Verschillende systemen; wat past bij jouw kind?

Werken met leerpleinen

IKC's die het onderwijs via leerpleinen vormgeven, werken met ‘klasdoorbroken’ groepen. Zo heb je het leerplein ‘jong kind’ (2-6 jaar), ‘middenbouw’ (groep 3 t/m 5) en ‘bovenbouw’ (groep 6 t/m 8). Sommige IKC's hebben voor groep 3 t/m 8 drie leerpleinen van 2 groepen per cluster. Binnen zo’n leerplein krijgen de kinderen op een passend niveau les. 

Het leeftijdsverschil van de kinderen in een leerplein heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke kinderen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede kinderen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.


Werken met basisgroepen

Op IKC's die met basisgroepen werken, plaatsen we de kinderen per twee leerjaren in een groep. Vanuit die groep organiseren we per niveau of leerjaar de instructies. Dit betekent in de praktijk dat de groepen iets kleiner zijn en dat we meer ‘handen’ in de groep hebben om de kinderen te ondersteunen. Deze manier van lesgeven zorgt dat we de kinderen extra vaardigheden kunnen aanleren om voorbereid te zijn op de maatschappij van nu. 


Werken met eigen leerlijn

Kinderen met een eigen leerlijn werken op basis van leerdoelen. De kinderen hebben drie leerkrachten die elk op een ander niveau instructies geeft. Vakdocenten geven de kernvakken waarbij ze klasoverstijgend werken. Elk vak heeft een specialist die de hele ochtend dat vak geeft. In de middag werken de kinderen thematisch. Zo kunnen de docenten inzicht geven in de volledige ontwikkeling van het kind in plaats van puur op basis van cijfers. We werken met een flexibele onderbouw waardoor we optimaal rekening kunnen houden met de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen. Vanaf groep 3 werken we groepsdoorbroken. Vanaf groep 4 werken de kinderen in clusters van 2 leerjaren. 

Werken met leerstofjaarklassen

Op enkele IKC's werken we met een systeem van leerstofjaarklassen. Hier zitten de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar in één groep. Samen behandelen ze de leerstof voor dat jaar. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie over naar het volgende leerjaar. Het kind doorloopt in totaal 8 volledige leerjaren op de basisschool.

Wil je meer zien van de locatie?

Vraag een rondleiding aan

Agenda

Wat is er allemaal te doen

25

december

Kerstvakantie

Bekijk alle agenda items

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!