• UN1EK aanbod

 • Waarom kiest u voor een integraal kindcentrum?

  • Hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang in 1 voorziening met een onderscheidend profiel
  • 1 doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind
  • 1 visie met christelijke identiteit met 5 O's: ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid
  • 1 team, 1 ouderbeleid, 1 aanspreekpunt
  • 52 weken per jaar open van 07:30 tot 18:30 uur

 • Direct naar uw locatie