Tweede thuis voor jouw kleine

Peuteropvang

Leren door spelen
UN1EKe peuteropvang
Wat is voor- en vroegschoolse educatie
Heb je een VVE-indicatie?
Openingstijden
Wat zijn de kosten?
Hoe schrijf je je in?

Leren door spelen

Jonge kinderen spelen, zo leren ze de wereld kennen. Kinderen zijn nieuwsgierig en spelen uit zichzelf. Ze beleven er plezier aan en kunnen er eindeloos mee bezig zijn. Vrij spel is een serieuze aangelegenheid waarbij kinderen hun fysieke, emotionele, sociale en cognitieve vermogens ontwikkelen. Door samen te spelen leren kinderen om
rekening te houden met de ander. Ze kunnen hun emoties tonen en verwerken. Als kinderen gevarieerd spelen, zowel klimmen, als klauteren als bouwen, hun fantasie gebruiken en goed nadenken over wat de ander bedoelt, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen. Zo kunnen zij zich breed ontwikkelen en specifieke kennis en vaardigheden opdoen.

UN1EKe peuteropvang

Als jouw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden jouw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde. 

We vinden het belangrijk dat je peuter in een vaste groep komt met vaste pedagogische medewerkers. Zo went hij of zij aan de gezichten van onze collega's en dat geeft vertrouwen. Ook kan je peuter zo makkelijker vriendjes en vriendinnetjes maken. We werken ook met vaste breng- en haaltijdstippen, zodat we rust kunnen creëren in de groepen. 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

De programma's die we gebruiken in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) helpen ons om je peuter goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Vaak lopen deze programma's door tot in groep 2 en werken we binnen de IKC's ook met dezelfde thema's, zodat je peuter zich in 1 lijn door kan ontwikkelen en de overstap niet zo groot is.

VVE programma's zijn ook vooral bedoeld om achterstanden weg te werken. Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel. Dit is afhankelijk van heel veel dingen. Sommige kinderen hebben daarom recht op extra ondersteuning voor taal en/of hun ontwikkeling, zodat zij net zoveel kansen krijgen als de andere kinderen. Als jouw kind hiervoor in aanmerking komt, geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE-indicatie af. Dit betekent dat het extra naar de de peuteropvang kan en dat jij en jouw kind begeleid worden. 

Heb je een VVE-indicatie?

Peuters met een VVE-indicatie bezoeken de peuteropvang vier of vijf dagdelen per week. Dit is afhankelijk van de locatie. Je betaalt voor de eerste twee dagdelen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en/of kinderopvangtoeslag. De gemeente vergoedt dan de extra dagdelen met subsidie.

Openingstijden

De openingsdagen en -tijden van onze locaties verschillen per locatie en zijn zoveel mogelijk afgestemd op de schooltijden, zodat het halen en brengen makkelijker is bij meerdere kinderen op de locatie. Al onze locaties zijn geopend tijdens schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen.

Peuteropvang in Vlaardingen
In Vlaardingen bezoeken peuters de peuteropvang 5½ , 6½ of 8 uur per week, dit is afhankelijk van de locatie. Peuters met een VVE indicatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) bezoeken de peuteropvang 16 uur per week. Op welke dagen is ook afhankelijk van de locatie. Elke maand organiseren we samen met Stichting Aanzet een ouderbijeenkomst, waar jij en/of je partner aan deelneemt. Het doel hiervan is om jullie als ouders te betrekken bij de activiteiten van je kind in de peuterspeelzaal en jullie te helpen bij de ondersteuning van zijn/haar ontwikkeling. 
Lees alles over de peuteropvang in Vlaardingen in deze brochure.

Peuteropvang in Maassluis
Je kind bezoekt de peuteropvang op twee dagdelen (6 tot 8 uur) per week. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2,5 jaar, op vier of vijf dagdelen (16 uur) per week. 

Peuteropvang in Schiedam
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang 6,5 uur verdeeld over 2 ochtenden per week. Peuters met een VVE indicatie bezoeken de peuteropvang vijf ochtenden (16,25 uur) per week. 
 

Wat zijn de kosten? 

De gemeente bepaalt jaarlijks de uurtarieven voor peuteropvang. De netto kosten voor peuteropvang is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Wanneer jij en je partner werken en/of studeren zijn jullie verplicht kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Je betaalt dan het maandtarief voor peuteropvang aan UN1EK en krijgt een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Wanneer je kunt aantonen dat je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuteropvang. Meer informatie over de kosten vind je op de pagina opvang

Meer informatie over kosten is terug te vinden in ons Opvangpakketten- en Tarievenboek.


Hoe schrijf je je in?

Je kunt je kind via het ouderportaal inschrijven voor de peuteropvang. We adviseren je om bij de inschrijving van jouw peuter qua locatie alvast rekening te houden met de IKC van jouw voorkeur. Zo kan jouw kind in één lijn doorgroeien vanaf de peuteropvang tot het moment dat hij of zij naar het voortgezet onderwijs gaat. Zodra er een plaats voor jouw peuter beschikbaar is, ontvang je per e-mail een plaatsingsaanbod.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!