Informatie over de Centrale UN1EK raad en IKC raad

Jouw stem is UN1EK

Een van de manieren waarop we invulling geven aan de medezeggenschap van ouders en leerkrachten is de Centrale UN1EK Raad (CUR). Binnen de CUR werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CUR bestaat uit acht leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Op deze pagina vind je het vergaderschema en de openbare notulen van de vergaderingen van de Centrale UN1EK raad (CUR).

De leden van de Centrale UN1EK raad

  • Geleding onderwijs personeel: Caroline van ‘t Veer, Jaco van den Aardweg
  • Geleding onderwijs ouders: Robin Hormann (vicevoorzitter), Natascha Rombout
  • Geleding kinderopvang personeel: Kim Akkerhuis, Petra Ouwens
  • Geleding kinderopvang ouders: Lennert Verhoog (voorzitter), Stanley van Peenen
Ambtelijk secretaris: Cynthia Roos-Kempers

 

CUR jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag 2019


CUR vergaderschema en notulen

UN1EK jaarcyclus vergaderingen 2020-2021

13 januari 2020 (maandag)
4 februari 2020 (dinsdag met CvB)
9 maart 2020 (maandag)
7 april 2020 (dinsdag met CvB)
11 mei 2020 (maandag)
9 juni 2020 (dinsdag met CvB)
6 juli 2020 (maandag)
8 september 2020 (dinsdag met RvT)
14 september 2020 (maandag) 
28 september 2020 (maandag)
3 november 2020 (dinsdag met CvB)
30 november 2020 (maandag)

NOTULEN 2020

Maandag 30 november 2020 - notulen
Dinsdag 3 november 2020 - notulen
Maandag 26 oktober 2020 - notulen
Maandag 28 september 2020 - notulen
Maandag 14 september 2020 - notulen
Maandag 6 juli 2020 – notulen 
Dinsdag 9 juni 2020 – notulen
Maandag 11 mei 2020 – notulen
Dinsdag 7 april 2020 – notulen
Maandag 9 maart 2020 – notulen 
Dinsdag 4 februari 2020 – notulen
Maandag 13 januari 2020 – notulen


UN1EK Adviesraad vergaderschema

28 januari 2020 (dinsdag)
19 februari 2020 (woensdag)
26 maart 2020 (donderdag)
20 april 2020 (maandag)
26 mei 2020 (dinsdag)
24 juni 2020 (woensdag)
24 september 2020 (donderdag)
12 oktober 2020 (maandag)
17 november 2020 (dinsdag) – Medezeggenschapsbijeenkomst
16 december 2020 (woensdag)

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK servicebureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Servicebureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!