Ben jij UN1EK?

Dan zijn we op zoek naar jou!

LIO-STAGIAIRES IKC DE REGENBOOG VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024

Direct sollicteren

Schooljaar 2023-2024

IKC De Regenboog is voor schooljaar 2023-2024 op zoek naar totaal 3 LIO-stagiaires voor de groepen 3, 7 en 8.
Wij zijn een Integraal Kind Centrum (IKC). Kinderen vanaf twee jaar tot dertien jaar zijn welkom bij onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten.
IKC De Regenboog is een open protestant christelijke organisatie.

Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd

Wat verwachten wij van jou?

Het kind staat centraal, en alles wat wij doen is om het kind zich te laten ontwikkelen. Daarom kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen. Dit betekent in de praktijk dat wij ons integrale aanbod voor 2 -13 jarigen continu willen verbeteren door onszelf steeds de vraag te stellen: ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’?!

• Wij werken aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen door middel van planbord, dag- en weektaken en keuzes maken in aanbod bij naschoolse opvang
• Afstemming tussen opvang en onderwijs over (gezamenlijke) thema’s, warme overdracht en informatieverstrekking, waarbij het kind centraal staat en zijn ontwikkeling
• Wij bieden passend onderwijs door de lesstof rondom een kind te organiseren naar tempo en kunde.
• Wij bieden de meer intelligente en hoogbegaafde kinderen de BovenBestuurlijkePlusklas aan. We zijn nu intern bezig met het opzetten van een plusklas.
• Pedagogiek van vertrouwen; ieder kind voelt zich erkend en gekend op ons IKC. We gaan uit  van het goede, zonder daarbij naïef te zijn. We benoemen en bekrachtigen wat (al) goed gaat (PBS)
• Binnen- en buitenschools leren door middel van een gevarieerd (na)schools aanbod op het gebied van muziek, theater, sport en gezonde voeding. Wij bieden kleurrijk, uitdagend en veelzijdig onderwijs
• IKC De Regenboog laat kinderen van 2 tot 13 jaar hun talenten ontwikkelen, waarbij we hen begeleiden in hun groei, om te komen tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.
• Op IKC De Regenboog krijg je liederen en verhalen van de christelijke traditie mee.
• Vanuit een veilig klimaat geven wij kinderen het (zelf)vertrouwen, waarbij we gebruik maken van de methode Positive Behaviour Support (PBS) .
• Kinderen leren dat ze zich kwetsbaar mogen opstellen maar daarnaast ook stevig in hun schoenen kunnen staan.
• Vanaf twee jaar leren de kinderen zelfstandig hun eigen werk te plannen middels planborden, dag- en weektaken.
• Vanaf groep 1 krijgen kinderen Engels aangeboden middels de methode Take it easy.


Je kunt je onderzoek afstemmen op de volgende onderwerpen:

 • Rekenen
 • Lezen
 • Gedrag (er is 1 gedragsspecialist aanwezig op school)
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • IKC
 • PBS
 • LeerKRACHT-methodiek
 • Doorgaande lijn van groep 2 à3
 • Levelwerk
 • Interne plusklas
 • Rijke speel- en leeromgeving m.b.t. een IKC
 • Verbinding tussen formeel en informeel leren op het IKC
Jouw profielschets:
 • Je hebt een positieve en betrokken inzet
 • Je kan goed samenwerken
 • Je bent in staat tot zelfreflectie en feedback geven en ontvangen
 • Je durft initiatief te nemen
 • Je werkt aan je eigen ontwikkeling
 • We starten natuurlijk met een periode waarin je met jouw werkplekbegeleider in de klas aan de slag gaat. In toenemende mate zul je zelfstandig de klas gaan draaien.
 • We verwachten van je, dat je gedurende de stage, ook deel zult nemen aan alle verschillende vormen van overleg zoals vergaderingen en oudergesprekken. Ook andere activiteiten die georganiseerd worden. Naast het lesgeven ben je ook verantwoordelijk voor het maken van rapporten en het voeren van gesprekken op de contactavonden (samen met jouw werkplekbegeleider).

Wat bieden wij?

Begeleiding:
Je mag er vanuit gaan dat wij veel werk maken van de begeleiding. In de eerste plaats samen met jouw werkplekbegeleider die samen met jou verantwoordelijk is voor de groep. Daarnaast werk je natuurlijk samen met de andere leerkrachten. We leren immers van en met elkaar. Jouw schoolopleider is je begeleider op afstand.

Wij bieden jou:

 • Goede begeleiding door je werkplekbegeleider en schoolopleider, boeiende, leuke leerlingen, goede materialen en fijne collega’s
 • Een prettige werksfeer
 • De mogelijkheid om mee te lopen met scholing -en studiedagen
 • Vernieuwingsonderwijs met behulp van de leerKRACHT methodiek. We leren van en met elkaar in een professionele cultuur. We werken doelgericht en reflecteren

Deel deze pagina:

Meer informatie over onze leuke school is te vinden op onze website : www.ikcderegenboog.nl 

Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken om eens langs te komen zodat je de sfeer kunt proeven van onze school “in bedrijf”.

Voor nadere informatie kun je bellen, na schooltijd op dinsdag, woensdag en donderdag op 010-5914791 of mailen naar Annika Bouw via a.bouw@deregenboogmaassluis.nl 

Solliciteren?
Reageer dan direct via het sollicitatieformulier!Sollicitatieformulier:

Upload je CV *:
Upload je motivatiebrief *:

Over de locatie

IKC De Regenboog

Bij IKC De Regenboog staat de totale ontwikkeling van ieder kind centraal. We werken daarbij met het uitgangspunt dat ieder kind uniek is en gezien wordt. Zo ontwikkelt jouw kind zich tot een zelfstandig, verantwoord en sociaal persoon in een veilig klimaat met respect voor iedereen. Verder werken we met een positieve levensinstelling en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Een goede samenwerking met jou als ouder, inclusief een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maakt deel uit van onze werkwijze.
 
Bij IKC De Regenboog besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind en zijn of haar klasgenoten. We werken hiervoor met Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma houdt in dat iedere betrokkene bij IKC De Regenboog, van kind tot leerkracht tot ouder, zich aan gedragsafspraken houdt. We spreken gedragsverwachtingen uit en belonen positief gedrag. Ook krijgt jouw kind op IKC De Regenboog vanaf groep 1 Engelse les. Verder geven we de kinderen regelmatig technieklessen en zijn er ook na schooltijd genoeg sportieve activiteiten voor de kinderen.

Meer

Vacatures

INTERN BEGELEIDER GROEP 3 T/M 8


Ben jij een ster in het begeleiden van leerkrachten zodat zij hun handelen perfect kunnen afstemmen op de behoeften en het niveau van hun leerlingen? Dan zijn wij op zoek naar jou. IKC Ambacht heeft behoefte aa...


Lees verder

FLEXMEDEWERKER KINDEROPVANG


Wil je graag werken als pedagogisch medewerker maar wil je geen vaste groep?Wil je ...


Lees verder

LEERKRACHT BOVENBOUW


Ben jij dynamisch, altijd vrolijk en sta je het liefst voor de klas in het basisonderwijs? Dan hebben wij de ideale functie voor jou! IKC Ambacht zoekt een bevlogen leerkracht voor de kinderen in de bovenbouw.W...


Lees verder

Onze filosofie en strategische lijnen

Vertrouwen geven en ruimte bieden aan groei en ontwikkeling van ieder kind en iedere medewerker, aan de ontwikkeling van elk UN1EK talent – dat is de kern van onze sturingsfilosofie.

Onze strategische lijnen zijn het resultaat van de waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd over de uitdagingen die we zien, over wat we echt belangrijk vinden en wat we dan samen te doen hebben: 

1. IKC-ontwikkeling, gelijke kansen en samenwerking
2. Samenwerken in de wijk / samen sterk voor onze kinderen
3. Professionele groei en kennisdeling
4. Aantrekkelijk werkgeverschap

Contact

Neem contact met ons op!


Heb je een vraag? Kijk dan bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar jouw antwoord wel.
Heb je een andere vraag of wil je iets specifiek weten over een van de vacatures?
Stuur dan een email naar onze afdeling HRM, wij helpen je graag verder!