Het vak leren?

Wij hebben een UN1EKe stage!

KLIK HIER VOOR STAGE IN HET ONDERWIJS

KLIK HIER VOOR STAGE OP HET BESTUURSBUREAU

Ben je enthousiast bezig met een opleiding tot pedagogisch medewerker dan wil je natuurlijk weten of de praktijk net zo leuk is. Kom dan bij ons die ervaringen opdoen. Op verschillende locaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben wij regelmatig plek voor studenten.

In de stageperiode krijgt elke student bij ons een vaste werkbegeleider en een praktijkopleider. De werkbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt en functioneert als coach en vraagbaak in de dagelijkse begeleiding. De praktijkopleider is je aanspreekpunt voor zaken als planning, opleiding, opdrachten, leerdoelen, toetsing en examinering.


Welke opleiding moet ik volgen?

Binnen UN1EK Kinderopvang hebben wij stageplaatsen bij verschillende soorten opvang, zoals peuterspeelzaal, hele dag opvang en buitenschoolse opvang. Daarom hebben we plaats voor studenten van verschillende opleidingen:

  • BOL-opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PMK)
  • BOL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • BOL-opleiding: Helpende Zorg en Welzijn (HZW)
  • BOL-opleiding: Dienstverlening zorg & welzijn (DZW)
  • BBL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogiek


Wat kan ik verwachten?

Wil je echt een kanjer worden in de kinderopvang, dan lukt dat alleen door veel oefening. Daarom begeleiden wij onze studenten op een coachende wijze, met aandacht voor de individuele leerstijl. Zo bieden we studenten de kans om hun vaardigheden als professional te oefenen én te ervaren. We helpen je, maar je moet het wel zelf doen. Bij UN1EK kun je in alle opzichten rekenen op een veilige, plezierige, inspirerende, uitdagende omgeving. Wij zijn een organisatie die jou alle ruimte biedt om bestaande vakkennis te verdiepen, uit te breiden en te delen.


Hoe pakken jullie dit aan?

Het doel van ons stagebeleid is het opleiden van volwaardige pedagogisch medewerkers, zodat wij daarmee de in- en uitstroom van professionele pedagogisch medewerkers in balans houden. Tijdens je stage organiseren we centrale stagebijeenkomsten. Daar ontmoeten alle studenten elkaar zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De inhoudelijke onderdelen van het vak pedagogisch medewerker komen aan de orde. Maar we bespreken tijdens deze bijeenkomsten ook de examenopdrachten, zodat je als student weet wat er tijdens het examen van je wordt verwacht.

Lees ook het interview met onze praktijkopleiders Marleen Smiet en Lisette van Vugt.


Wat is de stagevergoeding?

Elke student ontvangt bij UN1EK een stagevergoeding zoals die omschreven staat in de CAO Kinderopvang. Dit betekent dat je bij 2 dagen per week stagelopen € 80,- per maand ontvangt.


Ik ben enthousiast! Hoe meld ik me aan?

Wil je bij ons je stage doen? Stuur dan een email met een sollicitatiebrief, met daarin jouw motivatie, eventuele voorkeur voor een locatie, en voorzien van een foto en cv. 
Stuur deze sollicitatie naar stage@un1ek.nlSTAGE IN HET ONDERWIJS

Ben je gemotiveerd, leergierig en wil je graag wat betekenen voor kinderen in het onderwijs? UN1EK is op zoek naar betrokken studenten die we kunnen opleiden en begeleiden als onze toekomstige leerkrachten.

Studenten van UN1EK onderwijs en opvang werken bij UN1EK in Integrale KindCentra (IKC’ s) waar de hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak samenwerkt. Elk IKC heeft een onderscheidend profiel.

Het werken in een IKC heeft een meerwaarde voor zowel je eigen ontwikkeling als die voor de kinderen. Bij een IKC staat de doorgaande leer-en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar centraal. Ieder kijkt vanuit zijn vakgebied (opvang, school, thuis) naar het kind. Je hebt een kans om met elkaar samen te werken in een interdisciplinair team waardoor je veel kan leren.
 
Wanneer je bij ons stage kan lopen hangt af van de instroom momenten van de diverse opleidingen. Voor de opleiding tot onderwijsassistent (MBO) werken we samen met het Albeda College en het Zadkine College. Met Avans plus hebben we een samenwerking voor de opleiding tot leerkrachtondersteuner (MBO+). Voor de HBO studenten die de PABO opleiding doen werken we nauw samen met Inholland Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Voor elke fase in de opleiding hebben we mogelijkheden voor een stage. In het vierde jaar van de PABO is het mogelijk om een betaalde stage te lopen binnen onze scholen.

Wil je meer informatie en ben je enthousiast geworden om deel uit te maken van ons team? Neem dan contact op met onze afdeling stage via stage@un1ek.nl.


STAGE OP HET BESTUURSBUREAU

Het Bestuursbureau is het dienstverlenend centrum van UN1EK en bevat de afdelingen financiële administratie, personeel & organisatie, facilities, kwaliteit en pedagogiek, communicatie en gastouderbureau Groot in Klein. Je vindt ons bestuursbureau in de Emmastraat in Vlaardingen, de locatie waar ook het bestuur en de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad en de Centrale UN1EK Raad zijn gehuisvest.

Momenteel zijn er geen stageplekken vrij op ons Bestuursbureau.

Gastouderschap, heb jij daar wel eens over nagedacht?

Als gastouder vang je in je eigen huis kinderen op tussen de 0 en 12 jaar (gastkinderen), op dagen en tijdstippen die jou uitkomen; een ideale combinatie van werk en gezin. In een huiselijke sfeer geef je de gastkinderen de zorg en aandacht die zij nodig hebben in een vertrouwde en veilige omgeving. Met het ondernemen van diverse activiteiten werk je aan de ontwikkeling (van sociale en persoonlijke competenties) en draag je normen en waarden over. Ouders die kiezen voor een gastouder vinden het fijn om hun kind naar een vast iemand te brengen (vertrouwd gezicht) die met alle aandacht en zorg het kind kan opvangen op de momenten dat zij werken of studeren. De groepen zijn klein (max 6 kinderen per dag). Daarnaast is gastouderopvang niet gebonden aan vaste openings- en sluitingstijden. Hierdoor is het niet alleen persoonlijker maar ook een stuk flexibeler.

Heb je interesse?
Lees er alles over op de website van het UN1EK gastouderbureau Groot in Klein.

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling Personeelszaken, wij helpen je graag verder!