INSCHRIJVING & PLAATSING

Ik wil mijn kind aanmelden

Wil je jouw kind aanmelden voor opvang of onderwijs bij UN1EK? Dat kan! Heb je een keuze gemaakt, dan kun je een rondleiding aanvragen.

Gaat het om een onderwijslocatie en wil je je aansluitend aanmelden? Dan is het belangrijk dat je alle gegevens bij je hebt. Inschrijven voor onderwijs gebeurt namelijk tijdens het gesprek met de directeur op de locatie zelf. Op de websites van onze IKC's vind je hierover alle informatie.

Voor een opvanglocatie schrijf je je online in via het ouderportaal van Kindplanner. Klik hier voor meer uitleg.

Wil je je inschrijven voor gastouderopvang, klik dan hier.

Let op: bij sommige locaties werken we met wachtlijsten en is het niet altijd mogelijk om (direct) geplaatst te worden vanwege het grote aantal inschrijvingen. Dus vraag op tijd een rondleiding aan!

Wat moet je nog meer weten?

Inschrijven bij opvang

Plaatsing van je kind

Wil je dat jouw kind naar onze hele dagopvang gaat dan adviseren wij - vanuit pedagogisch oogpunt- om voor tenminste twee dagen per week opvang aan te vragen. Kinderen kunnen dan goed wennen en voelen zich snel vertrouwd. Voor de buitenschoolse opvang kun je naar eigen keuze en inzicht gebruik maken van onze opvangmogelijkheden.
 
Wij hanteren de volgende voorrangscriteria:

  • Jouw kind maakt al gebruik van opvang of onderwijs bij UN1EK;
  • Jouw kind heeft een zusje of broertje dat al gebruik maakt van opvang of onderwijs bij UN1EK;
  • Jij bent werkzaam bij UN1EK.

We wegen deze voorrangscriteria onderling af en hanteren daarbij geen prioriteit in volgorde.

Zodra wij je kind of kinderen een plaats kunnen aanbieden, ontvang je een plaatsingsovereenkomst via het ouderportaal. Ook wanneer wij (nog) geen plaats kunnen aanbieden, ontvang je daarvan bericht. Via het ouderportaal ontvang je een contract, bij goedkeuring kan je deze digitaal ondertekenen door de aangegeven stappen te doorlopen. Ongeveer twee weken voor aanvang van de plaatsing word je door de gekozen locatie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Extra opvang

Wanneer je van onze kinderopvang gebruik maakt, kun je incidenteel extra opvang aanvragen. Extra opvang van dagdeel is alleen mogelijk wanneer de groepsbezetting en de personele bezetting het toelaten. Als de stamgroep van je kind geen plaats heeft, kunnen we jouw kind binnen het kindcentrum in een schakelgroep plaatsen. Extra opvang vraag je aan via het ouderportaal van Kindplanner. Uiterlijk op vrijdag in de week voor de gewenste (extra) opvangdag hoor je van de pedagogisch medewerkers of de extra opvang mogelijk is.
 
Ga naar het ouderportaal

Beëindigen van plaatsing

Een plaats bij de hele dagopvang of peuteropvang eindigt automatisch op de dag dat je kind vier jaar wordt. De plaatsing bij de buitenschoolse opvang eindigt automatisch op de 15e of 31e van de maand waarin je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Deze einddatum van de plaatsing staat ook in de plaatsingsovereenkomst. Wil je de plaatsing van je kind verlengen, bijvoorbeeld tot en met de vakantie, dat kun je dit aanvragen via het ouderportaal van Kindplanner. 

Tussentijds beëindigen
De opzegtermijn voor het tussentijds (gedeeltelijk) beëindigen van een plaats in de hele dagopvang, buitenschoolse opvang of de peuteropvang bedraagt een maand. Een opzegging van plaatsing kun je uitsluitend digitaal via het ouderportaal doen. Je klikt hiervoor in het ouderportaal op het huidige contract. Vervolgens staat er rechtsboven een groen bolletje waarbij de optie 'opzeggen' verschijnt. Bij 'opzeggen' wordt de gehele opvang beëindigd. En er is een optie 'wijzigen' waarmee een gedeeltelijke opzegging kan worden gedaan. Je geeft dan aan hoe de opvang er na de wijzigingsdatum er moet komen uit te zien en u ontvangt z.s.m. een gewijzigd contract wat je vervolgens digitaal ondertekent.
 
Annuleren van de plaatsing
Wanneer je de plaatsing van jouw kind wilt annuleren, dan geldt er een opzegtermijn van een maand. Deze maand gaat in op de dag dat de plaatsing is geannuleerd. Als de plaatsing wordt geannuleerd nadat de plaatsingsovereenkomst is ondertekend, dan brengen wij annuleringskosten van een maandtarief in rekeing.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!