KWALITEIT

Kwaliteit behouden én verbeteren

Je wilt op alle vlakken het beste voor je kind, dus ook als het om de kwaliteit van de opvang en het onderwijs gaat. We werken daarom hard om de kwaliteit van onze locaties te behouden én te verbeteren. Naast de beoordelingen van de GGD en de Inspectie van het Onderwijs, werken wij daarom binnen UN1EK met een intern kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op een pdca-cyclus (plan, do, check & act), waarmee wij continu kunnen werken aan het verbeteren van onze kwaliteit, zodat je kind de best mogelijke opvang en/of scholing krijgt. Onze uniforme werkwijze, zoals interne procedures, protocollen en werkinstructies, zijn vastgelegd in het digitaal kwaliteitshandboek. 

Kwaliteit opvang

We hebben voor al onze locaties en voor alle vormen van opvang op elke locatie een HKZ-ISO certificaat. Al onze kindcentra en peuteropvanglocaties zijn daarnaast opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD jaarlijks inspecties uit op onze locaties. De inhoud van de GGD-inspectierapporten van alle locaties kun je bekijken via de website van het LRK.

Kwaliteit onderwijs

Iedere vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs de IKC's om de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. Wij hebben de eisen van de Inspectie als uitgangspunt, maar wij streven naar meer! Ieder IKC van UN1EK geeft het onderwijs op zo'n manier vorm dat het zo optimaal mogelijk aansluit op de leer- en ontwikkelbehoefte van de kinderen, zodat zij kunnen leren vanuit nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid. Het monitoren van onze onderwijskwaliteit vindt plaats op IKC- én bestuursniveau.
Klik hier voor de rapporten van de IKC's 
Klik hier voor de resultaten van het vierjaarlijks onderzoek bestuur UN1EK 

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!