Kosten kinderopvang

Flexibele en ontwikkelingsgerichte opvang

UN1EK biedt ontwikkelingsgerichte en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. U kunt kiezen uit 52, 49 of 40 weken hele dagopvang, verlengde opvang vanaf 07:00 uur inclusief ontbijt, verkorte naschoolse opvang op woensdag- of vrijdagmiddag en flexibele vakantieopvang? Het is allemaal mogelijk! In onze tarievenbrochure vindt u rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw maandelijkse netto kinderopvangkostenDe medewerkers van de klantenservice van UN1EK informeren en adviseren u graag over het opvangpakket dat het beste bij uw wensen en behoeften past.

Ruilen en extra opvang

UN1EK biedt als service aan ouders die gebruik maken van hele dagopvang en/of buitenschoolse opvang, de mogelijkheid om dagdelen te ruilen en incidenteel extra opvang af te nemen. Lees de voorwaarden.

*Voor BSO Kethel in Schiedam gelden andere tarieven, opvangpakketten en plaatsingsvoorwaarden.

Kinderopvangtoeslag

Indien u als ouder(s) (beiden) werkt of studeert heeft u recht op kinderopvangtoeslag via de overheid (zie tabel kinderopvangtoeslag 2019). Op de website www.toeslagen.nl vindt u meer informatie en kunt u een proefberekening van uw netto kinderopvangkosten maken en kinderopvangtoeslag aanvragen en/of wijzigen.

Let op: u moet binnen een maand nadat de kinderopvang van start is gegaan kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl. Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het registratienummer van het kindercentrum in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen nodig. Het LRKP registratienummer van ieder kindercentrum vindt u via de website http://www.landelijkkinderopvangregister.nl.

UN1EK is een Hulp- en Informatiepunt (HIP) voor de Belastingdienst. Dit houdt in dat onze medewerkers van de debiteurenadministratie u kunnen helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Als u van deze service gebruik wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen via het UN1EK servicebureau.

Kinderopvangtoeslag direct overmaken

U kunt ervoor kiezen om de kinderopvangtoeslag direct op onze rekening te laten overmaken. Hiervoor hebben wij als ‘betrouwbare kinderopvangorganisatie’ met de Belastingdienst een convenant gesloten. De kinderopvangtoeslag verrekenen wij direct; u ontvangt een maandelijkse restfactuur voor de kinderopvangkosten. Indien u de kinderopvangtoeslag direct op onze rekening wilt laten storten, moet u hiervoor (opnieuw) toestemming geven aan de Belastingdienst. Dat kunt u eenvoudig doen via www.toeslagen.nl. In deze instructie leest u hoe dat moet.

Share Button