Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vertellen we hoe we persoonsgegevens verzamelen via onze website un1ek.nl en de websites van onze IKC’s en scholen en wat we doen om de persoonsgegevens en privacyrechten van kinderen, ouders en onze medewerkers te beschermen.

UN1EK verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens via de website(s):
 • Bij het bezoeken van de website
Wij gebruiken Google Analytics om de effectiviteit van onze website te meten. De data die Google Analytics van het verkeer op onze website verzamelt is anoniem en geeft een globaal beeld van de manier waarop onze website wordt bezocht en gebruikt.

 • Bij het invullen van een formulier op de website, o.a.Contactformulier
  • Aanvraag rondleiding
  • Klachtformulier
  • Aanmelding UN1EK Summer Surfcamp
  • Sollicitatieformulier
Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dat betekent dat uw gegevens beveiligd worden verstuurd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag, klacht of sollicitatie te laten verwerken door medewerkers van de betreffende afdeling of locatie.
 • Bij het online aanmelden voor kinderopvang via ons plaatsingssysteem Kindplanner
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Kindplanner. Dit betekent dat Kindplanner heeft aangetoond dat zij voldoen aan de wettelijke eisen van de AVG. Medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK en het management en de pedagogisch medewerkers van de locatie waar uw kind is geplaatst hebben toegang tot uw persoonsgegevens in Kindplanner.

Verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten en privacy reglement

In een verwerkingsregister hebben wij geregistreerd welke medewerkers in welke functie, vanuit welk recht toegang hebben tot persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers. Waar persoonsgegevens worden geregistreerd in softwaresystemen van externe partijen, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met de betreffende externe partij.

UN1EK verkoopt geen persoonsgegevens een derden en draagt geen gegevens over zonder uw toestemming. Wij informeren onze klanten per e-mail over nieuws en actualiteiten bij UN1EK via een periodieke digitale nieuwsbrief (via Mailchimp). Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo moeten wij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel uren kinderopvang onze klanten afnemen ter controle van de Kinderopvangtoeslag.

UN1EK heeft een privacybeleid en een Privacyreglement. Wij hebben onze medewerkers geïnformeerd over wat zij wel en niet mogen en moeten doen vanuit de wettelijke eisen van de AVG. In geval van een datalek wordt dit gemeld bij de Data Protection Officer (DPO). Indien nodig wordt een datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden de getroffen personen in kennis gesteld.

Uw rechten en eigendom van persoonsgegevens
Onder de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:
 • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens*;
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit.
In ons privacyreglement is vermeld hoe u deze rechten binnen UN1EK kunt uitoefenen.

*Voor het bewaren van een aantal persoonsgegevens bestaat een wettelijke termijn.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!