Nieuws

Share Button

Bestuursblog: de donkere dagen voor kerst…

Het jaar loopt alweer ten einde. Traditioneel is dit ook een periode van bezinning. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK, deelt zijn gedachten met de medewerkers van UN1EK:

Lees verder

UN1EK in nieuwsbrief IKOOK

UN1EK is lid van Vereniging IKOOK en deelt graag kennis met andere organisaties die opvang en onderwijs verbinden en samenvoegen. In de nieuwsbrief van december gaf Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK een interview: Wat maakt UN1EK een ster? UN1EK is de eerste bestuurlijk gefuseerde organisatie tussen onderwijs en opvang in Nederland. Er zijn wel […]

Lees verder

Een brede kijk op onderwijskwaliteit

Ter afronding van haar studie bestuurskunde heeft Hester Hill, bestuurssecretaris van UN1EK onderzoek gedaan naar hoe verschillende betrokkenen bij het onderwijs van UN1EK aankijken tegen onderwijskwaliteit. Het resultaat is op 4 december jl. gepresenteerd in een scriptie. De volledige scriptie is voor de liefhebber op te vragen per e-mail via h.hill@un1ek.nl, maar vergt wat leeswerk. […]

Lees verder

Kinderen van IKC Prins Willem Alexander vijfde bij MediaMasters 2015

IKC Prins Willem Alexander heeft met een enthousiast team van leerlingen van groep 7 en 8 bij MediaMasters de vijfde plaats behaald. MediaMasters is een landelijke online wedstrijd, waaraan dit jaar maar liefst 4554 teams meededen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (20 –27 november) zijn de leerlingen vier dagen lang na schooltijd bezig geweest met […]

Lees verder

Onderwijs van de toekomst

Op woensdag 2 december sprak Claire Boonstra, oprichter van Operation Education een zestigtal medewerkers en ouders van UN1EK toe over haar ideeën over de beweging die nodig is om onderwijs aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt is ook dat het meer aan moet sluiten op de talenten en mogelijkheden van […]

Lees verder

Ontdek natuur en techniek bij IKC VanKampen

Op donderdag 7 januari 2016 viert UN1EK onderwijs en opvang de feestelijke opening van haar vijfde integraal kindcentrum (IKC). CBS Van Kampen, peuterspeelzaal De Zeepbel, buitenschoolse opvang Valerius en kindercentrum De Hobbit gaan vanaf 2016 samen verder als ‘IKC VanKampen’.

Lees verder

Kinderen leren programmeren bij IKC VanKampen

Kinderen van 0 tot 13 jaar krijgen bij IKC VanKampen volop gelegenheid om de natuur en techniek in allerlei facetten te ontdekken. In de bovenbouw is gekozen voor een innoverende manier van techniekonderwijs, waaronder ‘programmeren met Scratch’ met een Raspberry pi. IKC VanKampen streeft ernaar dat kinderen aan het einde van groep 8 de basisvaardigheden van […]

Lees verder

Veranderingen peuterspeelzalen

De gemeente Vlaardingen heeft besloten om de peuterspeelzalen in 2016 te harmoniseren met kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als in de kinderopvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar bieden, zodat zij goed voorbereid kunnen starten op de basisschool. De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent o.a. dat ouders […]

Lees verder

Sectorplan Woordenschat en daadkracht

De overheid wil meer kwaliteit in kinder- en peuteropvang; de kinderopvangorganisaties in Rotterdam-Rijnmond lopen voorop met het sectorplan ‘Woordenschat en Daadkracht’

Lees verder

UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen

UN1EK komt tijdens de UN1EK weken in actie voor VluchtelingenWerk. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK vertelt: “Bij UN1EK hebben we hart voor kinderen. We vinden dat álle kinderen, waar ook ter wereld, het recht hebben om in veiligheid en vrijheid op te groeien. Bij het volgen van de berichtgeving over de vluchtelingenstroom in […]

Lees verder