Informatie over de Centrale UN1EK raad en IKC raad

Jouw stem is UN1EK

Een van de manieren waarop we invulling geven aan de medezeggenschap van ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten is de Centrale UN1EK Raad (CUR). Binnen de CUR werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CUR bestaat uit acht leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Ouders onderwijs: Natascha Rombout, Albert Pronk
Ouders opvang: Maarten Fiers, Iris Overwater
Medewerkers onderwijs: Caroline van ’t Veer, Jaco van den Aardweg (vice-voorzitter)
Medewerkers opvang: Petra Ouwens-van Geffen, Kim Akkerhuis (voorzitter)

De CUR wordt ondersteunt door een ambtelijk secretaris: Cynthia Roos-Kempers Wil je contact met de CUR? Dat kan via cur@un1ek.nl.

Op deze pagina vind je het vergaderschema en de openbare notulen van de vergaderingen van de Centrale UN1EK raad (CUR).

Met ingang van 1 september 2023 ontstaan er in de CUR drie nieuwe vacatures voor de volgende afvaardigingen: medewerker onderwijs (1x) en ouders onderwijs (2x). Deze vacatures ontstaan doordat Caroline van ’t Veer gaat genieten van haar pensioen en de dochter van Albert Pronk naar het voortgezet onderwijs gaat. Van Natascha Rombout loopt de zittingstermijn af.

Wil je meer weten over de ontstane vacatures? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, Cynthia Roos-Kempers via cur@un1ek.nl. Nog beter, solliciteer en kom de CUR versterken! Voor meer informatie verwijzen we je naar de vacatures:

- Lid CUR - medewerker onderwijs
- Lid CUR - ouder onderwijs

Of bekijk onze video over de CUR!


De leden van de Centrale UN1EK raad & ambtelijk secretaris

  Maarten Fiers lees meer »

  Jaco van den Aardweg lees meer »

  Natascha Rombout lees meer »

  Iris Overwater lees meer »

  Kim Akkerhuis lees meer »

  Caroline van ’t Veer lees meer »

  Petra Ouwens lees meer »

  Albert Pronk lees meer »

  Cynthia Roos-Kempers lees meer »

  CUR jaarverslagen
  Jaarverslag 2021 - Notulen
  Jaarverslag 2020 - Notulen  UN1EK ADVIESRAAD VERGADERSCHEMA 2023
  Maandag 30 januari 2023 (optioneel)
  Dinsdag 28 maart 2023
  Woensdag 31 mei 2023


  UN1EK ADVIESRAAD VERGADERSCHEMA 2022
  Dinsdag 1 februari 2022
  Woensdag 23 februari 2022
  Donderdag 24 maart 2022
  Maandag 18 april 2022
  Dinsdag 24 mei 2022
  Woensdag 22 juni 2022
  Donderdag 22 september 2022
  Maandag 10 oktober 2022
  Dinsdag 15 november 2022
  Woensdag 14 december 2022


  Contact

  Neem contact met ons op!


  Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


  Neem contact op!