Niek Barendregt, bestuurder UN1EK

"Wij zijn de regisseur in de ontwikkeling van je kind"

“Het werken met doorgaande leerlijnen is inmiddels een algemeen aanvaarde methode in het basisonderwijs. Maar in onze IKC’s geven wij deze ontwikkeling een nieuwe dimensie en hanteren daarom ontwikkellijnen in plaats van leerlijnen. Dat wil zeggen dat we kinderen niet alleen volgen en ondersteunen op pedagogisch en didactisch gebied, maar dat we ook kijken naar specifieke behoeften, bijvoorbeeld als er een achterstand is in taal of rekenen. Maar daar hoort ook bij dat we aandacht hebben voor de gezinssituatie en bijvoorbeeld ouders uitnodigen voor een taalcursus of hulp bieden bij opvoeding. Ook kunnen we zaken als logopedie, culturele educatie of specifieke sportwensen stimuleren en aanbieden.”

Goed voorbereid naar basisschool
“Omdat we met ontwikkellijnen al tijdens de opvang beginnen - de peuteropvang, de hele dagopvang - komen de kinderen goed voorbereid op het basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers van de opvang verzorgen een duidelijke overdracht, formeel en informeel, zodat leerkrachten exact op de hoogte zijn hoe het met de ontwikkeling van een kind is gesteld. Zo kunnen we echt die rol van regisseur van de ontwikkeling van de kinderen waarmaken.” “We doen dit natuurlijk niet alleen met de medewerkers van de opvang en het onderwijs. Onze IKC’s vervullen een prominente rol in de wijk en daarvoor zoekt een IKC nadrukkelijk de samenwerking met alle andere partijen die in die desbetreffende wijk actief zijn. Dan kun je denken aan de jeugdzorg of politie, maar ook aan sportverenigingen en de bibliotheek. Als het mogelijk is halen we de bibliotheek of een zorgaanbieder zoals een logopedist binnen ons gebouw. Zo kunnen we niet alleen de kinderen, maar bijvoorbeeld ook ouders die een lees- of taalachterstand hebben, binnen ons IKC vooruit helpen.”

Zorg naar het kind brengen
“In het algemeen is het gebruikelijk dat kinderen die extra hulp in hun ontwikkeling nodig hebben naar zorgverleners gaan. Via onze IKC’s brengen wij de zorg naar het kind. Dus als een kind voor een bepaald deel in zijn ontwikkeling eigenlijk speciaal onderwijs of speciale zorg nodig heeft, dan gebeurt dat allemaal in onze IKC. Voor de reguliere educatie blijft het kind binnen de groep en voor de uren dat hij speciaal onderwijs of zorg nodig heeft, gebeurt dat een of twee deuren verderop in onze IKC. Zo nemen wij geen afstand van een kind omdat het voor een deel van zijn of haar ontwikkeling niet past binnen het reguliere onderwijs. Dat komt bij ons niet voor.”

Veel van elkaar leren
Sinds UN1EK is ontstaan als fusie-organisatie van opvang- en onderwijsorganisaties in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, is het nu de tijd waarin we de enorme hoeveelheid kennis en ervaring, waarover we op al onze locaties beschikken, met elkaar te delen en UN1EK breed te benutten. Ook vanuit het hele land komen jaarlijks tientallen opvang- en onderwijsorganisaties bij enkele van onze IKC’s kijken, omdat wij een voorbeeld zijn van een integrale aanpak van onderwijs en opvang. Ons doel is om tot 2024 een indringende samenwerking en uitwisseling van mensen en kennis te organiseren, tussen alle IKC’s en andere locaties die onder de vleugels van UN1EK vallen. Onze slogan ‘samen leren, samen leven, samen werken’ is niet alleen gericht op onze werkwijze met de kinderen, maar geldt even goed intern, voor al onze collega’s in de opvang- en onderwijslocaties en in onze samenwerking met onze partners.”

"Er zijn in Nederland maar heel weinig organisaties die opvang en onderwijs zo intensief integreren als wij dat doen in onze integrale kindcentra (IKC’s)”. Het belangrijkste voordeel is dat wij vanaf de eerste dag niet alleen de totale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar monitoren, maar ook de ontwikkelbehoefte in de volle breedte ondersteunen en invullen. Dat betekent dat wij via onze IKC’s onderwijs, ontwikkeling én zorg kunnen aanbieden"

- Niek Barendregt, bestuurder bij UN1EK

Agenda

Wat is er allemaal te doen

Bekijk alle agenda items

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!