Kosten peuterspeelzaal

Het plaatsingsbeleid, het uurtarief en de ouderbijdrage voor onze peuterspeelzalen en startgroepen worden vastgesteld door resp. de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Peuterspeelzalen in Vlaardingen en Schiedam

In de tarievenlijst 2017 vindt u de kosten voor de peuterspeelzalen in Vlaardingen en Schiedam.

Kinderopvangtoeslag

De peuterspeelzalen in Vlaardingen en in Schiedam vallen onder de Wet Kinderopvang en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal kunt aanvragen bij de Belastingdienst, wanneer beide ouders werken en/of studeren. U ontvangt twaalf maanden per jaar Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De kosten worden berekend over veertig weken peuterspeelzaal per jaar en worden in twaalf gelijke maandtarieven aan u in rekening gebracht. Wanneer u ervoor kiest om de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst direct aan UN1EK te laten overmaken, ontvangt u een maandelijkse restfactuur.

Ouderbijdrage

Wanneer u door middel van een Inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Let op: de ouderbijdrage wordt berekend over veertig weken peuterspeelzaal per jaar en wordt in twaalf gelijke maandtarieven (dus ook in de zomermaanden) in rekening gebracht.

Ouderbijdrage 2017 – peuterspeelzalen in Vlaardingen

Ouderbijdragetabel 2017 – peuterspeelzalen Schiedam

Doelgroeppeuters met VVE indicatie

Ouders van peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin vragen Kinderopvangtoeslag aan of betalen de ouderbijdrage voor twee dagdelen. De extra dagdelen worden volledig betaald door de gemeente Vlaardingen of Schiedam.

Voucher gemeente Vlaardingen

Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm komen via de gemeente in aanmerking voor een regeling voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de gemeente Vlaardingen.

Startgroepen in Maassluis

Voor de startgroepen in IKC De Regenboog en Het Spectrum in Maassluis zijn de ouderbijdragetabel en voorwaarden – startgroepen Maassluis van toepassing. De ouderbijdrage voor de startgroep wordt tien maanden per jaar automatisch geïncasseerd; in de maanden juli en augustus wordt de ouderbijdrage niet geïnd.