Het vak leren?

Wij hebben een UN1EKe stage!

Ben je gemotiveerd, leergierig en wil je graag wat betekenen voor kinderen in het onderwijs? UN1EK is op zoek naar betrokken studenten die we kunnen opleiden en begeleiden als onze toekomstige leerkrachten.

Studenten van UN1EK onderwijs en opvang werken bij UN1EK in integrale Kindcentra (IKC’s) waar de hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder een dak samenwerkt. Elk IKC heeft een onderscheidend profiel.

Het werken in een IKC heeft een meerwaarde voor zowel je eigen ontwikkeling als die voor de kinderen.Bij een IKC staat de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar centraal. Ieder kijkt vanuit zijn vakgebied (opvang, school, thuis) naar een kind. Je hebt een kans om met elkaar samen te werken in een interdisciplinair team waardoor je veel kan leren.

Iedere IKC heeft een eigen schoolopleider. Dit is je eerste contactpersoon voor wat betreft de kennismaking en plaatsing binnen de IKC. Tijdens je stage krijg je een vaste praktijkbegeleider. Deze is jouw eerste aanspreekpunt in de dagelijkse begeleiding.

Wanneer je bij ons stage kan lopen hangt af van de instroom momenten van diverse opleidingen. Voor de opleiding tot onderwijsassistent (MBO) werken we samen met het Albeda College en het Zadkine college. Met Avans plus hebben we een samenwerking voor de opleiding tot leerkrachtondersteuner (MBO+). Voor de HBO studenten die de PABO opleiding doen werken we nauw samen met de Inholland Pabo en de Hogeschool Rotterdam.

Voor elke fase in de opleiding hebben we mogelijkheden voor een stage. Zowel de MBO studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen als de studenten die de voltijd Pabo volgen ontvangen maandelijks een stagevergoeding.  In het vierde jaar van de PABO is het mogelijk om LIO (Leraar in Opleiding) of LIO stagiair te worden. Hiervoor gelden andere betalings regelingen.

Wil je meer informatie en ben je enthousiast geworden om deel uit te maken van ons team? Neem dan contact op met onze afdeling stage via stage@un1ek.nl of met onze bovenschools schoolopleider Marjolein Backer marjolein.backer@un1ek.nl.

Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!