Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzalen en startgroepen van UN1EK zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom.

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers werken met thema’s en organiseren spelactiviteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme.

Alle peuterspeelzalen en startgroepen van UN1EK zijn aangesloten bij een basisschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn en worden peuters goed voorbereid op hun start op de basisschool. De pedagogisch medewerkers volgen de peuters in hun ontwikkeling en zorgen voor een overdracht aan de leerkracht van groep 1.

Alle peuterspeelzalen en startgroepen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen. De openingsdagdelen en -tijden van de peuterspeelzalen kunnen verschillen. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie van de betreffende peuterspeelzaal. De kosten voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente.

U en uw peuter zijn van harte welkom voor een rondleiding; u kunt een afspraak maken bij de peuterspeelzaal van uw keuze.

Peuterspeelzalen in Vlaardingen

In Vlaardingen bezoeken peuters de peuterspeelzaal zes uur per week, op twee vaste koppeldagdelen (een ochtend en een middag). Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuterspeelzaal 12 uur per week, op vier vaste koppeldagdelen. Eén van de ouders neemt deel aan de maandelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van deze ouderbijeenkomsten is om u te betrekken bij de activiteiten van uw kind in de peuterspeelzaal en om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Onze peuterspeelzalen in Vlaardingen:
Peuterspeelzaal IKC Prins Willem Alexander
Peuterspeelzaal De Schakel
Peuterspeelzaal IKC VanKampen
Peuterspeelzaal Bavinck
Peuterspeelzaal Het Visnet
Peuterspeelzaal IKC Het Spectrum
Peuterspeelzaal IKC Ambacht
Peuterspeelzaal IKC De Ark
Peuterspeelzaal Het Klavertje (bij CBS Het Anker)
Peuterspeelzaal Avonturijn

Startgroepen en peutergroepen in Maassluis

De startgroepen in Maassluis zijn iedere ochtend geopend van 08:30 tot 11:00 uur. Uw kind bezoekt de startgroep naar keuze op 1, 2, 3, 4 of 5 ochtenden per week. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de startgroep op vijf ochtenden per week.

Onze startgroepen in Maassluis:
Startgroep Het Spectrum
Startgroep IKC De Regenboog (met verlengde peuteropvang)

In de peutergroepen in IKC Ichthus en IKC Het Balkon krijgen peuters een ontwikkelingsgericht aanbod met VVE activiteiten in wisselende thema’s. Zo worden zij spelenderwijs voorbereid op de start in groep 1 in het basisonderwijs. De peutergroepen zijn geopend tijdens schoolweken op woensdag en vrijdag van 08.45 – 11.45 uur.  Een combinatie met hele dagopvang op andere dagen is mogelijk. Onze peutergroepen in Maassluis:

Peutergroep IKC Ichthus
Peutergroep IKC Het Balkon

Peuterspeelzaal in Schiedam

In Schiedam bezoeken peuters de peuterspeelzaal naar keuze van ouders op twee of drie ochtenden (van 2,5 uur) per week. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van CJG bezoeken de peuterspeelzaal vijf ochtenden (12,5 uur) per week.

Onze peuterspeelzaal in Schiedam:
Peuterspeelzaal Kethel

Peuters met een VVE indicatie

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning ontvangt u een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft, wordt hij/zij met voorrang geplaatst. Uw peuter bezoekt de peuterspeelzaal op vier of vijf vaste dagdelen per week (zie boven).

Inschrijving en informatie

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 1 jaar inschrijven voor de peuterspeelzaal van uw keuze. Het is aan te raden om bij de keuze voor een peuterspeelzaal al rekening te houden met de basisschool van uw voorkeur. Voor de meeste peuterspeelzalen bestaat een wachtlijst. Peuters met een VVE indicatie krijgen voorrang op de wachtlijst. U kunt uw peuter via het digitale inschrijfformulier inschrijven.

Voor meer informatie en advies over de kosten voor de peuterspeelzaal, de plaatsingsvoorwaarden en/of inschrijving voor de peuterspeelzaal of startgroep belt u naar het UN1EK servicebureau, afdeling klantenservice via telefoonnummer 010 – 435 56 11 (keuze 1).