Onderwijs

Onze UN1EKe aanpak

Onderwijs

Ieder kind dezelfde kansen

Volgt jouw kind onderwijs bij UN1EK, dan weet je dat jouw kind de kans krijgt zijn of haar talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind het recht heeft om erbij te horen en om passend onderwijs te krijgen. Met dat uitgangspunt willen we bij UN1EK dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan in hun eigen wijk of buurt. Ook als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. Zo heeft iedereen de beste kansen op succes, op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving.

Onze IKC's werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Iedere IKC heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. Verschillende IKC's binnen UN1EK worden gezien als inspiratiebron vanwege hun vernieuwende aanpak. Laat je zelf ook inspireren en kies voor een IKC die past bij jouw kind!

Zorgplicht

Onze IKC's hebben een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dat kan op het IKC waar jij jouw kind aanmeldt, zo nodig met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Wij betrekken ouders altijd heel nauw bij deze keuzes. Daarvoor hoef je geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, organiseren de IKC's binnen UN1EK zoveel mogelijk zelf.

Werken met thema’s

Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs, door zelf te ontdekken. Om dit te bereiken, werken onze IKC’s met activiteiten binnen een thema. Zo’n thema biedt volop mogelijkheden voor een afwisselend aanbod, zodat kinderen kunnen spelen, oefenen én leren. Ook in de bovenbouw behandelen sommige IKC's een deel van de leerstof via deze thema’s. Leerlingen werken dan samen in groepjes om via zo’n thema zelf het onderwerp te ontdekken en nieuwe dingen te leren.

Aandacht voor eigen ontwikkeling

Ons onderwijs gaat uit van de totale ontwikkeling van een kind; sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch. Rekenen, taal en lezen zijn essentieel; zij vormen de basis voor alle andere vakken. Door vakken op verschillende niveaus aan te bieden, hebben we oog voor de groep als geheel, maar kunnen kinderen zich ook op hun eigen niveau ontwikkelen. Zo hebben we aandacht voor de onderlinge verschillen in capaciteiten, vaardigheden en leerstijlen. 

Ruimte voor verdieping en verbreding

Onze IKC's spannen zich maximaal in om jouw kind een breed en afwisselend programma aan te bieden. Naast aandacht voor de kernvakken (rekenen, spelling en taal) vinden wij het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. Vandaar dat veel IKC's programma’s hebben die tijdens of na schooltijd extra verdieping en verbreding bieden. Klik op de button voor voorbeelden binnen onze IKC's.
Lees meer

Verschillende systemen; wat past bij jouw kind?

Onze IKC’s hebben dezelfde basisbeginselen; het bieden van passend onderwijs, werken met thema’s en aandacht voor de eigen ontwikkeling van het kind. Maar er is ook ruimte voor diversiteit. Onze IKC's werken met onderwijssystemen die het beste passen bij hun visie en aanpak. Het is daarom goed om, voor je een keuze maakt, goed te kijken welke locatie voor jouw kind het meest geschikt is. Klik op de button voor meer informatie over de verschillende onderwijssystemen.
Lees meer

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!