40% van de ouders in Nederland kiest voor IKC

Uit het rapport van het landelijk onderzoek ‘Ouders over kindcentra‘ dat Kindcentra 2020 in 2017 uitvoerde naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra, blijkt dat 40% van de ondervraagde ouders hun kind naar een integraal kindcentrum zou laten gaan als er één in hun buurt was.

“Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en een goede band met vaste professionals.”

Heeft u meegedaan aan de enquête en/of bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze kunt u lezen op de website van Kindcentra2020

Een breder aanbod

Ouders die, via het onderzoek, voor het eerst kennismaken met een kindcentrum is gevraagd naar hun verwachtingen ten opzichte van de huidige school of kinderopvang. Zij vinden het vooral van belang dat een kindcentrum een breder aanbod verzorgt van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen en verwachten op een kindcentrum een betere zorg voor hun kind. 40 procent van deze groep zou overstappen naar een kindcentrum als dit in de buurt is, 45 procent van hen weet het (nog) niet.

Persoonlijke verhalen van ouders

Onderdeel van het onderzoek was ook een serie diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum. De tien portretten zijn persoonlijke verhalen van moeders en vaders die in hun eigen woorden vertellen wat het kindcentrum voor hen en hun kinderen betekent. Twee ouders van UN1EK hebben hieraan meegewerkt. In het boekje ‘Ouders over Kindcentra‘ leest u hun verhaal.