Ruimte voor verdieping en verbreding

Naschoolse activiteiten

Op verschillende IKC's is er een heel breed en meestal gratis naschools aanbod. Je kunt denken aan sport, maar ook huiswerkbegeleiding, jongerenwerk, mindfulness, leesprogramma’s en programmeren. Een IKC zien we als een ‘minimaatschappij’ waar kinderen mogen experimenteren, fouten maken om zo zichzelf te ontplooien en verantwoordelijkheden leren dragen. Dus naast parate kennis staan persoonsvorming en het ontdekken van eigen talenten en mogelijkheden centraal.
 

Weerbaarheid

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen en daarom besteden IKC’s ook aandacht aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Pas als je je veilig en prettig voelt, kun je aan ontwikkeling en leren toe komen. Met speciale trainingen maken we kinderen weerbaar, zodat zij zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet alleen tot plagerijen, maar heeft ook te maken met pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Deze initiatieven zijn een gericht beleid op IKC’s om pesten te voorkomen en aan te pakken.
 

Taalontwikkeling

Enkele IKC's van UN1EK hebben taalonderwijs en taalontwikkeling als speerpunt. Zo is in een van onze IKC’s een vestiging van de plaatselijke bibliotheek gehuisvest. Alle leerlingen zijn automatisch lid van de bibliotheek. Een mediacoach organiseert taal-, lees- en media-activiteiten en helpt de kinderen bij het uitzoeken van goede en leuke boeken. Zo krijgen zij plezier in lezen en ontwikkelen zij hopelijk een ‘need to read’. Een mediacoach leert kinderen ook omgaan met nieuwe media zoals internet en het gebruik van allerlei programma’s, zoals Google Docs en Google Slides.
 

Bovenbestuurlijke Plusklas 

Op een IKC in Maassluis hebben we een plusklas waarin we meer- en hoogbegaafde kinderen uit alle IKC’s in Maassluis extra uitdagingen bieden. Dit doen we naast de extra uitdaging die deze kinderen al krijgen in hun eigen groep. We willen deze leerlingen leren hoe ze moeten leren, om te voorkomen dat ze in het Voortgezet Onderwijs terugvallen, omdat ze niet weten hoe ze leervakken moeten aanpakken. Daarom vragen we deze kinderen om op hun eigen niveau in een opdracht te duiken op het gebied van bijvoorbeeld wiskunde, cultuur, wetenschap, geschiedenis, taal, enzovoorts. 
 

Digitale ontwikkelingen

In onze maatschappij zijn digitale hulpmiddelen niet meer weg te denken. Het is daarom logisch dat we ook op school zoveel mogelijk willen aansluiten bij de digitale ontwikkelingen. Zodra de financiële ruimte het toelaat, investeren onze IKC's in digitale hulpmiddelen. Veel IKC’s werken al met smartboards en de kinderen kunnen op veel locaties al beschikken over tablets en Chromebooks om bepaalde oefeningen uit te voeren en lesstof tot zich te nemen. Naast het werken met de digitale middelen, vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren over de risico’s van bijvoorbeeld het internet. Ook dat onderdeel is steeds vaker een belangrijk aspect in onze lessen over de digitale wereld.

Agenda

Wat is er allemaal te doen

25

december

Kerstvakantie

Bekijk alle agenda items

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!