Kosten peuteropvang

Het plaatsingsbeleid, de uurtarieven en de ouderbijdrage voor onze peuteropvang worden jaarlijks vastgesteld door de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Kosten peuteropvang 

In onze tarievenlijst vindt u de uurtarieven voor peuteropvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Kinderopvangtoeslag

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onze locaties voor peuteropvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunt en moet aanvragen bij de Belastingdienst. U ontvangt twaalf maanden per jaar Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Let op: de kosten voor peuteropvang worden berekend over veertig weken per jaar en worden in twaalf gelijke maandtarieven (dus ook in de zomermaanden) aan u in rekening gebracht. Wanneer u ervoor kiest om de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst direct aan UN1EK te laten overmaken, ontvangt u een maandelijkse restfactuur voor uw netto ouderbijdrage. Informatie of hulp bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag krijgt u via de

Ouderbijdrage

Wanneer u door middel van een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag en een Inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.

Let op: De ouderbijdrage voor peuteropvang wordt berekend over veertig weken per jaar en wordt in twaalf gelijke termijnen (dus ook in de zomermaanden) aan u in rekening gebracht.

Tabel ouderbijdrage 2020 – peuteropvang – gemeente Vlaardingen 

Tabel ouderbijdrage 2020 – peuteropvang – gemeente Maassluis 

Tabel ouderbijdrage 2020 – peuteropvang – gemeente Schiedam 

Illustratie ouderbijdrage peuteropvang in Maassluis

Doelgroeppeuters met VVE indicatie

Voor peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Wanneer u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor twee dagdelen peuteropvang per week. De extra dagdelen worden volledig betaald door de gemeente.

Voucher gemeente Vlaardingen

Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm komen via de gemeente in aanmerking voor een regeling voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van Stroomopwaarts.

 

Share Button