Onze algemene voorwaarden

 Voor alle vormen van kinderopvang gelden algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden – hele dagopvang en buitenschoolse opvang

Algemene Voorwaarden – peuterspeelzaal

Algemene Voorwaarden – tussenschoolse opvang

* De algemene voorwaarden voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang zijn – bindend voor leden – vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. UN1EK is lid van deze brancheorganisatie.
Share Button