Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief april 2022
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

De wereld is in beweging, dat zien en merken we allemaal. Het is belangrijk om met deze veranderingen mee te gaan en betrokken te blijven. 

De ene crisis lijkt langzaam ten einde te komen, waarna de volgende al weer voor de deur staat. De afgelopen maanden hebben we al verschillende Oekraïense kinderen mogen ontvangen op onze locaties. Dit was voor iedereen even omschakelen, maar ik wil mijn complimenten uitspreken naar alle collega's en kinderen die hen vol liefde hebben opgenomen in de groepen. 

Verderop in deze nieuwsbrief vertellen locaties over de acties die ze hebben opgezet om geld in te zamelen voor Oekraïne. Van sponsorloop tot rommelmarkt; de kinderen, ouders en collega's zetten zich keihard in!

Niet alleen aan Oekraïne, maar ook aan de ouderen van het verzorgingstehuis in Maassluis wordt gedacht. Leerlingen van SBO De Parasol organiseerden hier een onvergetelijke bingomiddag.

Al deze prachtige initiatieven tonen de maatschappelijke betrokkenheid van onze geweldige collega's, kinderen en ouders. Zonder jullie enthousiasme was dit niet mogelijk geweest, dank hiervoor!

- Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang

Wisseling van de wacht

Vertrek Caty Bulte

Zo’n 8 jaar geleden – de fusie tussen Meervoud en SKV was net rond – werd ik lid van de Raad van Toezicht. Wat is de tijd voorbij gevlogen en wat hebben we met ons allen binnen UN1EK een hoop werk verzet. Als een van de eerste organisaties die serieus aan de slag ging met de vorming van Integrale Kindcentra, moesten we een hoop uitvinden met elkaar. Flinke stappen zijn gezet – complimenten! – en ongetwijfeld stappen we nog een hele tijd door.


Binnen de RvT zat ik in de commissie Kwaliteit en toen er gezocht werd naar een opvolger ‘hamerde’ ik er op dat het iemand zou moeten worden die verstand heeft van kinderopvang, juist ook omdat er veel ontwikkelingen staan te gebeuren. Welnu: het is gelukt! Het doet me plezier dat Pauline Schellart mijn plek in de RvT gaat overnemen. Ik wens Pauline, en natuurlijk ook jullie allemaal een mooie un1eke toekomst!

- Caty Bulte

Wisseling van de wacht

Welkom Pauline Schellart!

Afgelopen week heb ik kennis mogen maken met de Raad van Toezicht en de CUR en ben ik door alle leden warm welkom geheten. Ieder draagt vanuit de eigen rol en positie bij. Ik zal het stokje overnemen van Caty Bulte. Ik heb er heel veel zin in! 


Eén plek waar alles samen komt: spelen, leren en opvoeden. Een doorgaande ontwikkellijn en kansen voor alle kinderen. Dat zijn onderwerpen waar ik me mijn gehele werkende leven voor heb ingezet. Als bestuurder in het PO en vooral in de kinderopvang. Naast mijn werk als bestuurder heb ik daaraan bijgedragen door de oprichting van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en als lid van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang van het ministerie van OCW en VWS. Allemaal bouwsteentjes om bij te dragen aan een plek waar kinderen van 0-13 jaar alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen. En dan is UN1EK een fantastisch mooie organisatie om als lid van de Raad van Toezicht onderdeel van uit te maken. Binnen UN1EK is kinderopvang en onderwijs al vele jaren geleden onder één dak gebracht. Graag draag ik vanuit de rol van toezichthouder bij aan de ontwikkeling van de organisatie en de verdere integratie van kinderopvang en onderwijs.

- Pauline Schellart
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze Nieuwsbrief

 • Wisseling van de wacht
 • Vanuit de CUR
 • Van onze afdeling P&O
 • Meivakantieprogramma's
 • Bereikbaarheid Klantenservice
 • Vervallen 49-weken pakket
 • Ruilbeleid van de opvang
 • Van onze afdeling Kwaliteit
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Gastouderbureau Groot in Klein
 • Onze partners
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Hybride vergaderen

De CUR heeft weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen. Er sloot één lid online aan vanwege omstandigheden. Dit is het mooie vanuit de huidige hybride vergadervormen. Het niet fysiek bij elkaar komen in een vergadering hoeft de besluitvorming niet in de weg te staan. Ook buiten de vergadering om kunnen zaken (online) worden besproken.

Er is vooruitgeblikt op komend jaar en een verdeling gemaakt van de locaties onder de CUR leden. Hierdoor is er een vast aanspreekpunt vanuit de CUR beschikbaar voor de IKC-raden. De komende tijd zullen afspraken worden gemaakt om een vergadering (online) te kunnen bijwonen. 

IKC reglement

Iedere twee jaar worden het IKC-reglement en de bijbehorende mandaat-/volmachtbesluiten opnieuw besproken en herbevestigd. Zo blijft en wordt iedereen betrokken bij de medezeggenschap weer even opgefrist. De kennis van de medezeggenschap willen we op deze manier steeds beter laten aansluiten op de praktijk.

Raad van Toezicht

Twee keer per jaar vergadert de CUR met de Raad van Toezicht. Op 12 april hebben de leden van de CUR kennis gemaakt met nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Ook zijn onderwerpen over de ontwikkeling van UN1EK besproken. Op deze manier blijven zij van elkaar op de hoogte van de visie op zaken.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling PR & Communicatie


Meivakantieprogramma's

De meivakantieprogramma's staan online! De opvanglocaties gaan er twee hele mooie weken van maken met ontzettend gave activiteiten voor de kinderen. Klik hier om de programma's te bekijken.

Onbereikbaarheid en sluiting locaties Koningsdag

In verband met Koningsdag, zijn wij op 27 april niet bereikbaar en zijn alle locaties gesloten. Er is wel vakantieopvang. 
Onze Klantenservice is vanaf donderdagochtend 09:00 uur weer bereikbaar en ook zijn de locaties vanaf woensdag weer geopend.

Vanuit UN1EK wensen wij iedereen een hele fijne Koningsdag!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Bereikbaarheid Klantenservice

U kunt bij de Klantenservice van UN1EK terecht voor vragen over de plaatsing van uw kind in de opvang, wachtlijsten, opvangpakketten, kosten van kinderopvang, kinderopvangtoeslag en de inhoud van facturen.

De planners van de Klantenservice zijn per mail te bereiken via: plaatsing@un1ek.nl. In onderstaand schema is de telefonische bereikbaarheid van de planners weergegeven.

Vervallen 49-weken pakket

Wellicht heeft u het al gezien in het Opvangpakketten- en tarievenboek 2022, maar graag lichten wij de keuze voor het laten vervallen van het 49-weken pakket aan u toe. 

Met de huidige landelijke personeelstekorten in de opvang is het voor alle locaties iedere dag een puzzel om de bezetting op de groepen rond te krijgen. De personeelsbezetting is bij een 49-weken pakket minder optimaal dan bijvoorbeeld bij het 52-weken pakket. Daarnaast creëren we meer kindplekken door het 49-weken pakket op te heffen.

Niet alleen de bezetting is belangrijk geweest voor deze beslissing. Ook de grote administratieve belasting van het 49-weken pakket bij zowel onze medewerkers op locatie als bij onze afdeling Klantenservice heeft hier invloed op gehad. 

Kortom, deze beslissing is gemaakt om er voor te zorgen dat we zo veel mogelijk kinderen opvang kunnen bieden en om de administratieve lasten te verlagen. 
Het bestuur van UN1EK heeft na toezegging van de Raad van Toezicht er voor gekozen dit opvangpakket niet meer aan te bieden voor nieuwe contracten.

Heeft u momenteel een 49-weken pakket? Maakt u zich dan geen zorgen, uw contract blijft gewoon bestaan.

Halve dagopvang, BSO - verkorte woensdag of vrijdag  
Deze pakketten vallen onder de flexibele opvang en zijn op enkele locaties af te nemen. De beschikbaarheid van deze producten kunt u altijd navragen op de locatie of bij de desbetreffende planner van uw locatie.

Ruilbeleid van de opvang

Op 19 januari j.l. heeft u vanuit UN1EK een brief ontvangen betreffende het ruilbeleid van UN1EK. Graag herhalen wij deze informatie. Wellicht bent u nieuw bij UN1EK of heeft u de brief niet ontvangen en bent u hierdoor nog niet op de hoogte van deze informatie. 

U heeft de mogelijkheid om opvangdagen te ruilen, dit is een service die wordt aangeboden vanuit UN1EK. Daarentegen worden veel ruildagen vaak afgekeurd vanwege de personeelstekorten en de volle bezetting op de groepen. Houd er dus rekening mee dat de mogelijkheid tot ruilen nihil kan zijn.
 
Met de vooruitzichten van 2022, verwachten we dat de personeelstekorten en de druk op de groepen verder zullen toenemen. Hierdoor is er besloten dat het ruilen van opvangdagen per 1 september 2022 niet meer mogelijk is. Dit is in de brief van 19 januari aan u gemeld. 
 
Let op: studie- en feestdagen kunt u wel inhalen, mits de bezetting dit toelaat.
 
Overgangsperiode
Het ruilen van dagen wordt momenteel afgebouwd, per 1 september 2022 zal deze service dus helemaal komen te vervallen. De mogelijkheden hiervoor in de periode tot 1 september zijn locatieafhankelijk. U bent altijd welkom om de locatie om mogelijkheden te vragen!
 
Uiteraard kunt u ook altijd (via het Ouderportaal) extra opvang aanvragen. Oók hierbij geldt dat de bezetting op de groep het toe moet laten en het dus kan voorkomen dat een aanvraag voor een extra dag wordt afgekeurd.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling P&O


Werving personeel

Zoals u in bovenstaand blok heeft gelezen, kampen we met personeelstekorten. Zowel in het onderwijs als in de opvang zijn er landelijke personeelstekorten, waardoor we bij UN1EK regelmatig in de knoop komen. 

We doen ons uiterste best om hier verandering in te brengen. Graag lichten we kort toe welke stappen we hiervoor onder andere nemen:
 • We zijn in gesprek met de verschillende gemeentes om met ons mee te denken in oplossingen;
 • We zoeken verbinding met andere opvang- en onderwijsorganisaties in de regio;
 • We zijn gestart met een wervingscampagne die we hopelijk zo snel mogelijk kunnen gaan uitrollen!

Kent u of bent u iemand...
Kent u of bent u iemand die enthousiast is om bij UN1EK aan de slag te gaan? Fijn! Op onze website zijn de openstaande vacatures te bekijken. Ook kunt u altijd contact opnemen over de vacatures met onze afdeling Sollicitaties via sollicitaties@un1ek.nl 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Kwaliteit


Certificaten opvanglocaties

Alle locaties van UN1EK hebben van de Geschillencommissie het certificaat 'Samen werken aan kwaliteit' ontvangen over het jaar 2021. 
Dit betekent dat er bij geen enkele opvangvoorziening van UN1EK geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang over het jaar 2021. Hier zijn we trots op!

Klik op deze link om de certificaten per locatie te bekijken.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


Onderwijsprijs voor SBO De Parasol

Fred Voskamp, de wethouder van Maassluis, heeft belangrijke onderwijsprijzen aan vier winnaars uitgereikt. Zo ook aan Anja Kusters, directeur van SBO De Parasol. Hiermee wordt de zichtbaarheid van opvang en onderwijs benadrukt en maar weer eens aangegeven hoe belangrijk dit is voor een kind!

Wij feliciteren SBO De Parasol met het behalen van deze prachtige prijs!

Kijk de uitzending van WOS over de uitreiking hier:

De Vreedzame School

Vorig schooljaar heeft IKC De Schakel de methode ‘de Vreedzame School’ geïmplementeerd voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Conflicten met elkaar op de juiste manier oplossen hoort hier ook bij. Begin maart
hebben de eerste mediatoren van IKC De Schakel hun training met goed gevolg afgerond.
Dit hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! Berry Hakkeling, clusterdirecteur van UN1EK, heeft de kinderen hun diploma overhandigd. Berry benadrukte hoe belangrijk hun rol is en dat zij een mooi voorbeeld geven.

De mediatoren gaan werken in koppels; elke week is in de school zichtbaar welk koppel die
week benaderd kan worden voor mediatie. Voor nu wordt er gefocust op (mogelijke) conflicten in de pauze. Mediatie zal altijd op een rustige plek in school plaatsvinden en gemonitord worden door een leerkracht.

Wij zijn super trots op de mediatoren en wensen hen veel succes!

Op naar een topwijk!

Goed onderwijs, een baan en een veilig thuis in de Westwijk in Vlaardingen. Dat is de taak die Hamit Karakus meekrijgt. De gemeente Vlaardingen zet met deze Rotterdamse oud-wethouder een zwaargewicht in om de Westwijk van de verkeerde lijstjes te krijgen.

IKC De Schakel, IKC Prins Willem Alexander en IKC De Wereldwijzer zetten zich samen met Bert Wijbenga (burgemeester van Vlaardingen) en Hamit Karakus in om de Westwijk een betere buurt te maken. De stuurgroep gaat hier de komende jaren mee aan de slag. 

Met de slogan 'Van kansarm naar kansrijk!' maken ze zich hard om de aanpak van zorg, hulpverlening en steun aan kwestbare kinderen en gezinnen structureel te verbeteren. 

Vóór eind april wil de stuurgroep een plan hebben ingeleverd bij het Rijk, om zo te laten zien wat er nodig is om van de Westwijk een veilige en kansrijke buurt te maken. 


Lees het volledige artikel hier

Leerlingen CBS De Groene Hoek in actie voor Oekraïne

Maar liefst €8500,- werd er door middel van een sponsorloop opgehaald door de leerlingen van CBS De Groene Hoek voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Een resultaat waar de locatie ontzettend blij mee is. ‘Het geld komt in eerste plaats ten goede aan de kinderen van de vluchtelingen die in Maassluis naar school komen’, vertelt directeur Susan Stolze. 

Alle leerlingen van De Groene Hoek renden op maandag 21 maart hun gesponsorde rondjes in de Olympiahal. Ze werden aangemoedigd door de kinderen van de Kinderraad – die na elke ronde een stempel zetten op het deelnemersformulier van elke leerling – door enthousiaste ouders en natuurlijk de leerkrachten van De Groene Hoek. De hardlopers keerden met rode hoofden en een goed gevoel terug naar school.

Lees het hele artikel in de Maassluise Courant van 31 maart!

Ook CBS Het Anker zet zich in voor het goede doel!

Vrijdag 25 maart startte de schooldag op CBS Het Anker met een feestelijke rommelmarkt. Op ruim zestig kleedjes verkochten leerlingen speelgoed, zelfgemaakte armbandjes en heerlijke baksels. Er werd gegrabbeld, viool gespeeld en er werden flessen ingezameld. Alles voor een goed doel, want de opbrengst gaat volledig naar giro 555. De rommelmarkt was een groot succes. De opbrengst is ruim € 2200,-! 

Eerste werkzaamheden op IKC Het Spectrum van start

De start liep flink vertraging op, maar op IKC Het Spectrum zijn de eerste werkzaamheden nu echt een feit. De trappen zijn ‘hermetisch’ afgesloten met plastic maar er gebeurt boven heel veel.
Op de bovenverdieping aan de Boslaan zijn er dagelijks een aantal schilders aan de slag en het ziet er nu al ‘onherkenbaar’ uit. De felgekleurde deuren en muren zijn een stuk neutraler geworden en de kozijnen zijn nu donkergrijs. Basiskleuren die rust en ruimte uitstralen en daarmee zorgen voor een fijn leer- en werkklimaat. Ook zijn er afspraken gemaakt over het plaatsen van klimaatkasten. Als straks alles klaar is en alle klassen in 1 gebouw zitten, kan er daardoor ook goed geventileerd worden. 

Wij kijken uit naar het resultaat!

 

De BSO van KC Het Visnet gaat uitbreiden

De BSO van KC Het Visnet gaat een stukje uitbreiden. Een stuk van de hal zal bij het BSO lokaal getrokken worden om zo de groep van 15 naar 20 kinderen uit te breiden. De uitbreiding zal per 23 juni ingaan.

Kuikentjes geboren op IKC Het Spectrum

Een mooi geboortefeest op IKC Het Spectrum! Zeven lieve kuikentjes werden op maandag 4 en dinsdag 5 april geboren. Na schooltijd stonden sommige kinderen van de BSO er met hun neus bovenop toen het eerste kuikentje geboren werd.  
De komende maanden zien alle kinderen van IKC Het Spectrum de kuikentjes opgroeien. Het hele proces wordt ervaren want ze gingen ook al op bezoek toen ze nog in de eieren zaten in de broedmachine. Voor zowel de kinderen als de leerkrachten en pedagogisch medewerkers heel bijzonder en leerzaam. 

Op donderdag 7 april werd er een kraamfeest gehouden bij de kuikentjes, alle klassen gingen op bezoek en iedereen kreeg lange vingers met muisjes. Ook werden er door de klassen namen bedacht voor de gele Spectrumbaby's.

Extra schoonmakers op IKC Ambacht

Bij IKC Ambacht werd er regelmatig naast de wc's geplast door de kinderen. De directie voelde zich genoodzaakt een toiletjuf te zoeken voor dit probleem. De vraag aan de ouders was of ze hun kinderen 10 cent per dag mee wilden geven om de extra toiletjuffen te betalen. De leukste reacties kwamen van de ouders en kinderen, toen ze bij de deur een toiletjuf zagen staan op 1 april...

Heel Ambacht Bakt

Geïnspireerd door het bekende tv-programma Heel Holland Bakt, kwam vanuit de Leerlingenraad het idee om een wedstrijd op school te houden. Zo was het op donderdag 7 april een waar proeffestijn eerst onder schooltijd en na afloop mochten de leerlingen van de Leerlingenraad een oordeel vellen.

Het was een zeer moeilijke taak voor deze fijnproevers om één taart te moeten kiezen uit alle mooie creaties!

 

Opschoondag bij KC Het Visnet

Op 18 maart was het de landelijke Opschoondag. KC Het Visnet liet deze dag niet zomaar aan zich voorbij gaan en maakten de straten een stuk schoner én mooier!

Lees het hele artikel uit het Groot Vlaardingen hieronder:

Project Water bij IKC Kethel

Op maandag 22 maart is op IKC Kethel het Project Water gestart. Vooraf kregen de kinderen en ouders deze link toegestuurd om het project “af te trappen” met een lipdub.

Met een in thema versierde school, een speciaal geschreven voorstelling van Tijl Damen en een techniek dag onder leiding van Mad Science worden de kinderen de komende drie weken ondergedompeld in Water. Veel plezier!

De Schoolschrijver

Op IKC Kethel zijn de groepen 5 en 6 zijn begonnen aan het halfjaartraject van de Schoolschrijver. “Onze” schoolschrijver is Chinouk Thijssen. De Schoolschrijver is bij ons om voor te lezen, over boeken te praten, met de kinderen gedichten en verhalen te schrijven, om leerkrachten te inspireren maar vooral om het leesplezier in de midden- en bovenbouw te stimuleren. De groepen 7 en 8 hebben het traject inmiddels afgerond.

Zorgteam op de Groene Hoek uitgebreid

Maak kennis met Tommie! Tommie wordt opgeleid tot therapiehond op De Groene Hoek. Steeds vaker zien we hulp- en therapiehonden terug in onze maatschappij en nu ook in het onderwijs. Een hond zorgt voor een prettige sfeer en kent een onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Tommie kan later als hij groot is, worden ingezet als vertrouwenspersoon, emotieregulator, steun en toeverlaat tijdens presentaties of als leesmaatje. Een echte lieverd!
 
Lees het hele verhaal over Tommie op onze website

Zonnige muurschildering bij SBO De Parasol

De aula van SBO De Parasol in Maassluis is opgevrolijkt met een zonnige muurschildering van een strandtafereel, en uiteraard een parasol in de kleuren van het logo van de school. Na een intensieve week schilderen werden de drie kunstenaars, onder wie twee vluchtelingen uit Syrië, uitgebreid in het zonnetje gezet door de leerlingen en het personeel van De Parasol. Iedereen was heel blij met het prachtige resultaat.

Lees het hele verhaal hier!

Pannenkoekendag

In samenwerking met de bewoners en een vrijwilliger van het Zonnehuis konden de kinderen van de onderbouw van IKC Ambacht genieten van een heerlijke pannenkoek. Het weer was natuurlijk ook top en de kinderen hebben er van genoten!

Bingo!

De leerlingen van groep Oranje van SBO de Parasol hebben met de hulp van leerkrachten en ouders een bingomiddag georganiseerd in het verzorgingstehuis van Maassluis. Mooi initiatief en aan de foto te zien voor herhaling vatbaar! 

Sluiting BSO Roots

Per maandag 25 april zal BSO Roots de deuren voorgoed sluiten. Namens UN1EK bedanken we alle collega's die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet op deze locatie, we kijken terug op een mooie tijd!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


“Via het Gastouderbureau Groot in Klein bied ik een tweede thuis voor kinderen!”

Ik was op zoek naar een relaxte sfeer, persoonlijke aandacht en zelfstandigheid. Dit vond ik bij Groot in Klein. Eerst als vraagouder en vervolgens als gastouder.

Thuis
Naomi kwam voor de opvang van haar oudste zoontje bij het gastouderbureau Groot in Klein van UN1EK terecht. Dit sprak haar zo aan, dat ze een opleiding tot gastouder is gaan volgen. Nadat ze met haar gezin hun nieuwe huis betrokken, startte ze als gastouder bij Groot in Klein. “Thuis zijn en thuis werken is een prettige combinatie. Ook het gevarieerde werk en de balans tussen werk en gezin doet mij goed.”
Daarnaast vindt Naomi het ook belangrijk om een vertrouwde en laagdrempelige band met de kinderen en hun ouders op te bouwen. “Ik vind het fijn een tweede thuis te zijn voor mijn gastouderkindjes. De kinderen mogen me altijd Omi noemen”, vertelt Naomi. De mensen die dicht bij haar staan, onder andere haar opvangkinderen, gebruiken deze koosnaam. 

Creativiteit
Naomi heeft grafische vormgeving, met als afstudeerrichting Art Design gedaan. Tijdens haar werk als gastouder, is dit goed terug te zien. “Kinderen kunnen zich bij mij thuis uiten door creatief bezig te zijn. Door de kinderen te leren kleien, schilderen en tekenen verbeterd hun motoriek en maken ze plezier”. 
Om zelf goed zicht te houden op de ontwikkeling van haar opvangkinderen, heeft Naomi een eigen ontworpen dagboekje. Hierin deelt ze, naast het persoonlijke contact, de ervaringen van haar kinderen met de ouders.

Persoonlijke begeleiding
“De aandacht vanuit GiK is enorm persoonlijk”, geeft Naomi aan. Als vraagouder, maar ook als gastouder wordt goed met je meegedacht. “Wat wil jij, wat past bij je?” Periodiek vinden er gesprekken plaats om te kijken hoe het gaat. Als er vragen tussendoor zijn, worden die vlot beantwoord. Ook bij onverwachte omstandigheden wordt er altijd naar een oplossing en mogelijkheden gezocht. Dit maakt dat Naomi het gastouderschap als gevarieerd en zonder stress ervaart. 

GiK staat open voor mogelijkheden om de opvang zo goed mogelijk bij de ouders en kinderen te laten aansluiten. Juist vanuit die benadering kun je er goed terecht met de vragen waar je als beginnende gastouder mee zit. ‘Aan welke eisen moet ik voldoen? Welk tarief hanteer ik? Hoe kies ik een goede ouder? Hoe regel ik het administratief? Wat zijn de eisen aan mijn huis?’ Met al deze vragen helpt GiK je heel gericht en praktisch verder. “GiK staat echt voor zijn gastouders en dat maakt het gastouderbureau van UN1EK anders dan andere bureaus”, zegt Naomi.

Is het gastouderschap iets voor jou?

Wil jij ook zo'n leuke werkdag als Naomi? Dan is het gastouderschap wellicht iets voor jou! Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Pedagogisch zelfstandig werk met de vrijheid om zelf je werkdag vorm te geven. Je vormt samen met de ouders een opvoed-team rondom de kinderen. Deze intensieve band met kinderen en ouders maakt werken als gastouder bijzonder. 

Durf jij die stap te nemen? Dan wil je al snel nooit meer anders!
Kijk voor meer informatie op de website van Groot in Klein.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


De Vlaardingse Zomerschool

Maakt uw zoon of dochter na dit schooljaar de overstap naar de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs? Dan kan hij of zij in de laatste twee weken van de zomervakantie, van 8 t/m 17 augustus 2022 meedoen aan de Vlaardingse Zomerschool!

Het thema is 'Get smart en ontdek je talent!' ’s Ochtends frissen we de kennis op van taal, rekenen en Engels met hulp van docenten van het voortgezet onderwijs. ‘s Middags ontdekken we talent tijdens leuke, stoere, sportieve en creatieve activiteiten. We leren hoe kinderen het beste uit zichzelf en uit samenwerken met anderen kunnen halen.

Vervelen is geen optie en saai is de Vlaardingse Zomerschool zeker niet! Na twee weken starten leerlingen met een rugzak vol opgefriste kennis en zelfvertrouwen in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs.

De Vlaardingse Zomerschool is een goede springplank voor een droomstart in de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs. Bij de Vlaardingse Zomerschool:
• frissen we de kennis van rekenen en taal op
• maken leerlingen nieuwe vrienden
• doen we mee aan avontuurlijke en sportieve activiteiten
• gaat uw zoon of dochter op bedrijfsbezoek en krijgen ze een gastles bij een interessant bedrijf
• maken we kennis met vakken uit het voortgezet onderwijs
• bereiden leerlingen zich goed voor op het nieuwe schooljaar!

De Vlaardingse Zomerschool is bestemd voor leerlingen van groep 8 die na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en voor leerlingen die van de 1e naar de 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan.
Deelname aan de Vlaardingse Zomerschool is GRATIS! We vragen aanwezigheid en enthousiaste deelname aan het volledige ochtend- en middagprogramma.

Iets voor uw zoon of dochter? Aanmelden kan via de website van Stichting Aanzet. Er is plek voor 30 leerlingen. Vol = vol!

Heeft u vragen? Bel Stichting Aanzet via 010-23 22 111 of stuur een e-mail naar info@stichtingaanzet.nl
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.