De AVG is van ons allemaal

Op vrijdag 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens van ons allemaal. Iedereen kan, als eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens, vanaf morgen meer rechten uitoefenen over het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. In de afgelopen weken heeft een projectgroep binnen UN1EK gewerkt om de organisatie voor te bereiden op de wettelijke verplichtingen die vanaf morgen in Europa gelden.

Privacy maatregelen

  • Met de leveranciers van onze systemen waarin persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers bewaard of verwerkt worden, zijn afspraken (verwerkersovereenkomsten) gemaakt over het zorgvuldig omgaan met deze gegevens;
  • Er is een register aangelegd, waarin is vastgelegd welke medewerkers met welk recht toegang hebben tot welke systemen en/of persoonsgegevens;
  • We hebben een privacybeleid en -reglement opgesteld. Deze stukken liggen op dit moment voor advies voor aan de centrale UN1EK raad en worden na vaststelling gepubliceerd op de website.
  • Er staat een privacyverklaring op de website UN1EK en binnenkort ook de IKC- en schoolwebsites in ons platform.
  • Begin juni 2018 organiseren we informatiebijeenkomsten waar medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang (verplicht) aan deelnemen. We informeren medewerkers wat ze mogen en moeten doen om de persoonsgegevens en privacy van kinderen, ouders en collega’s te beschermen.
  • Er is een data protection officer (DPO) aangewezen. Wanneer er onverhoopt een datalek binnen de organisatie ontstaat, melden medewerkers dit via avg-meldingen@un1ek.nl De DPO beoordeelt de ernst van het datalek en meldt dit indien nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeert de betrokkenen.

Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van kinderen

Ouders geven onder de AVG expliciet toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal van hun kind voor specifieke doeleinden. We hebben besloten om dit zo eenvoudig en werkbaar mogelijk te organiseren. Geven ouders toestemming, dan mogen wij foto’s en video’s in onze online en offline communicatie gebruiken. Geven ouders geen toestemming, dan gebruiken wij het beeldmateriaal niet. In de kinderopvang geven ouders bij aanvang van de plaatsing via de plaatsingskaart toestemming voor gebruik van beeldmateriaal. In het onderwijs worden regelmatig, bijvoorbeeld bij aanvang van het schooljaar, de persoonsgegevens van kinderen gecontroleerd door ouders. Vanaf komend schooljaar voegen wij een vraag over toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal toe.

UN1EK heeft een social media protocol waarin richtlijnen voor gebruik van beeldmateriaal zijn opgenomen. Wanneer u eerder afgegeven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van uw kind wilt aanpassen, kunt u dit formulier invullen en inleveren bij de locatie waar uw kind is geplaatst. De leerkracht of pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind zien toe op naleving van uw toestemming.

 

Share Button