MISSIE EN VISIE

Waar staan wij voor en hoe bereiken wij dat?

Lees hier ons strategisch beleidsplan 'Samen voor kinderen'


Missie

Onze missie is samengevat in het motto ‘Samen leren, leven, werken’. Het is ons doel om kinderen van 0 tot 13 jaar te begeleiden en hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen, zodat ze uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers. Zo zorgen we ervoor dat jouw kind straks in staat is om in balans te zijn met zichzelf en met zijn of haar omgeving, zodat hij of zij goed kan functioneren in een steeds veranderende wereld.

Visie

Om onze missie te bereiken, hebben wij centrale waarden die daarin een sleutelrol vervullen. Deze kernwaarden zijn verbinding, lef, flexibiliteit, gastvrijheid en respect.

Verbinding

Het belang van verbinding komt bij ons terug in de nauwe samenwerking die wij zoeken met jou als ouder/verzorger, maar ook met andere formele en informele partijen. We vinden het belangrijk dat jij ons als een betrouwbare partner ziet bij de opvoeding en ontwikkeling van jouw kind. Verbinding komt daarnaast ook terug in de doorlopende ontwikkelings- en leerlijn van jouw zoon of dochter. In onze IKC’s vloeien samen leren, leven en werken namelijk naadloos in elkaar over.

Flexibiliteit en lef

We zijn van mening dat flexibiliteit en lef nodig zijn om echt een verschil te maken in een veranderende wereld. Deze centrale waarden brengen we over door ze zelf te gebruiken in onze werkwijze; ze staan centraal in de UN1EKe wijze waarop wij ons werk doen.

Gastvrijheid en respect

Om onze missie te kunnen waarmaken, is het belangrijk dat onze IKC’s een afspiegeling zijn van de wereld waarin we met elkaar leven. Dat maakt dat we gastvrij zijn. Al onze medewerkers, de kinderen en hun ouders/verzorgers voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun uiteenlopende achtergronden, talenten en beperkingen en geloofsovertuigingen. We gaan met respect om met elkaar en alles wat de aarde ons biedt.

Lees de visie van Niek Barendregt

Lees verder

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!