Veelgestelde vragen

Afwezigheid, extra (incidentele) opvang en inhalen

Mijn kind mag niet naar de opvang komen door het advies van het RIVM. Kan ik compensatie krijgen voor deze uren?

Wanneer jouw kind niet naar de opvang kan komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je kind ziek is gemeld. Er wordt geen restitutie verleend voor de opvang.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze richtlijnen voor lastige situaties zorgen. Dit is geen maatregel van UN1EK. We volgen in dit geval altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We kunnen de gezondheidsklachten niet zelf beoordelen, alleen het advies van de deskundigen volgen en de medewerking van ouders hierin vragen.

Kan ik een stakingsdag inhalen?

Nee, stakingsdagen kunnen niet ingehaald worden. Ook op een stakingsdag is er opvang beschikbaar. Is dit niet het geval dan word u hierover tijdig door de directeur van uw locatie op de hoogte gesteld. 

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘ziek melden’. Let op: je kind is ziek totdat je hem/haar weer beter meldt via het ouderportaal.

Kijk voor meer uitleg onderstaande video.

Hoe kan ik mijn kind afwezig melden?

Dit kan via het ouderportaal. Klik op het betreffende kind op de groene button en kies voor ‘afwezig melden’.


Kijk voor meer uitleg onderstaande video.

Hoe kan ik een inhaaldag aanvragen?

Binnen een kalenderjaar kunnen nationale feestdagen en studiedagen (bij algehele sluiting van de locatie) ingehaald worden, mist de groepsbezetting dit toelaat.

Je logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. Je klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘ruilen aanvragen’. De plaatsingsdag die je wilt inhalen, moet op ‘afwezig’ staan. 

Let op: het inhalen van dagdelen is kindgebonden en is alleen mogelijk per opvangpakket, dus:

 • Een dagdeel voorschoolse opvang kan alleen ingehaald worden voor een dagdeel voorschoolse opvang
 • Een dagdeel naschoolse opvang kan alleen ingehaald worden voor een dagdeel naschoolse opvang
 • Een dag(deel) halve of hele dagopvang kan alleen ingehaald worden voor een dag(deel) halve of hele dagopvang
 • Een dag(deel) vakantieopvang kan alleen ingehaald worden voor een dag(deel) vakantieopvang

Binnen hoeveel dagen kan ik een sluitingsdag van het kindcentrum inhalen?

Het inhalen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindcentrum is mogelijk gedurende het betreffende kalenderjaar.

Hoe kan ik een extra opvangdag(deel) aanvragen?

U logt in in het Ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en klikt op het plus teken naast ‘incidentele opvang’. Kies de datum en tijden waarop u extra opvang wilt aanvragen en klikt op ‘opslaan’. 

Kijk voor meer uitleg onderstaande video.

Hoe kan ik sluitingsdagen inhalen als ik gebruik maak van 5 dagen opvang per week, 52 weken per jaar?

Uitsluitend aan ouders die voor hun kind gebruik maken van vijf dagen opvang per week, 52 weken per jaar worden sluitingsdagen van het kindcentrum (op nationale feestdagen) waarop hun kind geplaatst was, per jaar achteraf gecrediteerd. In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gemiste opvang-dagdelen in te halen.

Ouderportaal

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

Inloggen gaat in Kindplanner via de website van UN1EK, dit kan door te klikken op de button van het ouderportaal. De inloggegevens bestaan uit een inlog ID en een wachtwoord. Het inlog ID is je eigen maildres die in onze administratie bekend is en het wachtwoord is zelfgekozen.

Bekijk de video voor meer uitleg.

Mijn mailadres is niet bekend bij UN1EK. Wat kan ik doen?

 1. Via de pedegogisch medewerker van de locatie waar je kind is geplaatst kan het maildres worden toegevoegd bij de plaatsingsgegevens in Kindplanner.
 2. Je kunt ook een e-mail sturen aan plaatsing@un1ek.nl  met het verzoek om het maildres toe te voegen. Hierbij moet de naam en geboortedatum van het kind dat geplaatst is bij UN1EK vermeld worden.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

In het ouderportaal kan de gebruikersnaam (mailadres) ingevuld worden, daarna kan je drukken op de button 'wachtwoord vergeten'. Je ontvangt dan een e-mail waarmee het wachtwoord opnieuws ingesteld kan worden.

Kijk voor meer uitleg onderstaande video.

Waar vind ik de handleiding van het ouderportaal?

Lees de handleiding van het ouderportaal van Kindplanner.
Of bekijk deze video:

Inschrijven en wachtlijst

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor hele dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang?

Schrijf je kind in via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor opvang.

Bekijk de video voor meer uitleg.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de basisschool of basisonderwijs in een IKC van UN1EK?

Je kan jouw kind aanmelden via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor basisschool.

Hoe kan ik een volgend kind (broertje of zusje) aanmelden?

Het aanmelden van het tweede of volgende kind kan via het ouderportaal van Kindplanner:

 • Kies in menu (linksboven in het scherm) de optie familie.
 • Klik op de groene button rechtsbovenin en kies de optie broertje/zusje toevoegen.
 • Vul de gegevens in en vraag opvang op de gewenste dagen en per de gewenste datum aan.

Welke voorrangscriteria zijn van toepassing op de wachtlijst?

De voorrangscriteria worden onderling afgewogen en hebben geen prioriteitsvolgorde.

 • Er is sprake van een sociaal-medische indicatie;
 • Het kind maakt al gebruik van opvang bij UN1EK;
 • Het aangemelde kind is een zusje of broertje van een reeds bij UN1EK geplaatst kind;
 • Het betreft een kind van een medewerker van UN1EK;
 • Het kind heeft een VVE indicatie van het CJG.

Kosten/Facturen

Waarom krijg ik een factuur voor een reguliere BSO tijdens een vakantie?

Je ontvangt ook tijdens een vakantie een factuur voor een reguliere BSO. Dit komt omdat wij de totale kosten voor de opvang altijd verdelen over het hele jaar. Dit betekent dat iedere maand hetzelfde bedrag wordt afgeschreven en deze afschrijvingen dus ook doorlopen in de vakanties.

Bijvoorbeeld:
Bij het afnemen van een 40 weken BSO pakket van 1 dag naschoolse opvang per week van 4 uur.
Dan is de berekening als volgt. In totaal wordt het volgende bedrag betaald: 4 uur x € 7,33 = € 29,32 x 40 weken = € 1.172,80.
Dit verdelen we over het hele jaar, dus 12 maanden. Dat betekent dat het per maand € 1.172,80 : 12 =€ 97,73 is.

Dit bedrag wordt maandelijks afgeschreven, gedurende het hele jaar, dus ook in de periode dat uw kind geen opvang heeft, zoals bijvoorbeeld in de vakantie.

Waarom zijn mijn facturen niet zichtbaar in Ouderportaal?

Wil je defacturen inzien, maar zijn ze niet zichtbaar in Ouderportaal?

Dit is afhankelijk van wie er ingelogd is. Alleen als je inlogt met het emailadres en het wachtwoord van de ouder die als eerste ouder/verzorger geregistreerd staat, dan krijg je toegang tot het inzien en downloaden van de facturen.

Hoe kan ik de facturen en de jaaropgave inzien?

Dit kan in het ouderportaal. U klikt linksboven in het menu op ‘financieel overzicht’.

Kijk voor meer uitleg onderstaande video.

Hoe kan ik de plaatsingsovereenkomst en het ‘overzicht kosten kinderopvang’ inzien?

Je logt in het ouderportaal en klik bij het betreffende kind op ‘contracten’. In het betreffende contract staat het ‘overzicht kosten kinderopvang’ waarmee de Kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden bij de Belastingdienst.

Ik krijg een herinneringsmail met een iDEAL link. Klopt dit?

Ja, dat klopt. UN1EK werkt met een nieuw betalingssysteem (Payt) waardoor dit mogelijk is. Deze mail is dus te vertrouwen en er kan gebruik worden gemaakt van de iDEAL link, waarmee je direct kan betalen.

Opvang wijzigen, uitbreiden of (gedeeltelijk) opzeggen

Hoe kan ik de opvang van mijn kind(eren) wijzigen, uitbreiden , gedeeltelijk of geheel opzeggen?

Dit kan door in het ouderportaal te klikken bij het betreffende kind op 'contracten'. Kies het contract dat aangepast moet worden en klik vervolgens op de groene button rechtsbovenin. Kies voor de optie wijzigen  (bij gewenste uitbreiding of gedeeltelijke opzegging) of voor ‘opzeggen’ bij beëindiging van de opvang. Kies de gewenste ingangsdatum van de wijziging of opzegging*.

* De opzegtermijn bedraagt één maand.

Bekijk de video voor meer uitleg.
Vakantieopvang

Vindt er restitutie plaats op niet afgenomen vakantieopvang dagen in een contractjaar?

Als je bijvoorbeeld een contract heb voor eenvakantiepakket van zes weken. Dan moet je deze zes weken binnen het contractjaar besteden. Na dit jaar komen de niet gebruikte dagen te vervallen en gelden weer de nieuwe zes weken. Voor deze niet gebruikte dagen in een contractjaar vindt geen restitutie plaats.

Hoe vraag ik een vakantieopvang aan?

Je kan op drie manieren gebruik maken van vakantieopvang:

1. Voor alle 12 weken schoolvakantie per jaar.

2. Op basis van een ' x-aantal weken' vakantiepakket.

3. Vraag per schoolvakantie een flexibele vakantieopvang aan.

 • Indien je gebruik maakt van een ‘x-aantal weken’ vakantieopvangpakket is jouw kind in Kindplanner automatisch aanwezig gemeld voor het aantal schoolvakantieweken dat er wordt afgenomen, vanaf de eerste schoolvakantie na aanvangsdatum van de plaatsing. Geef het uiterlijk drie weken van tevoren aan in Kindplanner als je dit wil aanpassen. Geef hierbij aan tijdens welke schoolvakantieweken en op welke dagen jouw kind afwezig zal zijn. Het aantal beschikbare vakantieopvangweken schuift dan automatisch door naar de volgende schoolvakantie.
  > Je logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘afwezig’ melden.
 • Indien je gebruik maakt van flexibele vakantieopvang per schoolvakantie, vraag dan via Kindplanner vakantieopvang aan. Log in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. Klik hierna op de groene button rechts bovenin en kiest ‘incidentele opvang’.
Bekijk de onderstaande video voor meer uitleg.

Hoe registreer ik mijn vakantieopvang in ouderportaal?

Wil je de vakantieopvang registreren in het ouderportaal?
Zo werkt het:

Heb je een 3 tot 9 weken vakantiepakket?
Geef alleen de afwezigheid van uw kind aan in het ouderportaal onder het kopje planning.

Heb je een 12-weken vakantiepakket?
Geef alleen de afwezigheid van uw kind aan in het ouderportaal onder het kopje planning.

Heb je flexibele vakantieopvang?
U meldt uw kind aan voor de dagen dat er vakantieopvang nodig is onder het kopje planning.

Heb je vakantieopvang nodig, maar hier nog geen contract voor?
Dit aanvragen kan via het ouderportaal onder het kopje contracten.
Klik op de groene button en kies herinschrijven.


Wil je een uitgebreide uitleg over het registreren van uw vakantieopvang? Klik dan op één van de volgende opties:
Vakantieopvang registreren - stap voor stap - 12 weken pakket
Vakantieopvang registreren - stap voor stap - 3 tm 9 weken vakantie opvang
Vakantieopvang registreren - stap voor stap - Flexibele vakantie opvang

Bekijk voor meer uitleg onderstaande video.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!