BESTUUR

Algemene leiding en toezicht

Dagelijks Bestuur (DB)

UN1EK heeft een éénhoofdig bestuur met een dagelijks bestuur bestaande uit de bestuurder (voorzitter), twee clusterdirecteuren en een directeur bedrijfsvoering. Vanuit dit besturingsmodel is het mogelijk om verbinding tussen locaties, tussen locaties en afdelingen, de professionals waarmee UN1EK samenwerkt én de aansturing in de lijn te waarborgen. Het zorgt ervoor dat iedere medewerker een klankbord en een directe leidinggevende heeft die stuurt, monitort, begeleidt en ondersteunt.

Bestuurder
Niek Barendregt

Clusterdirecteuren
Misja van Herp
Berry Hakkeling

Bestuurssecretaris
Tamara Stoltz
E: tamara.stoltz@un1ek.nl

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT is niet alleen verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB, maar houdt ook toezicht op het handelen van het CvB en de dagelijkse gang van zaken bij alle UN1EK-locaties. Daarbij is er speciale aandacht voor de toepassing van wet- en regelgeving die betrekking heeft op de onderwijskwaliteit en de bescherming en veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Voorzitter: Abigail Norville
Leden: Pauline Schellart, Jan Lokker, Thomas Meijer, Josien van Cappelle


Bestuursverslagen

Ben je benieuwd naar hoe wij de afgelopen jaren presteerden? Wil je meer weten over ons beleid, ons profiel en onze positie? Download dan hier onze bestuursverslagen, waarin we vermelden welke resultaten we in de betreffende jaren behaalden.

Bestuursverslag en jaarrekeningen 2016
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2017
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2018
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2019
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2020
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2021
Bestuursverslag en jaarrekeningen 2022

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!