BESTUUR

Algemene leiding en toezicht

College van Bestuur (CvB)

De algemene leiding van UN1EK is in handen van het College van Bestuur. Zij zorgen voor een langetermijnbeleid dat gericht is op de best mogelijke kwaliteit van opvang en onderwijs voor jouw kind. De Raad van Toezicht (RvT) benoemt en ontslaat de leden van het CvB en houdt tegelijkertijd toezicht op hun functioneren.

Bestuurder
Rien Wiegeraad

Bestuurssecretaris
Tamara Stoltz
E: t.stoltz@un1ek.nl

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT is niet alleen verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB, maar houdt ook toezicht op het handelen van het CvB en de dagelijkse gang van zaken bij alle UN1EK-locaties. Daarbij is er speciale aandacht voor de toepassing van wet- en regelgeving die betrekking heeft op de onderwijskwaliteit en de bescherming en veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Voorzitter: Abigail Norville
Leden: Caty Bulte, Jan Lokker, Thomas Meijer, Josien van Cappelle

Jaarverslagen

Ben je benieuwd naar hoe wij de afgelopen jaren presteerden? Download dan hier onze jaarverslagen, waarin we vermelden welke resultaten we in de betreffende jaren behaalden.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK servicebureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Servicebureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!