Kinderen en natuur krijgen ruimte bij De Groene Hoek

Op donderdag 20 april 2017 werd samen met de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen de avontuurlijke en duurzame buitenruimte rondom CBS De Groene Hoek in Maassluis geopend. De oudste en jongste leerling werden door een erehaag van leerlingen naar de nieuwe klimtoren begeleid en gleden via de glijbaan door het openingslint dat werd vastgehouden door wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier.

De omgeving van de school is in de afgelopen maanden helemaal opnieuw ingericht naar het ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Het ontwerp voor de buitenomgeving van De Groene Hoek is in overleg met leerlingen en ouders ontstaan, vanuit de gedachte dat kinderen en de natuur de ruimte moeten krijgen.  

Blauwe maatregelen

In de afgelopen drie maanden is er veel werk verzet op de pleinen door Hovenier Van der Heijden, leverancier Speelmaatje, metselbedrijf Martijn Jansen en kunstenaar Randy Haas. In samenwerking met de gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn er ‘blauwe’ maatregelen genomen: het regenwater wordt niet meer via het riool afgevoerd, maar watert af in de beplantingsvakken en infiltreert in de bodem. De beplanting op het groene schoolplein kan zo goed groeien en en het riool wordt niet overbelast bij hevige regenbuien. De opvang van het regenwater op de pleinen is zichtbaar gemaakt door goten in de verharding en een infiltratieput. Tijdens regenbuien kunnen de kinderen met het water in de goten spelen.

Voor de leerlingen was het heel bijzonder om hun schoolpleinen te zien ‘groeien’. Doordat de groenblauwe schoolpleinen gefaseerd zijn aangelegd konden de kinderen veilig buiten blijven spelen en konden zij goed volgen hoe het ontwerp van hun droomplein gerealiseerd werd. De leerlingen hebben zelf ook actief geholpen. Dankzij de sponsoring van Van Dijk Maasland heeft de school een groot aantal zakken teelaarde met olivijn van GgreenSand ontvangen. Olivijn is een mineraal dat CO2 op natuurlijke wijze afbreekt en er nieuwe bouwstenen voor planten en dieren van maakt. Samen met de hovenier, ontwerper en de wethouder van milieu, Sjef Evers, hebben de kinderen deze zakken met aarde in de plantvakken verwerkt en verspreid.

Naast groene, uitdagende en duurzame speelmogelijkheden is er bij het ontwerp voor de schoolpleinen onder andere ook rekening gehouden met goede routes over de pleinen en voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen. Ook is er gezocht naar een goede verhouding tegelverharding en groen en natuurlijk spelen in verband met speeldruk en de mate van onderhoud en bestendigheid tegen vandalisme.

Samen voor duurzaam

De schoolpleinen zijn inmiddels helemaal in gebruik. Het is geweldig om te zien hoe fijn de kinderen op de pleinen spelen; elke keer wordt er iets nieuws ontdekt en ontstaat er nieuw spel. Ieder kind vindt op deze pleinen zijn eigen plekje; klein en besloten of druk en uitdagend. Ons motto ‘samen voor duurzaam’ komt helemaal tot uiting op deze groenblauwe schoolpleinen! Dankzij de steun, adviezen en sponsoring van Stichting UN1EK, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de gemeente Maassluis, het Hoogheemraadschap van Delfland, Jantje Beton, De Groot Fonds, Deltaport Donatiefonds, HDM, AAvD consultancy, Bové, de Hypotheker Maassluis, Dijkstaal, XHRM, Mommers Schoonmaak, Montagebedrijf Pong, orthodontie Van Zanden en Ilse’s kapsalonnetje hebben wij onze droom kunnen laten uitkomen. Hier zijn wij zeer dankbaar voor!