In gesprek met…

In een serie interviews geven we een kijkje in de aansturing, de organisatie en de ontwikkeling van de IKC’s van UN1EK.

Eric Boerhout en Claudia Doesburg, voorzitter en voormalig lid college van bestuur van UN1EK, kijken terug op drie jaar IKC ontwikkeling binnen UN1EK en zetten een stip op de horizon. (augustus 2017)

 

 

 

 

 

Misja van Herp, directeur IKC VanKampen, vertelt over de visie op leren en ontwikkelen en de vernieuwing van onderwijs en opvang binnen IKC VanKampen. Ontdek en onderzoek! (september 2017)

 

 

 

 

 

Susanne Snoeij, directeur IKC Het Spectrum vertelt over een IKC met drie locaties, een geïntegreerd team en één herkenbare werkwijze. Samen voor gezond! (september 2017)

 

 

 

 

 

Berry Hakkeling, directeur IKC De Ark vertelt over een IKC voor kinderen met verschillende achtergronden en behoeftes en de toekomstdroom om volledig te gaan voor een inclusief aanbod van passend onderwijs en opvang. Omdat leren een Kunst is! (oktober 2017)

 

 

 

 

 

Peter van der Windt, directeur Kindcentrum PrinsWillem Alexander vertelt over de organisatie van opvang en onderwijs in een groot integraal kindcentrum. “Onze wijk heeft inwoners met diverse nationaliteiten en sociale achtergronden. Ouders hebben het gevoel dat hun kind hier de meeste kansen krijgt.” Alleen ga je sneller, samen kom je verder!  (oktober 2017)

 

 

 

 

Anneke van den Beukel, directeur IKC Het Balkon, vertelt over de ontwikkeling van het IKC in een jonge wijk in Maassluis. “Onze heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, de waardevolle input die we krijgen van ouders en de passie voor werken in een IKC van onze medewerkers zijn de sleutels tot ons succes.” De wereld naar binnen en wij naar buiten! (november 2017)

 

 

 

 

Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC KethelArnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel vertelt over een zorgvuldige en snelle IKC ontwikkeling. “Onze uitgangspunten passen bij onze medewerkers: we willen zaken eerst doen voordat we ze kunnen uitdragen. Natuur en bewegen staan samen voor een gezonde levensstijl en voor een ontdekkende leerstijl; dat willen we kinderen meegeven. Voor ouders is duidelijk dat aan ons DNA niks veranderd is; zij zien dat IKC Kethel nog steeds een veilige, vertrouwde plek voor hun kinderen is.” Natuurlijk in beweging! (december 2017)

 

 

 

Mijlpaal! Op donderdag 25 januari 2018 vierde UN1EK de opening van het tiende integraal kindcentrum: IKC De Schakel. Hans de Ruiter, destijds IKC directeur,  vertelt over de aanloop naar het IKC, het werken met leerpleinen en internationalisering via IPC onderwijs. “Met de duurzame verbouwing van ons gebouw die we dit jaar hopen te realiseren, vallen vorm en inhoud straks samen.”
De wereld is vol avontuur! (januari 2018)

 

 

IKC Ambacht werd geopend in oktober 2016. Marchienus Siegers, destijds directeur van IKC Ambacht, vertelt over zorgvuldige communicatie, een gedeelde pedagogische visie en de samenwerking met partners in de wijk. “Samen geven we inhoud aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen binnen het IKC.” Met hart en hoofd en handen! (maart 2018)

 

 

 

Hans Wijma, directeur van IKC De Regenboog, vertelt hij over de avontuurlijke reis om van de twee leefwerelden van opvang en onderwijs één te maken. Het team van IKC De Regenboog werkt met de methode leerKRACHT. Positief gedrag van medewerkers, kinderen en ouders wordt gestimuleerd en beloond met Positive Behaviour Support. Zo werkt IKC De Regenboog met ambities voor de toekomst aan een veelzijdig, kleurrijk en uitdagend aanbod van opvang en onderwijs! (mei 2018)

 

 

 

Bea Olivier, directeur van IKC Ichthus vertelt over het veilige pedagogisch klimaat en aandacht voor het beschermen van de aarde als basis voor het profiel van IKC Ichthus. We willen dat kinderen, medewerkers en ouders zich bij IKC Ichthus ‘als een vis in het water‘ voelen. Kinderen krijgen bij IKC Ichthus een stabiele basis en heldere waarden en normen mee zodat ze straks makkelijker hun weg in de wereld kunnen vinden.

 

 

 

 

Anita van Dam, directeur van De Bavinck vertelt over ontwikkeling van school vanuit een lastige uitgangspositie tot een bloeiend IKC-in-wording. Dankzij professionele ondersteuning en een goede samenwerking met ouders is De Bavinck er klaar voor om in 2019 een officieel UN1EK IKC te worden met een groen en gezond profiel.

 

 

 

Gisela van Gijn, destijds directeur van IKC De Kindertuin, vertelt over de bouw van IKC De Kindertuin. ”Alles bij elkaar duurde het hele proces veertien jaar. Maar als we onze plannen eerder hadden gerealiseerd, had De Kindertuin er nu heel anders uitgezien! Als profiel hebben we gekozen voor natuur en techniek. Het is belangrijk dat kinderen in dit digitale tijdperk niet vergeten hoe ze met hun handen moeten werken. We willen dat iedereen zich in de veilige en rustige omgeving van IKC De Kindertuin goed kan ontwikkelen. Daarom ook ons motto: ‘een plek waar je groeien kan!

Share Button