Nieuw onderwijsconcept bij IKC VanKampen

Na een periode van pilots is het na de zomervakantie zo ver…. IKC VanKampen gaat volgens een volledig nieuw onderwijsconcept werken met onderwijs in clusters, leerdoelen en een persoonlijke leerlijn,  het 5-gelijke dagenmodel en flexibele schoolvakanties.

Onderwijs in clusters

Er wordt gewerkt in clusters waarbij kinderen instructies volgen op basis van leerdoelen i.p.v. methodes. De instructies worden, in samenspraak met de mentor van een kind, zelfstandig ingepland in de hogere groepen. Kinderen volgen de instructies van de kernvakken bij een vakdocent. Per cluster is er een vakdocent rekenen, spelling/taal, en (begrijpend) lezen. Daarnaast heeft elk cluster een fulltime leerkrachtondersteuner die het zelfstandig werken begeleid. Elke vakdocent heeft zijn eigen lokaal. Zo is er dus een volledig ingericht rekenlokaal waar met diverse methodieken en hulpmiddelen rekenen aan de kinderen van dat cluster wordt gegeven. Er is niet meer voor elk kind een tafel, maar het lokaal is ingericht op basis van welke setting het best passend is.

Leerdoelen en een persoonlijke leerlijn

Elk kind heeft een eigen leerlijn die bij wordt gehouden in een digitaal rapportfolio. Hierin worden geen cijfers meer gegeven, maar wordt van elk kind inzichtelijk gemaakt welke doelen van de leerlijnen behaald zijn en waar aan gewerkt wordt. Dit systeem is altijd inzichtelijk voor ouders en kinderen.

5-gelijke dagenmodel

Praktisch gaan we over naar een 5-gelijke dagenmodel waarbij de kinderen tot 14.15 uur naar school gaan. Tot 15.00 uur kunnen alle kinderen blijven in een verlengd dagarrangement waar alle BSO medewerkers ook een rol in hebben. De herfst, voorjaar- en meivakantie zijn geflexibiliseerd. Dus ouders bepalen zelf, binnen restricties, wanneer ze deze vakanties opnemen.

Instructie en rondleiding

Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een professionele instructievideo om de nieuwe manier van werken kort toe te lichten. We zullen komend schooljaar voor scholen die hier behoefte aan hebben rondleiding en uitlegmomenten organiseren waar op ingetekend kan worden. We hebben de komende weken nog een flink aantal details uit te werken en we zullen voor de zomervakantie nog acht groepen moeten verhuizen van gebouw. Het is een spannende en drukke periode en we hebben er wel heel veel zin in!

Meer weten over IKC VanKampen? Lees het interview met directeur Misja van Herp en bekijk de introductiefilm van IKC VanKampen.

Share Button