De Bavinck is een gezonde school

De Bavinck heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Bavinck zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Bavinck voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Hiernaast heeft de school het themacertificaat Natuur en Milieu behaald. Lessen in duurzaamheid, afval scheiden, allerlei natuurlessen in en om de school en een heuse buitenarena waar lessen worden gegeven, hebben hiervoor gezorgd. De lijn ook doorgezet binnen de peuteropvang en buitenschoolse opvang van De Bavinck en natuurlijk blijven we dit doen!

De collega’s van de Bavinck zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf september 2018 hangt op de gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Share Button