Informatie over de Centrale UN1EK raad en IKC raad

Jouw stem is UN1EK

Een van de manieren waarop we invulling geven aan de medezeggenschap van ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten is de Centrale UN1EK Raad (CUR). Binnen de CUR werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CUR bestaat uit acht leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Ouders onderwijs: Maxime Verduijn
Ouders opvang: Maarten Fiers, Iris Overwater
Medewerkers onderwijs: Lotte Kooij, Jaco van den Aardweg (vice-voorzitter)
Medewerkers opvang: Petra Ouwens-van Geffen, Kim Akkerhuis (voorzitter)

De CUR wordt ondersteunt door een ambtelijk secretaris: Cynthia Roos-Kempers. Wil je contact met de CUR? Dat kan via cur@un1ek.nl.

Maxime Verduijn heten we sinds mei 2024 van harte welkom bij de CUR!

Op deze pagina vind je het vergaderschema van de vergaderingen van de Centrale UN1EK raad (CUR). De notulen zijn vooralsnog alleen intern inzichtelijk. Wil je inzage? Dan kun je een bericht sturen naar cur@un1ek.nl

Bekijk eens onze video over de CUR!


 

De leden van de Centrale UN1EK raad & ambtelijk secretaris

  Maarten Fiers lees meer »

  Jaco van den Aardweg lees meer »

  Marjolein van Braam-Seijkens lees meer »

  Iris Overwater lees meer »

  Kim Akkerhuis lees meer »

  Lotte Kooij lees meer »

  Petra Ouwens lees meer »

  Maxime Verduijn lees meer »

  Cynthia Roos-Kempers lees meer »

  CUR jaarverslagen
  Jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2022
  Jaarverslag 2023


  Contact

  Neem contact met ons op!


  Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


  Neem contact op!