Kick-off De Brede Route: interprofessionele stage

 

Studenten van verschillende opleidingen gaan samen stage lopen!

Op donderdag 12 september was de feestelijke kick-off van De Brede Route: 20 studenten van 5 verschillende opleidingen beginnen aan hun gezamenlijke stage voor het schooljaar 2019-2020. Zij volgen een opleiding om leraar te worden, pedagogisch medewerker, hulpverlener of pedagogisch ondersteuner. In feite leren ze allemaal – ieder vanuit zijn eigen invalshoek – om kinderen van 0-12 jaar zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Als zij in hun opleiding al leren om goed samen te werken met collega’s van een andere discipline en elkaars taal leren verstaan, dan hebben de kinderen waar zij later mee gaan werken daar baat bij.

Stage in Integrale Kindcentra

Steeds meer basisscholen en kinderopvangorganisaties werken met elkaar samen in zgn. Integrale Kindcentra. Kinderen van 0 tot 12 jaar worden daar de hele dag opgevangen en krijgen onderwijs. Ook de extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben is meestal aanwezig. Door de onderlinge samenwerking werken allen aan een brede ontwikkeling van kinderen met behulp van doorgaande leerlijnen.

Interprofessioneel samenwerken

Omdat de professionals in een Integraal Kindcentrum allen een verschillende opleidingsachtergrond en verschillende taken hebben, is het zaak om hun werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Dat gaan de studenten leren in hun stage. Zij leren vanzelfsprekend ook hun eigen vak (van leraar, pedagogisch medewerker of hulpverlener), maar daarnaast vormen zij één dag per week een gezamenlijk “interprofessioneel Studenten team” (IST) waarin ze gaan ontdekken hoe de andere vakgenoot naar kinderen kijkt en hoe ze onderling zo goed mogelijk samen kunnen werken.

Opleidingen en organisaties die meedoen

De gemengde teams zijn afkomstig van de volgende opleidingen:

  • Albeda College: pedagogisch werk
  • Zadkine: pedagogisch werk
  • Thomas More Hogeschool: pabo
  • Hogeschool Rotterdam: Social Work
  • Hogeschool Rotterdam: Pedagogisch Educatief Professional

De stageplaatsen zijn:

  • IKC Prins Willem Alexander
  • IKC Bavinck
  • IKC De Ark
  • de Wereld op Zuid

 

      

Share Button