Bericht van college van bestuur

CBS Het Spectrum in Maassluis, een van de locaties van UN1EK, is in het afgelopen weekend onaangenaam in het nieuws geweest. In De Telegraaf en in het AD Waterweg is een artikel verschenen over een leerkracht van Het Spectrum die onzorgvuldig met CITO toetsresultaten is omgegaan.


Nadat dit incident vorige week intern bekend werd, hebben directie van Het Spectrum en bestuur van UN1EK direct gehandeld. De onderwijsinspectie is door het bestuur ingelicht en de betrokken collega is geschorst hangende nader onderzoek. Het team van Het Spectrum is geïnformeerd en er is vorige week een ouderavond belegd waar aan ouders van Het Spectrum is toegelicht wat zich heeft afgespeeld. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de CITO toetsen die in groep 6-7 (leerling-volgsysteem) worden afgenomen, niet om de eindtoets.

Onnodig om te zeggen dat dit incident en de commotie in de pers uitermate vervelend zijn voor de kinderen en hun ouders maar ook voor het team van Het Spectrum. Wij zullen met zorg en aandacht een onderzoek uitvoeren om vervolgens passende maatregelen te nemen.

Eric Boerhout en Claudia Doesburg
college van bestuur UN1EK

Share Button