UN1EK onderwijs

UN1EK heeft 16 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, waaronder negen integrale kindcentra voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De scholen van UN1EK werken vanuit een christelijke inspiratie. Onze scholen geven daar op verschillende wijze kleur en vorm aan. Wij willen open staan voor onze omgeving. Voor vrijwel alle kinderen is er plaats op onze scholen. Daarbij is het belangrijk dat er voor iedereen ruimte bestaat om te kunnen groeien in respect voor elkaar.

In de komende jaren worden de meeste scholen, kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK samengevoegd in integrale kindcentra. De IKC’s onderscheiden zich van elkaar in profiel, wijkgericht aanbod en aanpak. Maar altijd zijn de pedagogische en didactische visie het uitgangspunt. Elk kind wordt door de medewerkers gekend. We sluiten niet uit, maar denken en handelen inclusief. Iedereen weet en voelt zich welkom.

U bent van harte welkom voor een rondleiding in onze scholen en IKC’s!

In Maassluis

IKC Het Balkon

IKC Ichthus

IKC De Regenboog

CBS De Groene Hoek

CBS Het Spectrum (vanaf schooljaar 2018/2019: IKC De Kindertuin)

SBO De Parasol

In Vlaardingen

IKC Ambacht

IKC De Ark

IKC Het Spectrum

IKC Prins Willem Alexander

IKC De Schakel

IKC VanKampen

CBS De Bavinck

CBS Het Anker

CBS Het Visnet

In Schiedam

IKC Kethel