkt. Elk IKC heeft een onderscheidend profiel.

Het werken in een IKC heeft een meerwaarde voor zowel je eigen ontwikkeling als die voor de kinderen. Bij een IKC staat de doorgaande leer-en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar centraal. Ieder kijkt vanuit zijn vakgebied (opvang, school, thuis) naar het kind. Je hebt een kans om met elkaar samen te werken in een interdisciplinair team waardoor je veel kan leren.
 
Wanneer je bij ons stage kan lopen hangt af van de instroom momenten van de diverse opleidingen. Voor de opleiding tot onderwijsassistent (MBO) werken we samen met het Albeda College en het Zadkine College. Met Avans plus hebben we een samenwerking voor de opleiding tot leerkrachtondersteuner (MBO+). Voor de HBO studenten die de PABO opleiding doen werken we nauw samen met Inholland Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Voor elke fase in de opleiding hebben we mogelijkheden voor een stage. In het vierde jaar van de PABO is het mogelijk om een betaalde stage te lopen binnen onze scholen.

Wil je meer informatie en ben je enthousiast geworden om deel uit te maken van ons team? Neem dan contact op met onze afdeling stage via stage@un1ek.nl.


STAGE OP HET BESTUURSBUREAU

Het Bestuursbureau is het dienstverlenend centrum van UN1EK en bevat de afdelingen Financiën, HRM, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek, Klantenservice en Communicatie & PR. Je vindt ons bestuursbureau in de Emmastraat in Vlaardingen, de locatie waar ook het Dagelijks Bestuur, de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad en de Centrale UN1EK Raad zijn gehuisvest.

Momenteel zijn er geen stageplekken vrij op ons Bestuursbureau.

Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!