IKC’s van UN1EK

Ontwikkeling, opvang, opvoeding, onderwijs en ouderbetrokkenheid

UN1EK-LABEL-IKCEen integraal kindcentrum van UN1EK biedt optimale kansen voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit de hele dagopvang en de peuterspeelzaal naar de basisschool en naar de buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Ieder IKC van UN1EK heeft een UN1EK profiel en een eigen sfeer en mogelijkheden.  Zo kan bijvoorbeeld kunst, sport, muziek, natuur of taal centraal staan in het voorschoolse en binnen- en buitenschools activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Een IKC van UN1EK voldoet aan de volgende criteria:
  • 1 visie met christelijke identiteit met 5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, ouderbetrokkenheid, opvang en onderwijs;
  • 1 team, 1 integrale aansturing, 1 taak;
  • Een aanbod van hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar*
  • Een doorgaande lijn in opvang en onderwijs met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;
  • Een un1ek profiel dat past bij de ‘coleur locale’ van de wijk.
  • Een innovatieve ambitie
  • 1 communicatiestructuur naar medewerkers en ouders en 1 loket voor inschrijving
  • 1 ouderbeleid
UN1EK heeft 12 IKC’s met een UN1EK profiel:

*Een aantal IKC’s van UN1EK bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. U herkent dit aan het label UN1EK IKC 2-13 jaar. 

Daarnaast heeft UN1EK vijf basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang, een kindcentrum voor kleinschalige babyopvang en een sport outdoor BSO.

Brochure

In onze brochure ‘UN1EK IKC‘ leest u meer over ons aanbod voor onderwijs en flexibele opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van  0 tot 13 jaar in onze IKC’s.

Wij nodigen u van harte uit om diverse IKC’s te bezoeken zodat u kunt ontdekken welk profiel, welke sfeer en welke locatie het beste bij u en bij uw kind past.

In gesprek met…

Lees in de serie interviews met ons college van bestuur en IKC directeuren over de IKC ontwikkelingen binnen UN1EK.

Share Button