Inschrijving & plaatsing

Wij nodigen u van harte uit om onze locaties ter oriëntatie te bezoeken. U kunt telefonisch of online een afspraak maken voor een rondleiding bij het IKC, de school of het kindcentrum van uw keuze.

U kunt uw kind via het ouderportaal van Kindplanner inschrijven voor hele dagopvang, de peuterspeelzaal, de tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang of vakantieopvang in onze locaties. Uw inschrijving wordt verwerkt door de klantenservice. Wanneer er plaats beschikbaar is ontvangt u een schriftelijk plaatsingsaanbod.

U kunt uw kind online aanmelden voor de basisschool. De directeur van de basisschool neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een rondleiding en een intakegesprek, waarna de inschrijving definitief is. Voor een aantal scholen van UN1EK geldt een wachtlijst.

Plaatsing

In de hele dagopvang adviseren wij vanuit pedagogisch oogpunt, een plaatsing van ten minste twee dagen per week. Kinderen kunnen dan goed wennen en voelen zich snel vertrouwd in het kindercentrum. In de peuterspeelzaal wordt uw kind op twee (of vier) vaste koppeldagdelen geplaatst. Bij de buitenschoolse opvang kunt u naar eigen keuze gebruik maken van opvang.

Wij hanteren de volgende voorrangscriteria:
a) uw kind maakt al gebruik van opvang of onderwijs bij UN1EK;
b) uw kind is een zusje of broertje van een kind datgebruik maakt van opvang of onderwijs bij UN1EK;
c) u bent werkzaam bij UN1EK.
Deze voorrangscriteria worden onderling afgewogen en hebben geen prioriteitsvolgorde.

Indien wij u een plaats kunnen aanbieden, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Ook wanneer wij (nog) geen plaats kunnen aanbieden, ontvangt u bericht. Een plaatsing gaat altijd in per de 1e of 16e van de maand. U ondertekent de plaatsingsovereenkomst en retourneert deze naar het servicebureau. Ongeveer twee weken voor aanvang van de plaatsing wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ruilen en extra opvang

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij UN1EK kunt u incidenteel extra opvang aanvragen of gratis dagdelen ruilen. Extra opvang of ruilen van dagdeel is mogelijk wanneer de groepsbezetting en de personele bezetting het toelaten. Wanneer in de stamgroep van uw kind geen plaats beschikbaar is, kan uw kind binnen het kindcentrum in een schakelgroep geplaatst worden. Extra opvang of het ruilen van dagdelen vraagt u aan via het ouderportaal van Kindplanner. Uiterlijk op vrijdag in de week voor de gewenste (extra) opvangdag hoort u van de pedagogisch medewerkers of de extra opvang of het ruilen mogelijk is.

Beëindigen van plaatsing

De plaatsing bij de hele dagopvang of peuterspeelzaal eindigt automatisch op de 15e of 31e van de maand waarin uw kind vier jaar wordt. De plaatsing bij de buitenschoolse opvang eindigt automatisch op de 15e of 31e van de maand waarin uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. De einddatum van de plaatsing is vermeld in de plaatsingsovereenkomst. Wilt u de plaatsing van uw kind verlengen, bijvoorbeeld tot en met de vakantie, dat kunt u dit aanvragen via het ouderportaal van Kindplanner.

De opzegtermijn voor het tussentijds (gedeeltelijk) beëindigen van een plaats in de hele dagopvang, buitenschoolse opvang of de peuterspeelzaal bedraagt een maand. Een verzoek tot (gedeeltelijke) opzegging van de plaatsing kunt u uitsluitend schriftelijk indienen via het ouderportaal van Kindplanner, per e-mail aan plaatsing@un1ek.nl of per brief aan het UN1EK servicebureau.

Annuleren van de plaatsing voor de ingangsdatum

Wanneer u de plaatsing van uw kind binnen een maand voor ingangsdatum wilt annuleren, nadat u de plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend en geretourneerd, brengen wij annuleringskosten van een maandtarief in rekening.

Share Button