Peuteropvang

De pedagogisch medewerkers in onze peuteropvanggroepen werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme.

Doorgaande lijn

Alle peuteropvanggroepen van UN1EK zijn aangesloten bij een basisschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn en worden peuters voorbereid op een goede start op de basisschool. De pedagogisch medewerkers volgen de peuters in hun ontwikkeling, spelen hierop in en zorgen voor een overdracht aan de leerkracht van groep 1.

De peuteropvanggroepen zijn geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen. De openingsdagdelen en -tijden van de peuteropvang kunnen verschillen. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie van de betreffende locatie.

Voor peuteropvang kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Wanneer u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het uurtarief en de ouderbijdragetabel voor peuteropvang worden vastgesteld door de gemeente. De kosten voor peuteropvang verschillen daarom ook per gemeente.

U en uw peuter zijn van harte welkom voor een rondleiding; u kunt een afspraak maken bij de locatie van uw keuze.

Peuteropvang in Vlaardingen

In Vlaardingen bezoeken peuters de peuteropvang 5,5 tot 8 uur per week, dit is afhankelijk van de locatie. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang 16 uur per week. Op welke dagen is afhankelijk van de locatie.

De extra (VVE)dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. U neemt als ouder/verzorger deel aan de maandelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Zo wordt u betrokken bij de activiteiten van uw kind in de peuteropvang en geholpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn of haar ontwikkeling.

Onze locaties voor peuteropvang in Vlaardingen:
IKC Prins Willem Alexander
IKC De Schakel
IKC VanKampen
IKC De Bavinck
Het Visnet
IKC Het Spectrum
IKC Ambacht
IKC De Ark
Het Klavertje
Avonturijn

 

 

Peuteropvang in Maassluis

Uw kind bezoekt de peuteropvang op twee dagdelen (6 tot 8 uur) per week. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2,5 jaar, op vier dagdelen (16 uur) per week. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Maassluis.

Onze locaties voor peuteropvang in Maassluis:

IKC De Regenboog
IKC De Kindertuin
IKC Ichthus
IKC Het Balkon
De Groene Hoek

 

Peuteropvang in Schiedam

Peuteropvang IKC Kethel
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang 6,5 uur verdeeld over 2 ochtenden per week. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang vijf ochtenden (16,25 uur) per week. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning ontvangt u een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft, wordt hij/zij met voorrang geplaatst. 

Inschrijving en informatie

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 1 jaar inschrijven voor de peuterspeelzaal van uw keuze. In verband met de doorgaande lijn naar de basisschool adviseren wij u om bij de keuze voor een locatie al rekening te houden met de basisschool die uw peuter gaan bezoeken wanneer hij/zij vier jaar wordt. Voor de meeste locaties voor peuteropvang bestaat een wachtlijst. Peuters met een VVE indicatie krijgen voorrang.

Voor meer informatie en advies over de kosten voor peuteropvang, de plaatsingsvoorwaarden en/of de inschrijving voor peuteropvang belt u naar het UN1EK servicebureau, afdeling klantenservice via telefoonnummer 010 – 435 56 11 (keuze 1).

Share Button