Downloads

UN1EK

Strategisch beleidsplan UN1EK 2014-2018

UN1EK schoolvakanties 2016-2017 en UN1EK sluitingsdagen 2016-2017

UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2017-2018

Brochure UN1EK IKC

Informatieboekjes

Informatieboekje hele dagopvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje peuterspeelzalen en startgroepen

Flexibele opvangpakketten en tarieven

Tarieven en opvangpakketten UN1EK Kinderopvang 2017 – Vlaardingen en Maassluis

Tabel Kinderopvangtoeslag 2017

Peuterspeelzalen en startgroepen

Brochure ‘Peuterspeelzalen in Vlaardingen’

Tabel ouderbijdrage 2017 – peuterspeelzalen in Vlaardingen

Tabel ouderbijdrage 2017 – peuteropvang in Schiedam

Toelichting gemeente Schiedam – peuterspeelzalen 2017 en infographic ‘Wat moet u doen?’

Ouderbijdragetabel en plaatsingsvoorwaarden 2017 – UN1EK startgroepen in Maassluis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UN1EK Kinderopvang – hele dagopvang en buitenschoolse opvang 2016

Algemene voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang 2016

Algemene Voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang CBS Kethel 2016

Pedagogogisch beleid

Poster pedagogisch beleid UN1EK 0 – 4 jaar

Poster pedagogisch beleid UN1EK 4 – 13 jaar

Centraal pedagogisch beleid UN1EK

Overig

Protocol gezonde voeding UN1EK en ‘Gezonde traktaties – tips van OC IKC Het Balkon

Richtlijn medicijnverstrekking UN1EK en Medicijnverklaring ouder/verzorger