Vijf jaar UN1EK: op weg naar nieuw strategisch beleid

In augustus bestaat UN1EK vijf jaar. De strategische koers voor de komende vijf jaar wordt uitgezet. Het college van bestuur vertelt daarover aan collega’s van UN1EK.

“Een mooie quote komt van Winston Churchill: “Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen”. Het zegt ook veel over het leerproces van kinderen. Trial and error noemen de Amerikanen dit. Leren door te doen, leren door fouten te mogen maken, leren doordat er ook steeds volwassenen, professionals om je heen staan om je weer op de been te helpen en aan te moedigen om door te gaan. Voor UN1EK gaan de woorden van Churchill dan ook extra op. We zijn gefuseerd, hebben dat “gewoon” gedaan, samen begonnen aan een reis waarvan we ongeveer wisten wat de bestemming zou zijn.

Nu, vijf jaar verder staan we aan de vooravond van een herbezinning op die koers. We reflecteren op de droom de we vijf jaar geleden hadden. We omschreven die droom toen als volgt: 

Share Button
Lees verder »

Generaties verbinden en inspiratie vinden

De Tweemaster en IKC De Kindertuin gaan samenwerken. Om de samenwerking officieel te maken, werd op vrijdag 8 februari een contract tussen beide instellingen getekend. Dit werd symbolisch gedaan door IKC-leerling Kay Bell (groep ½) en Tweemaster-bewoner meneer De Boode.

Door veranderingen in de samenleving, waarbij het steeds minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties. IKC De Kindertuin en De Tweemaster verbinden door hun samenwerking de generaties in de wijk.

Share Button
Lees verder »

Boek je voorjaarsvakantie bij UN1EK

We hebben zin in de voorjaarsvakantie! Bekijk de programma’s van onze vakantielocaties en meld uw kind snel aan of af via Kindplanner.

U kunt op drie manieren gebruik maken van vakantieopvang bij UN1EK:

 1. het voordelige ‘all inclusive’ vakantieopvangpakket voor alle schoolvakanties per jaar,
 2. een ‘ x-aantal’ weken vakantieopvangpakket of
 3. u vraagt per schoolvakantie flexibele vakantieopvang aan.
  Share Button
  Lees verder »

In gesprek met... Gisela van Gijn, directeur IKC De Kindertuin

“Van de oudste locatie binnen de UN1EK-koepel verhuisden de medewerkers en leerlingen van CBS ’t Spectrum in Maassluis in augustus 2018 naar het nieuwste gebouw: IKC De Kindertuin. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere: maar liefst veertien jaar werkten we toe naar onze nieuwbouw. Met een vernieuwd team ontwikkelen we nu onze visie en bouwen we een eigen identiteit en UN1EK profiel op. Een spannend maar ontzettend leuk proces! We zijn trots dat er al zo snel een Kindertuingevoel is.”    

Share Button
Lees verder »

UN1EK en Albeda openen Leerwerkplaats voor studenten

Op donderdag 7 februari vieren UN1EK en Albeda College Sociaal & Pedagogisch werk de feestelijke start van de Leerwerkplaats bij IKC Het Spectrum. De Leerwerkplaats is een beroepsgerichte leer-werkomgeving, waar studenten van de mbo opleiding Pedagogisch Werk in de beroepspraktijk van de kinderopvang worden opgeleid. De studenten van Albeda-locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen gaan in IKC Het Spectrum onder begeleiding van een docent en een praktijkopleider aan de slag met praktijkopdrachten. 

Share Button
Lees verder »

De Familieklas van IKC De Ark op de NOT

Het team van de Familieklassen van IKC De Ark heeft vorige week op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee workshops verzorgd op de NOT 2019. In de Familieklas bij IKC De Ark wordt bij gedragsproblematiek van kinderen, de driehoek kind-ouder-IKC in een vroeg stadium ingezet. De ouders en het kind komen één dagdeel per week samen naar de Familieklas in IKC De Ark. Een tweede dagdeel wordt het kind gecoacht in de groep. 

Share Button
Lees verder »

BoekStart van start bij IKC De Ark

Op maandag 21 januari gaat BoekStart op feestelijke wijze van start in de hele dagopvang op IKC De Ark. Wethouder Jacky Silos viert dit feestje samen met de kinderen, medewerkers en ouders. BoekStart is een leesbevorderingsproject voor de allerjongste kinderen. Als kinderen op jonge leeftijd plezier hebben met boeken en taal, stimuleert dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Dat geeft kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe kandidaat voor de CUR

De Centrale UN1EK raad (CUR) is verheugd mede te kunnen delen, dat de tussentijdse vacature voor een lid vanuit de geleding ouders onderwijs is ingevuld. Een kandidaat heeft gereageerd op de vacature die op de website van UN1EK was gepubliceerd en intern bekend was gemaakt o.a. bij de lokale IKC raden en medezeggenschapsraden.

In de afgelopen maand vond een kennismakingsgesprek plaats tussen deze kandidaat en het dagelijks bestuur (DB) van de CUR. Robin Hormann is een enthousiaste ouder van een 10-jarig dochter in groep 6 van IKC Ichthus in Maassluis. Hij heeft ervaring met de medezeggenschap binnen UN1EKen was destijds actief betrokken bij het tot standkomen van de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Zijn input op reglement IKC was waardevol. Verder heeft Robin ervaring met bestuur, ambtenaren en gemeentelijke instellingen. Zijn achtergrond in o.a. coaching, facilitair, brandveiligheid, commercieel, non-profit en op juridisch vlak maken dat hij goed aansluit op het profiel en een welkome aanvulling zal zijn binnen de CUR.

De CUR is voornemens om deze kandidaat, Robin Hormann, te benoemen als CUR-lid per 1 januari 2019. Tot 21 januari 2019 kan bezwaar aangetekend worden tegen deze benoeming, per e-mail via cur@un1ek.nl Bij geen bezwaar wordt Robin Hormann benoemd tijdens de vergadering op 21 januari 2019.

We zien uit naar een mooie samenwerking!

Share Button
Lees verder »

Gespecialiseerde babyopvang bij IKC Ichthus

Met ingang van 7 januari is de gespecialiseerde baby opvang bij IKC Ichthus van start gegaan.  IKC Ichthus heeft een babygroep voor kinderen van 0-1 jaar en een dreumesgroep voor kinderen van 1-2 jaar. Er is ook peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar, in een doorgaande lijn naar de basisschool. Door de baby’s en dreumesen in aparte groepen te plaatsen kunnen de pedagogisch medewerkers een leeftijdgericht aanbod verzorgen en is er meer rust in de babygroep.

Bent u zwanger? U bent van harte welkom voor een rondleiding! Er ligt een presentje voor u klaar.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rent de Kidsrun in 2019

UN1EK wil op zaterdag 6 april 2019 met sportieve UN1EK kids meedoen aan de NN Kidsrun in Rotterdam. De NN Kidsrun is 1 kilometer (vergis je niet: 1000 meter!) lang en vindt plaats op de Coolsingel: de officiële finish van de Marathon Rotterdam.

Kinderen vanaf 7 jaar oud van IKC’s, scholen en BSO locaties van UN1EK kunnen zich tot 1 maart 2019 online aanmelden voor ‘UN1EK rent de NN Kidsrun’. Er is in het team plaats voor maximaal 50 kinderen, dus meld je snel aan!

Share Button
Lees verder »

UN1EK opent sport outdoor BSO

Op dinsdag 18 december viert UN1EK de feestelijke opening van de sport outdoor BSO in Polderpoort. Bij de sport outdoor BSO zijn alle kinderen vanaf 7 jaar van alle basisscholen in Vlaardingen welkom om na schooltijd en in de schoolvakanties lekker binnen en buiten te sporten en spelen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Anita van Dam, directeur van De Bavinck

Directeur Anita van Dam en haar team leverden de afgelopen jaren een echt huzarenstukje. Vanuit een lastige uitgangspositie ontwikkelden zij De Bavinck in Vlaardingen tot een bloeiend IKC-in-wording. Dankzij professionele ondersteuning en een goede samenwerking met ouders is De Bavinck er helemaal klaar voor om in 2019 officieel IKC te worden. Sterker nog, in gedachten is het team al bezig met de volgende stap: groepsdoorbrekend onderwijs. En daarna, wie weet, onderwijs vanaf twee jaar.

Share Button
Lees verder »

Uurtarief dagopvang stijgt en kosten kinderopvang dalen in 2019

Vandaag maakt UN1EK de tarieven voor kinderopvang in 2019 bekend. Ondanks een stijging in het uurtarief voor hele dagopvang, gaan de meeste ouders er in 2019 op vooruit omdat de overheid de Kinderopvangtoeslag verhoogt.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rent de Santa Run; ren je mee?

Foto: Rotary Santa Run

Dit jaar wordt in Vlaardingen op zondagmiddag 16 december voor de 5e keer de Rotary Santa Run georganiseerd. De Santa Run is een funrun: je kunt 3,5 kilometer rennen of 8 kilometer wandelen door Vlaardingen.  Met de Santa Run wordt ook geld ingezameld voor een goed doel; dit jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het financieel mogelijk voor kinderen uit een gezin met een minimum inkomen, om mee te kunnen doen aan sport, dans- of toneelles. UN1EK draagt het Jeugdfonds Sport & Cultuur een warm hart toe en wil graag zoveel mogelijk kinderen laten meerennen met de Santa Run.

Deelname aan de Santa Run kost € 12,50. Daarvoor krijg je een kerstmanpak, een medaille en een drankje na afloop. Rotary Vlaardingen en UN1EK hebben een speciaal aanbod voor ouders van kinderen die zijn geplaatst in onze IKC’s, scholen en kindcentra. Met iedere (groot)ouder die meewandelt of -rent met de Santa Run mag een kind gratis meelopen! 

Share Button
Lees verder »

Peuters Kindcentrum Prins Willem Alexander gaan naar buiten

Op maandag 15 oktober viert Kindcentrum Prins Willem Alexander de start van De Buitenactiviteit: een nieuwe unieke samenwerking met de Heemtuin in Vlaardingen Westwijk. Vanuit de hele dagopvang wandelt een groep 3-jarige peuters onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers, op maandag, dinsdag en donderdag naar de Heemtuin om daar de hele dag buiten te spelen. In de blokhut is een mooie groepsruimte ingericht waar kinderen bij slecht weer ook binnen kunnen spelen, eten en drinken en slapen. Aan het eind van de middag is de groep weer terug bij Kindcentrum Prins Willem Alexander.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Bea Olivier, directeur IKC Ichthus

IKC Ichthus in Maasluis is sinds 2015 een integraal kindcentrum. De IKC-wording was voor ons een geleidelijke beweging, waarin we veel aandacht hebben besteed aan het helder formuleren van ons profiel. Daarbij zijn we heel dicht bij onszelf gebleven: we zijn uitgegaan van waar onderwijs en opvang afzonderlijk van elkaar al goed in waren, en waar we samen nog beter in zijn. Ook bij de inrichting van onze organisatie hebben we geen radicaal nieuwe keuzes gemaakt, maar zijn we dicht bij onze eigen kracht gebleven. Zo zijn we gekomen tot een stabiel IKC dat klaar is voor de toekomst!

Share Button
Lees verder »

UN1EK zet deuren open tijdens de inloopweek

In de week voor de herfstvakantie, van 15 t/m 19 oktober, organiseert UN1EK een inloopweek in alle locaties. Onze IKC’s, scholen en kindcentra laten graag zien hoe zij dagelijks inhoud geven aan ontwikkelingsgerichte opvang en toekomstgericht onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  Onze IKC’s, scholen en kindcentra organiseren diverse activiteiten waarbij ouders, kinderen, aanstaande ouders en andere geïnteresseerden welkom zijn. Op de websites van onze locaties is te zien wat er wanneer en voor wie te beleven is. Welkom bij UN1EK!

Op woensdag 17 oktober ontvangen we studenten en aankomende leerkrachten en pedagogisch medewerkers om hen te informeren over de mogelijkheden om te werken en/of studeren bij UN1EK.

Share Button
Lees verder »

IKC De Schakel gaat op SEEF

IKC de Schakel doet op donderdag 20 september mee met de nationale Schoolbrengdag in het kader van SCHOOL op SEEF. Ouders en leerlingen werden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te komen. Hiermee wil IKC De Schakel aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de wijk en rondom het IKC. Daarnaast is wandelen en fietsen goed voor het milieu en nog gezond ook!

Wethouder Bart Bikkers van de gemeente Vlaardingen opende de SCHOOL op SEEF dag op het kleuterplein en begeleide de kleuters langs een verkeerscircuit. Alle kinderen van IKC De Schakel oefenen donderdag op het verkeerscircuit met een veilige deelname in het verkeer. De politie Vlaardingen zal in de loop van de dag ‘verkeerscontroles’ op het plein uitvoeren. De leerlingen van de groepen 7/8 oefenen de beheersproef voor het verkeersexamen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK servicebureau op 20-9 telefonisch onbereikbaar

Op donderdag 20 september is het UN1EK servicebureau telefonisch niet bereikbaar. Er wordt een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd en alle medewerkers worden getraind. Dit betekent dat de telefonische bereikbaarheid van onze afdelingen en medewerkers na donderdag sterk verbetert! Wij bieden onze excuses voor het ongemak.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met onze locaties of stuur een e-mail naar de betreffende afdeling of medewerker.

Share Button
Lees verder »

UN1EK viert de officiële opening van IKC De Kindertuin

Op woensdag 19 september viert UN1EK onderwijs en opvang de officiële opening van IKC De Kindertuin in Maassluis. IKC De Kindertuin heeft aan het begin van dit schooljaar de deuren geopend van het prachtige nieuwe gebouw aan de Guido Gezellestraat in Maassluis. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er terecht voor hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. De medewerkers van opvang en onderwijs werken binnen IKC De Kindertuin samen als 1 team vanuit 1 pedagogische visie. Zo ontstaat voor kinderen een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Share Button
Lees verder »

De Bavinck gaat voor Groen en Gezond!

De Bavinckschool heeft begin dit jaar het vignet Gezonde School behaald. Dat wordt vandaag gevierd met een Groen & Gezond feestdag, samen met alle kinderen van de peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang van De Bavinck. Wethouder Jacky Silos reikte het Gezonde School vignet vanmorgen officieel uit aan directeur Anita van Dam. Met het vignet laat De Bavinck zien dat zij actief bijdraagt aan een gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers. 

Share Button
Lees verder »

Actie leerkrachten basisonderwijs op 12 september

Op woensdag 12 september a.s. zijn nieuwe acties van leerkrachten in het basisonderwijs aangekondigd, om hun eis voor meer loon en minder werkdruk kracht bij te zetten. Veel leerkrachten van UN1EK maken gebruik van hun recht om te staken. Dit heeft tot gevolg dat een flink aantal onderwijslocaties van UN1EK aanstaande woensdag sluit. Het college van bestuur vraagt om begrip van ouders. Leerkrachten van IKC Het Balkon vertellen in een filmpje waarom zij staken.

Share Button
Lees verder »

UN1EK presenteert nieuwe hit ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

In de afgelopen weken werden al sneak previews vertoond via Facebook en Instagram. Op woensdag 22 augustus presenteert UN1EK onderwijs en opvang tijdens het UN1EK Zomerfeest de nieuwe UN1EK hit ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Op vrijdagavond gaan we dansen op de UN1EK KinderDisco. De videoclip wordt op 29 augustus opgenomen. Je mag meedoen!

Share Button
Lees verder »

Peuterdans en Wobbelyoga voor alle peuters

In september 2018 gaan er weer nieuwe series Peuterdans en Wobbelyoga van start bij UN1EK. Alle peuters mogen meedoen!

Bij Peuterdans bewegen peuters van anderhalf tot 4 jaar op muziek en dansen een verhaal onder begeleiding van juf Madeleine. Wobbelyoga is een vorm van kinderyoga waarbij gebruik wordt gemaakt van een Wobbelboard. Hiermee gaat een wereld aan oefeningen en mooie verhalen open. Kinderen oefenen hun evenwicht en leren inspannen, bewegen en ontspannen op het Wobbelboard. 

Share Button
Lees verder »

Sport & outdoor BSO: ook op vrijdag!

Ben jij een sportief type? Houd je van struinen door de polder? Klimmen, klauteren, beetje vies worden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Onze sport & outdoor BSO bij Polderpoort is vanaf september 2018 – na schooltijd en in de schoolvakanties – ook geopend op vrijdag. Je kunt bij de sport & outdoor BSO lekker binnen en buiten sporten en struinen en spelen in de Broekpolder!

Alle kinderen van acht jaar en ouder van alle basisscholen in Vlaardingen zijn welkom bij onze sport & outdoor BSO. Wij regelen dat je met de UN1EK Kidsbus wordt opgehaald bij school (of kom op de fiets, lekker sportief!). Meld je aan voor de sport BSO via Kindplanner of kom na de zomervakantie een keer meedoen. Je bent welkom!

Share Button
Lees verder »

UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras

Het Zomerterras in Vlaardingen gaat op vrijdag 10 augustus weer van start. UN1EK feest mee!

Ieder weekend zijn we met het UN1EK Kinderterras aanwezig om met kinderen leuke (knutsel)activiteiten te ondernemen. Op woensdagmiddag 22 augustus sluiten we de zomervakantie feestelijk af met het UN1EK Zomerfeest. Op vrijdagavond 24 augustus gaan we dansend de zomervakantie uit op de UN1EK Kinderdisco.

Share Button
Lees verder »

Afscheid van Corine Dijkstra als lid raad van toezicht UN1EK

Met ingang van 1 juli 2018 stopt mevrouw Corine Dijkstra als lid van de raad van toezicht van UN1EK. Zij heeft acht jaren gediend in deze rol. Haar termijnen zitten erop. Ze is niet meer herbenoembaar. Corine Rijkstra heeft een persoonlijke tekst geschreven om aan medewerkers van UN1EK een woord van dank en waardering uit te spreken. 

Share Button
Lees verder »

Bericht van college van bestuur

CBS Het Spectrum in Maassluis, een van de locaties van UN1EK, is in het afgelopen weekend onaangenaam in het nieuws geweest. In De Telegraaf en in het AD Waterweg is een artikel verschenen over een leerkracht van Het Spectrum die onzorgvuldig met CITO toetsresultaten is omgegaan.

Share Button
Lees verder »

Internationalisering bij IKC Het Balkon

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen zich bewust worden van hun afvalgedrag? Hoe kunnen we zorgen dat we minder plastic met elkaar gebruiken? Hoe komt het dat er 4,3 biljoen stukken plastic in de zee terecht zijn gekomen? En hoe zorgen we dat daar niet nog meer bij komt?

Bij IKC Het Balkon gingen de leerlingen van groep 6/7 in mei op zoek naar het antwoord op deze vragen. Zij hebben in een project samen onderzoek gedaan naar deze vraagstukken. Het bijzondere aan dit project was dat het hierbij niet alleen draaide om bewustwording van mens en maatschappij, maar dat de kinderen ook contact hebben onderhouden met een school in Baltimore in de Verenigde Staten.

Share Button
Lees verder »

In première: film over de horizontale doorgroeigroepen bij De Krentenmik

Sinds 2017 werkt De Krentenmik | IKC Het Spectrum in Vlaardingen met horizontale doorgroeigroepen in de hele dagopvang. Medewerkers en ouders vertellen in een korte film over de voordelen die zij ervaren voor de kinderen en over de organisatie van deze bijzondere werkwijze.

Bekijk ook de lange versie van de film.

 

 

Share Button
Lees verder »

Nieuw onderwijsconcept bij IKC VanKampen

Na een periode van pilots is het na de zomervakantie zo ver…. IKC VanKampen gaat volgens een volledig nieuw onderwijsconcept werken met onderwijs in clusters, leerdoelen en een persoonlijke leerlijn,  het 5-gelijke dagenmodel en flexibele schoolvakanties.

Share Button
Lees verder »

UN1EK zoekt zangtalent!

Jongens en meisjes met zangtalent; er komt weer een nieuwe UN1EK hit. Daar hebben we jullie hulp bij nodig! We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om te zingen. En die dat een beetje of juist heel goed kunnen.

Share Button
Lees verder »

De Bavinck is een gezonde school

De Bavinck heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Bavinck zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Bavinck voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Share Button
Lees verder »

De AVG is van ons allemaal

Op vrijdag 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens van ons allemaal. Iedereen kan, als eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens, vanaf morgen meer rechten uitoefenen over het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. In de afgelopen weken heeft een projectgroep binnen UN1EK gewerkt om de organisatie voor te bereiden op de wettelijke verplichtingen die vanaf morgen in Europa gelden.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Hans Wijma, directeur IKC De Regenboog

Begin 2015 begon Hans Wijma als nieuwe directeur aan het traject om van  De Regenboog in Maassluis een UN1EK IKC te maken. In de zomer van 2016 werd IKC De Regenboog feestelijk en officieel geopend door Prinses Laurentien. De avontuurlijke reis om van de twee leefwerelden van opvang en onderwijs één te maken, is nog niet voltooid. Van onze kinderen, ouders, medewerkers én het vervolgonderwijs horen we gelukkig: de dingen die we doen, doen we goed!    

Share Button
Lees verder »

Bouw IKC De Kindertuin nadert voltooiing

In november 2017 werd de eerste paal geslagen en in de afgelopen maanden is in Maassluis een prachtig nieuw gebouw verrezen: de bouw van IKC De Kindertuin nadert het moment van oplevering. Vanaf de start van het komende schooljaar biedt IKC De Kindertuin onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

Share Button
Lees verder »

Het UN1EK summer surfcamp

summer surfcampIn de tweede week van de zomervakantie, van 23 t/m 26 juli 2018, organiseert UN1EK voor de zevende keer het UN1EK Summer Surfcamp voor jongens en meiden van 8 tot 13 jaar. De kinderen krijgen iedere dag surfles van professionele instructeurs en gaan ook zandsnowboarden, vissen (korren) en powerkiten. Aan het eind van de dag brengt de bus iedereen weer terug naar Vlaardingen. De kinderen slapen thuis zodat ze weer fit zijn voor een dag zon, zee, zand en water.

De begeleiding door pedagogisch medewerkers van UN1EK, het busvervoer van en naar Hoek van Holland, surfles en surfkleding, eten en drinken en een dikke laag zonnebrandmiddel worden iedere dag geregeld. Aan het eind van de week ontvangen alle jongens en meisjes een certificaat en mogen zij zich ‘surfdude’ en ‘surfbabe’ noemen.  Alle kinderen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam mogen deelnemen! 

Lees meer informatie en schrijf uw kind in voor 8 juni. vol=vol

Share Button
Lees verder »

Nieuw: peuteropvang bij alle Maassluisse basisscholen

De gemeente Maassluis heeft het besluit genomen om met ingang van schooljaar 2018-2019 aan alle basisscholen in Maassluis een locatie voor peuteropvang te verbinden.

In Maassluis bieden alle locaties voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) en voor hele dagopvang (0-4 jaar) voor- en vroegschoolse educatie. Het aantal locaties voor peuteropvang in Maasluis wordt vanaf augustus uitgebreid om de doorgaande lijn naar de basisschool vanuit alle locaties voor peuteropvang mogelijk te maken. UN1EK krijgt drie nieuwe locaties voor peuteropvang: bij IKC Ichthus, bij IKC Het Balkon en bij CBS De Groene Hoek.

Peuters bezoeken de peuteropvang twee dagdelen (6 uur) per week. Peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin bezoeken de peuteropvang op vier dagdelen (12 uur) per week. Ouders kunnen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag bij het Rijk aanvragen.

Share Button
Lees verder »

De AVG is van ons allemaal

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens en toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van medewerkers, kinderen en ouders. 

Share Button
Lees verder »

IKC De Schakel wordt een ‘School Vol Energie’

Op dinsdag 20 maart 2018 ondertekenden UN1EK en het consortium ‘Fit 4 the Future’ een samenwerkingsovereenkomst voor de duurzame renovatie van het gebouw van IKC De Schakel aan de Van Boisotstraat in de Westwijk tot een School vol Energie.

Fit 4 the Future gaat het bestaande gebouw van IKC De Schakel in korte tijd snel en grondig renoveren en opnieuw inrichten. Na de duurzame renovatie voldoet het gebouw aan de klasseringen Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel (of meer) energie opwekt als verbruikt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie-opwekkende voorzieningen.

Share Button
Lees verder »

Begin de dag met een dansje!

Begin de dag met een dansje!  UN1EK organiseert voor alle peuters lessen Peuterdans! Peuters van 2 tot 4 jaar bewegen op een dansverhaal met muziek. Peuters tot 3 jaar kunnen samen met een (groot)ouder deelnemen aan Ouder&Kind Peuterdans. NIEUW in Vlaardingen: Ouder&Kind Wobbelyoga.

In april 2018 gaan er weer een nieuwe series Peuterdans en Wobbelyoga bij UN1EK van start. De lessen vinden op woensdagochtend plaats in BSO De Ark, Baarnhoeve 2 in Vlaardingen en op vrijdagochtend in IKC Ichthus, Steenen Dijck 1-6 in Maassluis.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Marchienus Siegers, directeur IKC Ambacht

Een grote organisatie met veel kinderen, verspreid over drie locaties voor opvang en onderwijs, was voor CBS ’t Ambacht en kindercentrum Roots in Vlaardingen geen belemmering om een IKC te worden. IKC Ambacht werd officieel geopend in oktober 2016 en is nu toe aan de volgende stap: de banden met partners in de omgeving aanhalen om nog meer lijn te brengen in de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Marchienus Siegers, directeur van IKC Ambacht vertelt hoe zorgvuldige communicatie en een heldere pedagogische visie een belangrijke rol spelen bij de vorming van een IKC. Met hart en hoofd en handen!

Share Button
Lees verder »

UN1EK opvang behoudt HKZ-ISO certificaat

UN1EK opvang mag het HKZ-ISO certificaat behouden. Bij de jaarlijkse externe audit bleek vorige week dat onze medewerkers werken volgens de procedures, werkinstructies en protocollen uit het kwaliteitshandboek. 

Share Button
Lees verder »

Werkdrukverlaging en actieplan personeelstekort

De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben begin februari een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken.

Binnen UN1EK wordt het proces van verlagen van de werkdruk samen met medewerkers uitgevoerd. Aan de hand van een ‘actieplan personeelstekort’ zetten we in het komende jaar actief in op het werven van leerkrachten en pedagogisch medewerkers en het benutten van het potentieel van onze huidige medewerkers.

Share Button
Lees verder »

Telefonische bereikbaarheid UN1EK servicebureau

Met ingang van woensdag 21 februari wijzigt de telefonische bereikbaarheid van het UN1EK servicebureau. Via het algemeen nummer 010 – 435 56 11 is het servicebureau op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur telefonisch bereikbaar.

Share Button
Lees verder »

UN1EK servicebureau gesloten op 8 februari

Op donderdag 8 februari is het UN1EK servicebureau gesloten vanwege een studiedag voor medewerkers. Een aantal dingen kunt u online zelf regelen via de website en via het ouderportaal van Kindplanner

Share Button
Lees verder »

Workshop ontwikkel je eigen wijk op IKC Het Balkon

Op vrijdag 26 januari 2018 gaven enthousiaste medewerkers van de Ontwikkelingscombinatie Balkon (OCB) en de Gemeente Maassluis workshops over gebiedsontwikkeling aan alle circa 80 kinderen uit de bovenbouwgroepen van IKC Het Balkon.

Directe aanleiding hiervoor waren verzoeken van kinderen van IKC Het Balkon om trapveldjes en (speel)pleinen aan te leggen rondom het IKC. Hier kon de OCB deels aan tegemoet komen: er is voor het gebouw een tijdelijk speelveldje aangelegd en er is een “speelspoor” toegevoegd aan het project. Door de voorspoedige woningverkopen van de afgelopen maanden start OCB binnen een jaar nu ook met de inrichting van een nieuwe, definitieve speelplek. Tot slot werd besloten om leerlingen van het IKC in deze nieuwbouwwijk via workshops mee te nemen in de wereld van gebiedsontwikkeling.

Share Button
Lees verder »

Film over ouderbetrokkenheid bij Kindcentrum Prins Willem Alexander in première!

De gemeente Vlaardingen heeft eind 2017 een film over ouderbetrokkenheid gemaakt in Kindcentrum Prins Willem Alexander. Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het prachtige gebouw in de Westwijk in Vlaardingen werd zes jaar geleden officieel geopend. In de Westwijk wonen mensen van uiteenlopende culturen en nationaliteiten; in Kindcentrum Prins Willem Alexander zijn alle kinderen én ouders welkom.

Share Button
Lees verder »

De wereld is vol avontuur! UN1EK viert de start van IKC De Schakel

Op donderdag 25 januari viert UN1EK een feestje. Het tiende integraal kindcentrum van UN1EK, IKC De Schakel in de Westwijk, gaat officieel van start.  IKC De Schakel biedt opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. ‘De wereld is vol avontuur!’

Leerpleinen

IKC De Schakel gaat in het komende schooljaar met leerpleinen werken. Internationalisering is een belangrijk thema in het profiel van IKC De Schakel. “Het werken met leerpleinen sluit naadloos aan bij de inhoudelijke koers die we hebben gekozen.”, vertelt IKC directeur Hans de Ruiter. “We merken dat de belevingswereld van sommige leerlingen niet veel groter is dan de Westwijk waar zij wonen. Daar komt bij dat kinderen in deze wijk allerlei verschillende achtergronden hebben. Die twee dingen inspireerden ons om te kiezen voor internationalisering als leidend thema in ons IKC.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Hans de Ruiter, directeur IKC De Schakel

IKC De Schakel in de Vlaardingse Westwijk is in een feestelijke stemming. Zij vieren namelijk dat ze op 25 januari officieel een integraal kindcentrum worden; het tiende IKC van UN1EK! Een gesprek met Hans de Ruiter, directeur van IKC De Schakel waarin hij vertelt over een lange aanloop en het UN1EKe profiel van IKC De Schakel

Vorm en inhoud

“Op 1 januari 2015 stond de opening van IKC De Schakel eigenlijk al gepland. Door de crisis nam de vraag naar kinderopvang echter scherp af, en ook de projectontwikkelaar die de nieuwbouw zou realiseren krabde zich nog eens achter de oren. Natuurlijk was het uitstel in eerste instantie een teleurstelling, maar eigenlijk is die lange aanloop achteraf hartstikke goed geweest. In 2015 was het nieuwe gebouw namelijk al wel ontworpen, maar waren onze inhoudelijke uitgangspunten nog niet in het ontwerp meegenomen. Met de duurzame verbouwing die we dit jaar hopen te realiseren, vallen vorm en inhoud samen.

Share Button
Lees verder »

Opening schoolbibliotheek IKC De Ark

Op vrijdag 12 januari werd de Bieb op School in IKC De Ark op feestelijke wijze geopend door wethouder Arnout Hoekstra namens de gemeente Vlaardingen. De Biebband zorgde voor een vrolijke muzikale omlijsting, bijgestaan door de luidkeels meezingende kinderen. Aan de opening waren ook een verhalenwedstrijd voor de leerlingen van De Ark verbonden. De drie winnaars ontvingen van de wethouder een mooie prijs in de vorm van een… boekenbon! 

Share Button
Lees verder »

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht

RvTPer 1 januari 2018 neemt de heer C. Kuijvenhoven afscheid als lid van de Raad van Toezicht van UN1EK. Hij heeft twee keer vier jaar als lid zitting genomen in de Raad. Zijn termijn loopt af en hij is niet herbenoembaar. We danken de heer Kuijvenhoven voor zijn kritische rol in de raad gedurende de afgelopen acht jaar. Vooral zijn financiële expertise is waardevol gebleken. De raad heeft besloten om niet te werven, maar de raad voort te zetten met zes natuurlijke personen. De raad van toezicht is voornemens om toe te werken naar een samenstelling van vijf personen.

Share Button
Lees verder »

Brand in basisschool Het Spectrum Maassluis

Spectrum MaassluisBasisschool Het Spectrum in Maassluis blijft deze week in ieder geval op maandag en dinsdag gesloten na een brand zondagmiddag in het pand aan de Fenacoliuslaan. Er is vuurwerk naar binnen gegooid en dat veroorzaakte korte tijd brand in een klaslokaal. De brandschade is relatief klein, maar er is veel roet- en rookschade. Het hele gebouw moet geventileerd en professioneel gereinigd worden. We onderzoeken de mogelijkheden om de kinderen deze week, eventueel op een andere locatie, op te vangen. Ouders worden geïnformeerd zodra daarover meer bekend is.

Share Button
Lees verder »

Ashley Verkerk van SBO De Parasol wint onderwijsprijs

Onze collega Ashley Verkerk heeft op woensdag 13 december de onderwijsprijs 2017 van de gemeente Maassluis gewonnen in de categorie ‘leerkracht primair onderwijs’. Ashley is leerkracht van groep geel (niveau groep 6 en 7) bij SBO De Parasol in Maassluis. Haar collega’s en leerlingen zijn super trots dat Ashley deze prijs heeft gewonnen!

Voorgedragen door een leerling

Directeur Dorien Boeljon licht toe: “Ashley is voor de onderwijsprijs voorgedragen door een van haar leerlingen. Zij heeft goed contact met alle leerlingen en ouders en probeert om goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen  in haar klas. Ze is steeds bezig om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van de leerlingen. Dit doet ze met professionele kennis en door middel van continue uitproberen wat goed werkt. Zelfs wanneer ze voor een hartoperatie in het ziekenhuis ligt, stuurt ze filmpjes van zichzelf en berichtjes naar haar klas om haar leerlingen gerust te stellen dat alles goed met haar gaat. De band met haar leerlingen is erg sterk!” 

Share Button
Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

Vanaf 1 januari 2018 stappen we bij UN1EK over naar een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner.

Een overzicht van belangrijke veranderingen voor ouders in december 2017:

 • Belangrijk: vraag voor 10 december 2017 vakantieopvang aan voor de kerstvakantie via vakantieopvang@un1ek.nl
 • Extra dagdelen vraagt u voor 10 december aan bij de pedagogisch medewerkers op de locatie waar uw kind is geplaatst.
 • Op 15 december sluit ons huidige plaatsingssysteem Kocon. Let op: wij kunnen na 15 december geen wijzigingen of aanvragen voor 2017 meer verwerken.
 • Op vrijdag 15 december ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een wachtwoord voor het ouderportaal van Kindplanner. In de handleiding leest u een duidelijke uitleg hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.
 • Log in, controleer de naam- en adresgegevens van uw kind(eren) voor 19 december en pas deze indien nodig aan.
 • Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u extra opvang, wijzigingen of (gedeeltelijke) opzegging van de plaatsing in 2018 aanvragen.
 • Ouders die gebruik maken van een strippenkaart voor tussenschoolse opvang, melden hun kind(eren) na de kerstvakantie aan voor tussenschoolse opvang via het ouderportaal van Kindplanner. Het telefonisch aanmelden vervalt. Vanaf het moment dat de huidige strippenkaart is opgebruikt, verloopt de betaling en het gebruik van tussenschoolse opvang via Kindplanner.
Share Button
Lees verder »

Staking onderwijs op 12 december

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Het PO-Front heeft op 7 november jl. een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. Op 29 november jl. ging minister Slob tijdens de Meet-up in gesprek met leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Uiterlijk in de week van 5 december wil het PO-Front weten hoe de minister tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel

Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC KethelIKC Kethel is voor de feestelijke opening in februari 2017 in sneltreinvaart een integraal KIND centrum geworden. Dat had te maken met de voorgeschiedenis van dit IKC: de afspraken om de bestaande school om te vormen tot een IKC lagen er, maar tussen 2014 en de zomer van 2016 waren we met de gemeente Schiedam bezig met de implementatie van een kwaliteitsplan. Een enorm intensief traject, dat niet parallel kon lopen met de IKC-vorming. We zijn in zeven maanden tijd een IKC geworden; een behoorlijke uitdaging om in die snelkookpan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen!

Share Button
Lees verder »

Kinderen CBS Het Anker de baas in Vlaardingen

(foto: Cees Groen)

Afgelopen maandag waren kinderen van de Kinderrraad van CBS Het Anker, samen met leerlingen van groep 8 van vier andere basisscholen in Vlaardingen Holy, de baas op het stadhuis van Vlaardingen. Toen vond de eerste vergadering van de Vlaardingse kindergemeenteraad plaats.

Voorstel met de meeste stemmen

’s Middags werkten de leerlingen hun voorstellen uit. Daarna vond om zes uur de vergadering van de kindergemeenteraad plaats. Burgemeester Annemiek Jetten was voorzitter van de vergadering. Na een flinke discussie kreeg het voorstel van de kinderraad van CBS Het Anker de meeste stemmen. Zij willen op een zonnige dag in mei een ‘gezonde feestdag’ organiseren voor jong en oud met allemaal leuke en gezonde activiteiten. Er is een bedrag van € 2.500 beschikbaar om het voorstel uit te voeren.

Share Button
Lees verder »

Nieuwbouw IKC De Kindertuin van start

IKC De Kindertuin - bouwplaatsLeerlingen, leerkrachten en ouders van CBS Het Spectrum bezochten op donderdag 16 november het terrein waar het nieuwe gebouw van IKC De Kindertuin wordt gebouwd. De  bouw is al een aantal weken in volle gang. Nu was de bouwplaats veilig om te bezoeken. Met het zwaaien van vlaggetjes, het begraven van twee tijdcapsules en een bezoek van een wel heel aparte professor werd gevierd dat de leerlingen in schooljaar 2018/2019 starten in een prachtig, nieuw onderkomen: IKC De Kindertuin.
IKC De Kindertuin biedt vanaf schooljaar 2018/2019 hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan’.
Share Button
Lees verder »

Flexibele opvangpakketten en tarieven 2018

De flexibele opvangpakketten en -tarieven van UN1EK voor 2018 zijn bekend! In de brochure ‘tarieven en opvangpakketten 2018‘ zijn alle pakketten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang omschreven. UN1EK biedt ontwikkelingsgerichte en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ouders kunnen kiezen voor een flexibel opvangpakket dat aansluit bij de werk- en gezinssituatie. 52, 49 of 40* weken hele dagopvang, flexibele opvang op wisselende dagen, verlengde opvang vanaf 07:00 uur met ontbijt, vakantieopvang, zwemles tijdens de BSO, het is allemaal mogelijk bij UN1EK. Dat geeft rust in het gezin en is goed voor de brede ontwikkeling van kinderen..

*nieuw: vanaf 2018 is dit mogelijk bij alle kindcentra van UN1EK

In de tarievenbrochure staan een aantal rekenvoorbeelden, die een indicatie geven van de netto kinderopvangkosten inclusief Kinderopvangtoeslag. De medewerkers van de afdeling service en verkoop adviseert u graag over het opvangpakket dat bij uw werk- en gezinssituatie past.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Anneke van den Beukel, directeur IKC Het Balkon

IKC Het Balkon in Maassluis was al voor de fusie van UN1EK op weg een IKC te worden. De bestuurlijke fusie hielp ons als team om met een nog betere focus naar dat doel toe te werken. Met succes: in de nog jonge wijk waar we gevestigd zijn, is IKC Het Balkon inmiddels een begrip. Dat komt vooral door onze heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, op de verbinding en samenwerking die we zoeken met partners in onze omgeving én door de waardevolle input die we krijgen van ouders.

“Een passie voor werken in een IKC is de sleutel tot succes

 

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Samen naar school

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

“Kom, we gaan naar jullie nestjes.” “Jaguars gaan helemaal niet in een nestje!”

Ze zitten nu ruim een maand op een Amerikaanse school en onze kinderen voelen zich dus al helemaal verbonden. De meiden voelen zich een echte jaguar. Ook de middle school waar de jongens naar toe gaan, heeft een mascotte, een husky. Dit draagt bij aan de verbondenheid met de school en de groep, “the home of the Huskies”. Op een morgen stonden ze voor de deur klaar om naar school te gaan en een voorbijganger met hond begroette ze met een enthousiast “Goodmorning Huskies!”. Ze waren enigszins verwonderd, hoe kan die meneer nou weten waar ze op school zitten? Maar alle kinderen uit deze buurt gaan immers naar dezelfde school.

Share Button
Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

In 2018 gaat UN1EK over op een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner. Via het online ouderportaal van Kindplanner kunnen ouders vanaf 2018 hun gegevens aanpassen, een wijziging in de plaatsing van kind(eren), ruildagen of extra opvang aanvragen. Via het ouderportaal zijn ook de correspondentie, contracten, facturen en het jaaroverzicht inzichtelijk.

Share Button
Lees verder »

PWA podium door en voor medewerkers van UN1EK

In november bestaat Kindcentrum Prins Willem Alexander zes jaar. Het IKC werd geopend in 2011; drie jaar later volgde de fusie van UN1EK. In alle locaties van UN1EK wordt flink aan de weg getimmerd om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen. Iedere UN1EK locatie heeft eigen speerpunten, succesformules of innovatieve plannen.

PWA podium

Kindcentrum Prins Willem Alexander organiseert op woensdagmiddag 22 november het ‘PWA podium’ waar collega’s van UN1EK elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. Bekijk het volledige programma van het PWA podium. Medewerkers van UN1EK kunnen zich tot 15 november via hun leidinggevende aanmelden om aanwezig te zijn. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

 

Share Button
Lees verder »

Harmonisatie peuterspeelzalen 2018 in Maassluis

Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2018’. Als gevolg van landelijke wetgeving gelden vanaf 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde (kwaliteits)regels. Dat betekent onder andere dat ouders die (beide) werken of studeren Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst. 

Share Button
Lees verder »

Sophia kinderziekenhuis bedankt IKC VanKampen

Op vrijdag 27 oktober was de kinderraad van IKC VanKampen uitgenodigd bij het Sophia kinderziekenhuis. Daar kregen zij een ‘bronzen Sophie’ overhandigd; een prijs voor ondersteuning van het Sophia Kinderziekenhuis. IKC VanKampen kreeg de prijs omdat het de ‘lichtjesactie’ ondersteunt tijdens de kerstviering in december. Alle 600 kinderen van IKC VanKampen krijgen een lampion waarmee een lichtjestocht gelopen zal worden. De opbrengst van de kerstactiviteiten van IKC VanKampen gaat naar Vrienden van het Sophia. Door de aanmelding van IKC VanKampen kwam de Lichtjesactie boven het gestelde doel van 10.000 deelnemers uit. Meer informatie of ook aanmelden voor de actie? Kijk op https://vriendensophia.nl/sophia-lichtjestocht

Ook UN1EK doet mee tijdens de Kerstmarkt op 7 en 8 december in Vlaardingen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Peter van der Windt, directeur Kindcentrum Prins Willem Alexander

Kindcentrum Prins Willem Alexander is een ‘pionier onder de pioniers’: deze locatie was al een integraal kindcentrum voordat Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen in 2014 fuseerden tot UN1EK. “Daardoor zijn we behoorlijk ver in de ontwikkeling van de IKC-gedachte. Bovendien zijn we een van de grotere IKC’s”. Directeur Peter van der Windt legt uit hoe Kindcentrum Prins Willem Alexander met deze uitdaging omgaat.

“Het belangrijkste is dat we de spil zijn in de ontwikkeling van kinderen”

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Berry Hakkeling, directeur IKC De Ark

IKC De Ark ontstond in 2014 uit een goedlopende basisschool en de naastgelegen peuterspeelzaal en kinderopvang. In tweeënhalf jaar nam het aantal kinderen op IKC De Ark toe van 230 naar 370. Dat zijn kinderen met allerlei verschillende achtergronden”, vertelt Berry Hakkeling, directeur van IKC De Ark. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar het neemt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We willen er namelijk ook echt zíjn voor al die kinderen. Onze toekomstdroom is dan ook: volledig gaan voor een inclusief aanbod van onderwijs en opvang. We gaan echt écht passend onderwijs!

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Aan de slag als invaller? Doen!

Yvonne Ligtvoet werkt als invalleerkracht in de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond. Zij vertelt over de mooie momenten en de uitdagingen, gastvrijheid en flexibiliteit in haar werk.

“Sinds het begin van het schooljaar ben ik werkzaam voor het MCPO Rijnmond (Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs). Vanuit de gezamelijke flexpool word ik als invalleerkracht ingezet bij scholen van UN1EK én bij de andere tien schoolbesturen die deelnemen in MCPO Rijnmond. Ik zit in de ‘vaste schil’. Dit houdt in dat ik een vast dienstverband heb bij Stichting UN1EK en dat mijn werkdagen en salaris vastliggen. Ik kan invloed uitoefenen op het aantal werkdagen door aan te geven dat ik meerdere dagen beschikbaar ben.

Via de App van het planningssysteem VervangingsManager krijg ik kortdurende vervangingsaanvragen die ik zelf moet bevestigen. Ik heb dan in één oogopslag alle gegevens bij de hand. Dat werkt perfect. Soms word ik vooraf gebeld. Bijvoorbeeld wanneer de vervanging pas in de ochtend bekend is. Ook dan volgen de gegevens via de app. De medewerkers van Driessen HRM, waar de vervangingsaanvragen binnenkomen en gekoppeld worden aan de invallers, zijn zeer behulpzaam en staan je bij met raad en daad. Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik benieuwd ben naar andere schoolculturen, teams, leerling populaties en werkwijzen. En ik wilde mijzelf uitdagen; zou ik dit ook leuk vinden, zou ik dit kunnen? 

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Inclusief onderwijs?

Onze tweeling samen in een klas.

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen voor een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

 

Een half jaar naar Amerika. Heel veel leuks om naar uit te kijken. Heel veel om te regelen ook, dat wel. We gaan met hele gezin, vier kinderen, niet alles is van te voren te overzien. We regelen wat we kunnen en de rest zien we daar wel. De kinderen moeten er ook naar school, maar hoe is het onderwijs daar eigenlijk georganiseerd? Hoe moet dat met onze Jolijn, die zeer moeilijk leert en om die reden in Nederland op het speciaal onderwijs zit? Dit was toch wel een van mijn grootste zorgen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Susanne Snoeij, directeur IKC Het Spectrum

In 2011 brainstormde directeur Susanne Snoeij van IKC Het Spectrum voor het eerst met de manager van de buitenschoolse opvang over de integratie van peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang en hele dagopvang tot een IKC. Vandaag de dag kunnen we trots zeggen dat we één team zijn, met een breed gedragen, gedeelde visie.

Onze droom voor de toekomst? Nóg beter gebruikmaken van elkaars expertise: Samen voor Gezond!

Share Button
Lees verder »

SBO De Parasol start programma De Vreedzame School

SBO De Parasol is onder begeleiding van de CED groep gestart met het programma De Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap van leerlingen. Lees in het artikel in het blad Klasse Apart over de ervaringen van de leerkrachten en de resultaten bij de leerlingen. Zoals leerkracht Sofieke samenvat: “Dat vind ik het mooie van onderwijs. Kinderen kunnen prima zelf nadenken. De Vreedzame school helpt hen in hun kracht te zetten.”

Share Button
Lees verder »

UN1EK in verdiepingsbijlage Volkskrant

Deze week verscheen in een verdiepingsbijlage bij de Volkskrant een interview met Misja van Herp en Lolita Freire Gomez van UN1EK.

“De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) is een grote uitdaging voor organisaties in de kinderopvang en het onderwijs, maar de inspanningen worden dubbel en dwars beloond. Het integraal aanbieden van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar geeft veel meerwaarde.” Lees het interview.

Share Button
Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

Vandaag is het de landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerker. Bij UN1EK vieren we de start van de UN1EK weken die tot en met 5 oktober, de landelijke Dag van de Leraar, duren. In deze periode uiten we onze waardering voor onze UN1EKe medewerkers en laten we hen vertellen wat hun werk UN1EK maakt.

Share Button
Lees verder »

Staking op donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2017 zijn alle scholen van UN1EK gesloten in verband met de landelijke staking van leerkrachten in het basisonderwijs.

PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO Raad – roept alle leerkrachten in het basisonderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van de actie van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. 

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Misja van Herp, directeur IKC VanKampen

IKC VanKampen is een van de locaties van UN1EK die al behoorlijk ver zijn in de ontwikkeling van het IKC. Zowel in de organisatieprocessen als in het onderwijsprogramma zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Directeur Misja van Herp legt uit hoe het IKC-model hem helpt om echte wereldburgers af te leveren – en welke stappen hij nog wil zetten om het maximale uit de kinderen te kunnen halen. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek.”

Share Button
Lees verder »

Onze stagiaire Linda is UN1EK!

PABO studente Linda Kramer volgt haar LIO stage bij IKC Het Balkon. Deze zomer ging Linda naar Indonesië om als vrijwilliger mee te werken aan het internationale ‘Community Outreach Project’. UN1EK heeft Linda gesponsord omdat we geloven in kansen voor álle kinderen. Lees over het project en de ervaringen van Linda in haar reisverslag. Linda deelt haar ervaring ook in de klas met de kinderen bij IKC Het Balkon. 

Share Button
Lees verder »

Waarom De Krentenmik met horizontale doorgroeigroepen werkt

De Krentenmik, onderdeel van IKC Het Spectrum, werkt sinds 2017 met horizontale doorgroeigroepen in de hele dagopvang. Teamleider 0-4 jaar Bernadette Bax legt uit waarom.

“Het team van De Krentenmik werd in december 2015 tijdens een UN1EK inspiratiecafé uitgedaagd door gastspreker Claire Boonsta om vaker de ‘waarom-vraag’ te stellen. Allereerst hebben de medewerkers van De Krentenmik alle ‘waarom’ vragen die zij konden bedenken opgeschreven. ‘Wat vinden wij goed voor kinderen en waarom? Waarom werken we met thema’s? Waarom laten wij kinderen door ons getekende voorstellingen verven? Waarom knippen wij werkjes voor? Waarom stellen wij thema’s voor een heel jaar vast? Waarom hebben wij een groep met een horizontale groepssamenstelling? Waarom hebben we een drie plus groep?’ Vervolgens heeft een werkgroep alle vragen beantwoord.

Share Button
Lees verder »

Vernieuwen van onderwijs en opvang bij IKC VanKampen

Sinds de opvang en het onderwijs anderhalf jaar geleden officieel samengevoegd zijn binnen IKC VanKampen is er veel gebeurd. Doorgaande lijnen zijn aangepast, elkaars werksoorten zijn verkend, er is één pedagogische lijn en de ‘één-loket’ functie voor opvang en onderwijs loopt. Directeur Misja Van Kampen licht dit toe. “Komend schooljaar gaan we onze visie op leren en ontwikkelen verder uitwerken en implementeren we een nieuwe structuur van werken binnen IKC VanKampen.” 

Share Button
Lees verder »

IKC De Kindertuin; we gaan bouwen!

Vorige week kregen we bericht van de gemeente Maassluis dat de bouwvergunning voor nieuwbouw van het integraal kindcentrum in Maassluis definitief is verleend. We gaan bouwen!

IKC De Kindertuin zal vanaf schooljaar 2018/2019 opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar bieden. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan‘. 

Share Button
Lees verder »

PO front roept leerkrachten op tot staking op 5 oktober

PO front – het samenwerkingsverband tussen de onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO raad – heeft bekend gemaakt dat zij alle leerkrachten in het basisonderwijs oproepen om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... UN1EK bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg

Eric Boerhout

Claudia Doesburg

UN1EK was de eerste organisatie in Nederland die in 2014 ontstond uit een bestuurlijke fusie tussen onderwijs (Stichting Meervoud) en opvang (Stichting Kinderopvang Vlaardingen), om zo een écht integraal aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar te kunnen aanbieden. Inmiddels heeft UN1EK negen actieve integrale kindcentra (IKC’s) en worden er volgend jaar nog eens twee geopend. Dankzij een vast geloof in hun visie en de niet aflatende inzet van alle medewerkers, zien bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg hun droom van een integraal aanbod van nul tot dertien jaar bewaarheid worden.

Share Button
Lees verder »

IKC VanKampen viert 25 jaar De Hobbit

Op 9 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat kinderdagverblijf De Hobbit aan de Curaçaolaan in Vlaardingen haar deuren opende. Op 1 januari 2016 werd De Hobbit onderdeel van IKC VanKampen. Het team van IKC VanKampen wil dit jubileum graag vieren met iedereen die in de afgelopen 25 jaar bij De Hobbit heeft gewerkt en met alle ‘grote’ en kleine kinderen die tussen 1983 en 2017 naar de hele dagopvang bij De Hobbit, de buitenschoolse opvang bij BSO Robbedoes of BSO Kwabbernoot of naar peuterspeelzaal Olleke Bolleke gingen.

Share Button
Lees verder »

Een moment geduld a.u.b.

Goed nieuws! De economie zit definitief in de lift en de werkgelegenheid trekt aan. Dit betekent voor UN1EK dat we volop aanvragen ontvangen van ouders voor nieuwe opvang of uitbreiding van de opvang. Zoveel dat de medewerkers van onze klantenservice wat meer tijd nodig hebben om alle aanvragen te verwerken en alle telefonische vragen en mails te beantwoorden.

Share Button
Lees verder »

Nagenieten van het UN1EK Zomerfeest

Het nieuwe schooljaar is vandaag begonnen! Wij wensen je veel plezier en succes!

We kijken terug op zes gezellige weken zomervakantieopvang in onze kindcentra. En op een sportieve en vrolijke feestweek op het Zomerterras in Vlaardingen.

Wil je nagenieten van het UN1EK Zomerfeest en de UN1EK Kinderdisco? Bekijk dan de prachtige foto’s in de fotoalbums van Vlaardings Nieuws: UN1EK Zomerfeest en UN1EK Kinderdisco, van Eye Catching Fotografie: UN1EK Zomerfeest en het fotoalbum van de UN1EK fotobooth.

Share Button
Lees verder »

Omdat verbouwen een Kunst is

Deze zomer wordt er volop verbouwd in locaties van UN1EK. Door een toestroom van nieuwe leerlingen bij IKC De Ark is in de locatie aan de Lissabonweg extra ruimte nodig om alle onderwijsgroepen te kunnen huisvesten. Ook bij CBS Het Anker maken we met een aanpassing in het gebouw plaats voor nieuwe leerlingen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK, Minters en ViB vieren de zomer!

In de laatste week van de zomervakantie organiseren Minters, Vlaardingen in Beweging en UN1EK volop leuke activiteiten voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op dinsdagmiddag 15 augustus organiseert Minters op het terrein van voetbalvereniging CWO in Vlaardingen, als afsluiting van het zomerprogramma, het Pass je Passie feest voor jongens en meiden tot 15 jaar. Op woensdagmiddag 16 augustus organiseert UN1EK van 13:30 tot 17:30 uur het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras in Vlaardingen. Op donderdag 17 augustus 2017 houdt Vlaardingen in Beweging de finale van de Summer Challenges, die deze zomer in alle wijken in Vlaardingen plaatsvinden. De finale vindt plaats op het terrein van voetbalvereniging CWO van 13.00 tot 17.00 uur; alle kinderen zijn welkom!

Share Button
Lees verder »

Samen werken aan onderwijskwaliteit

Bij de fusie en oprichting van UN1EK in 2014 is het strategisch beleid van UN1EK vastgesteld. Om de strategische doelen uit te werken zijn werkgroepen opgericht.  De werkgroep Onderwijs, Opvang en Kwaliteit (OOK) heeft in de afgelopen jaren de volgende zaken uitgewerkt:

Visie op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Visie op ontwikkeling
Overzicht prestatie indicatoren IKC’s
Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en een structuur voor interne audits UN1EK onderwijs

Elke dag groeien

Onlangs presenteerde de afdeling kwaliteit en pedagogiek de beleidsnotitie ‘Samen werken aan onderwijskwaliteit’ waarin bovenstaande aspecten zijn opgenomen. De beleidsnotitie is voor medewerkers samengevat in de poster ‘Elke dag groeien’ die vanaf deze week in alle IKC’s en scholen van UN1EK hangt.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe directeuren De Groene Hoek en Het Anker

Het einde van het schooljaar nadert. Onze scholen en IKC’s bereiden zich voor op de afsluiting van het huidige schooljaar, op zes weken zomervakantie en op de start van het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepsindeling voor alle leerlingen is rond en de formatie van alle teams is in kaart gebracht.

Nieuwe directeuren

Twee van onze scholen krijgen met ingang van volgend schooljaar een nieuwe directeur. Op voordracht van de BAC (sollicitatie commissie) en met instemming van de medezeggenschapsraad hebben wij mevrouw Sibel Karaca per 1 augustus benoemd als directeur van CBS Het Anker en mevrouw Suzan Stolze-Van Rijn als directeur van CBS De Groene Hoek.

Share Button
Lees verder »

40% van de ouders in Nederland kiest voor IKC

Uit het rapport van het landelijk onderzoek ‘Ouders over kindcentra‘ dat Kindcentra 2020 in 2017 uitvoerde naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra, blijkt dat 40% van de ondervraagde ouders hun kind naar een integraal kindcentrum zou laten gaan als er één in hun buurt was.

“Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en een goede band met vaste professionals.”

Heeft u meegedaan aan de enquête en/of bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze kunt u lezen op de website van Kindcentra2020

Share Button
Lees verder »

CBS Het Spectrum wordt IKC De Kindertuin

Op zaterdag 24 juni organiseerde CBS Het Spectrum in Maassluis een drukbezochte en feestelijke Fancy Fair. De Fancy Fair was hét moment om de naam van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum bekend te maken. Onder een regen van confetti liet wethouder Arnold Keyzer het doek met de naam IKC De Kindertuin ontrollen.

In IKC De Kindertuin krijgen natuur en techniek een bijzondere plek in het aanbod voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC De Kindertuin wordt dan ook ‘Een plek waar je groeien kunt‘. In het nieuwe gebouw zal – naast opvang en onderwijs – ook een grote sportzaal van de gemeente Maassluis worden gevestigd. De opbrengst van de Fancy Fair is bedoeld voor een nieuwe geluidsinstallatie voor IKC De Kindertuin. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw na de zomervakantie van start gaan en kan de geluidsinstallatie over een klein jaar in het nieuwe gebouw worden neergezet.

Share Button
Lees verder »

Petitie Kindcentra 2020 voor ontwikkelrecht 16 uur van 0 tot 12 jaar

UN1EK neemt deel in Kindcentra 2020. Dit is een beweging van vier kopgroepen van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs, de jeugdzorg en wethouders. De regiegroep van Kindcentra 2020 en het Platform Kindcentra hebben vandaag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies OCW EN SZW. In deze petitie vragen zij om op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op de realisatie van:

 1. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
 2. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen;
 3. de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.
Share Button
Lees verder »

UN1EK steunt prikactie op 27 juni

Op dinsdag 27 juni starten veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front PO in actie hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden in Den Haag.

Share Button
Lees verder »

Bij De Diamant Maassluis krijgen kinderen een taalstart voor het basisonderwijs

De Centrale Opvang Maassluis krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo: De Diamant – taalstart voor het basisonderwijs. De nieuwe logo’s van De Diamant en van SBO De Parasol die beide zijn gevestigd in het schoolgebouw aan de Richard Hollaan 2 in Maassluis, worden op woensdag 21 juni feestelijk onthuld. Bij De Diamant krijgen kinderen die nieuwkomer in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, een taalstart voor het basisonderwijs. Zij blijven gemiddeld een jaar bij De Diamant en volgen daar een intensief taalprogramma.

Share Button
Lees verder »

UN1EK Zomerfeest 2017

Op woensdagmiddag 16 augustus 2017 organiseert UN1EK van 13:30 tot 17:00 uur voor de derde keer het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras in ’t Hof in Vlaardingen. Alle kinderen van 4 tot 13 jaar uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn – onder begeleiding van een volwassene – van harte welkom! De toegang is gratis!

Strippenkaart

Bij de ingang krijg je een strippenkaart waarmee je kunt meedoen aan leuke sportieve, creatieve en muzikale activiteiten. Je kunt je uitleven op de jungle stormbaan, pannakooi voetballen en boksen met Clubfit in de UN1EK sportarena, djembé en gitaar leren spelen in de UN1EK muziekstudio, knutselen en verven in de ‘Jij bent UN1EK’ creacorner, techniekproefjes doen in het UN1EK techlab, dansen met de UN1EK dancesquat, koekjes versieren en picknicken in de UN1EK foodplaza, je nagels pimpen, schminken en haarvlechten in de UN1EK beautyshop en je kunt een metamorfose ondergaan voor een fotoshoot met je beste vriend of vriendin in de UN1EK fotobooth.

We sluiten het UN1EK Zomerfeest rond 17:00 uur samen zingend en dansend af. Kortom, je zult je op het UN1EK Zomerfeest geen moment vervelen!

Tip: vraag je ouders om het inschrijfformulier voor het UN1EK Zomerfeest 2017 vooraf in te vullen. Dan kun je op 16 augustus via de ‘fast lane’ naar binnen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK neemt deel in MCPO Rijnmond

Op woensdag 10 mei tekende het college van bestuur van UN1EK een samenwerkingsovereenkomst met tien schoolbesturen in Rotterdam-Rijnmond om vanaf 1 augustus samen te werken in het Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs oftewel “MCPO Rijnmond”.

De elf schoolbesturen bundelen de krachten. Samen nemen zij strategische stappen om de krapte op de arbeidsmarkt, de personele gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid en de hoge werkdruk en ziekteverzuim in het onderwijs het hoofd te bieden.

Share Button
Lees verder »

UN1EK steunt PO in Actie

Het bestuur van UN1EK staat achter de doelen van PO in Actie zoals geformuleerd in het manifest. We hebben dit PO in Actie laten weten. Stichting UN1EK wordt opgenomen in de openbare lijst van besturen die deze actie ondersteunen.

Share Button
Lees verder »

Kinderen en natuur krijgen ruimte bij De Groene Hoek

Op donderdag 20 april 2017 werd samen met de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen de avontuurlijke en duurzame buitenruimte rondom CBS De Groene Hoek in Maassluis geopend. De oudste en jongste leerling werden door een erehaag van leerlingen naar de nieuwe klimtoren begeleid en gleden via de glijbaan door het openingslint dat werd vastgehouden door wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier.

De omgeving van de school is in de afgelopen maanden helemaal opnieuw ingericht naar het ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Het ontwerp voor de buitenomgeving van De Groene Hoek is in overleg met leerlingen en ouders ontstaan, vanuit de gedachte dat kinderen en de natuur de ruimte moeten krijgen.  

Share Button
Lees verder »

21 maatregelen voor betere kwaliteit kinderopvang

UN1EK hecht veel waarde aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit is immers is van groot belang voor kinderen en ouders/verzorgers en voor de medewerkers in onze peuterspeelzalen en kindcentra voor opvang en onderwijs. In mei 2016 is minister Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen.

In het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang.

De nieuwe kwaliteitseisen gaan in per 1 januari 2018. In de komende maanden bereiden we onze organisatie voor op deze veranderingen, zodat we in januari 2018 kunnen voldoen aan de nieuwe afspraken en kwaliteitseisen in de kinderopvang. Dat is goed voor kinderen, hun ouders/verzorgers én voor onze medewerkers.

Share Button
Lees verder »

UN1EK Ouder&Kind beurs

Op zaterdag 20 mei 2017 organiseert UN1EK een Ouder&Kind beurs met informatie, activiteiten en leuke workshops voor (aanstaande) ouders en kinderen van 0 tot 13 jaar.

Volg de Facebookpagina van de Ouder&Kind beurs voor informatie over de deelnemers en activiteiten van de Ouder&Kind beurs op 20 mei.

De UN1EK ouder&kind beurs vindt plaats bij IKC VanKampen, Curacaolaan 51-53 in Vlaardingen van 11:00 tot 14:00 uur Alle ouders en kind(eren) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn van harte welkom. De toegang is gratis!

Share Button
Lees verder »

Van campus naar camping: de Vlaardingse Zomerschool

Ook in 2017 is de Vlaardingse Zomerschool in de laatste twee weken van de zomervakantie, van 7 t/m 16 augustus 2017 geopend. Maak jij na de zomervakantie de overstap naar de eerste of tweede klas van het VMBO, HAVO of VWO? Dan kun je je bij de Vlaardingse Zomerschool voorbereiden op een droomstart.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rende de marathon

Een mooi en sportief weekend in Rotterdam. Zaterdag liepen we met 12 sportieve UN1EK kids de Kidsrun op de Coolsingel in Rotterdam. Zondag liepen we met 17 collega’s samen zes marathons.

Met elkaar en met dank aan familie en vrienden hebben we 778 euro ingezameld voor de Daniel den Hoed stichting. Dat is UN1EK!

Share Button
Lees verder »

UN1EK sluit Jenaplanschool ‘t Kompas

Het college van bestuur van UN1EK heeft deze week het voorgenomen besluit bekend gemaakt aan de ouders, de medezeggenschapsraad en het team van CJBS ’t Kompas om de school aan het einde van dit schooljaar te sluiten. De leerlingen van CJBS ’t Kompas worden met ingang van het nieuwe schooljaar geplaatst op een andere school. 

Share Button
Lees verder »

Van klassiek tot hiphop: Peuterdans!

Van klassiek tot hiphop: UN1EK organiseert Peuterdans. Peuters van 2 tot 4 jaar bewegen op een dansverhaal met muziek. Peuters tot 3 jaar kunnen samen met een (groot-)ouder deelnemen aan ouder & kind Peuterdanslessen.

In april 2017 gaat er weer een nieuwe serie Peuterdans van start. De lessen vinden op woensdagochtend plaats in IKC De Ark, Lissabonweg 6-8 in Vlaardingen en op vrijdagochtend in IKC Ichthus, Steenen Dijck 1-6 in Maassluis. De kosten in deze periode bedragen € 46 voor 11 lessen (in Maassluis € 36 voor 9 lessen). De kosten voor de ouder&kind danslessen bedragen € 55 voor 11 lessen (in Maassluis € 45 voor 9 lessen). Meer informatie leest u in de brochure Peuterdans april-juli 2017.

Wilt u uw peuter inschrijven voor Peuterdans? Of wilt u samen met uw peuter meedoen aan de ouder&kind danslessen? Stuur dan voor 10 april 2017 een e-mail aan peuterdans@un1ek.nl onder vermelding van ‘Peuterdans – april 2017’. Na aanmelding ontvangt u uitgebreide informatie van dansdocente Madeleine Hengst.

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Madeleine Peuterdans en Kinderyoga.

 

Share Button
Lees verder »

De beuk erin bij IKC Het Spectrum

Op woensdag 22 maart vieren we in Nederland voor de zestigste keer de Nationale Boomfeestdag. Dat is al een feest op zich. De Willem Beukelszoonstraat in Vlaardingen bestaat 100 jaar; dubbel reden voor een feestje bij IKC Het Spectrum! De bewoners van de Willem Beukelszoonstraat geven de kinderen en medewerkers namelijk een prachtig cadeau: een echte beukenboom (Dawyck Gold). De kinderen van IKC Het Spectrum planten de beukenboom samen met de bewoners op woensdag 22 maart om 12.00 uur op het speelplein aan de Boslaan. Oftewel: de beuk erin!

Share Button
Lees verder »

Vernieuwend onderwijs in de 21ste eeuw volgens ouders

Eind 2016 heeft UN1EK een behoefteonderzoek onder ouders laten uitvoeren over vernieuwend basisonderwijs. UN1EK voert in haar IKC’s onderwijsvernieuwing door om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren en wil daarbij ook inspelen op de behoefte van ouders. 868 ouders (klanten en niet klanten van UN1EK) uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deden mee aan het onderzoek; het onderwerp leeft bij ouders.

Uit het onderzoek van UN1EK bleek dat ouders veranderingen in het basisonderwijs wenselijk vinden om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Het gaat hierbij – in volgorde van belangrijkheid volgens ouders – om: communiceren, schrijf- en leesvaardigheden, samenwerken, zelfinzicht, probleemoplossend denken, rekenvaardigheden, culturele en sociale vaardigheden, kritisch denken, digitale vaardigheden en creativiteit.

Share Button
Lees verder »

IKC Het Spectrum behaalt vignet GEZONDE SCHOOL

IKC Het Spectrum heeft als eerste Vlaardings IKC / basisschool het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet Gezonde School laat IKC Het Spectrum zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door gezondeschool.nl. Een geweldig resultaat!

Samen voor gezond

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit het profiel ‘Samen voor Gezond’ streeft IKC Het Spectrum naar actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en is er volop aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.  IKC Het Spectrum legt de nadruk op gezonde voeding, beweging, welbevinden en de leefomgeving van leerlingen. 

Share Button
Lees verder »

Natuurlijk in beweging bij IKC Kethel

Op donderdag 23 februari wordt het negende integraal kindcentrum van UN1EK: IKC Kethel in Schiedam feestelijk geopend. Vanuit één team met één missie en één pedagogisch visie biedt IKC Kethel ontwikkelingsgerichte peuteropvang, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

De doorgaande lijn in opvang en onderwijs binnen IKC Kethel wordt op 23 februari bekroond met een nieuw motto, een nieuwe website én de bezegeling met het label UN1EK IKC 2 – 13 jaar. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC Kethel op 23 februari een feest van de officiële opening. Het thema ‘circus’ staat al wekenlang centraal in de projectactiviteiten bij Kethel met als afsluiting twee circussenvoorstellingen gemaakt door de kinderen samen met Circus Hannes en Co.

Share Button
Lees verder »

Levend leren bij 't Kompas!

De wethouder knipte het lint door om het restaurant te openen.

Afgelopen weken is erbij CBS ’t Kompas gewerkt aan het project ‘geloven en tradities’. De leerlingen van ’t Kompas hebben samen onderzocht welke tradities er in verschillende culturen zijn met eten. Ter afsluiting van het project werd restaurant ‘De Hollandse Pot’ vrijdag geopend door Bert van Nieuwenhuizen, de nieuwe wethouder van onderwijs. Hij deed dit in het bijzijn van de leerlingen, het team en de ouders van ’t Kompas.

Share Button
Lees verder »

UN1EK behoudt HKZ certificaat

UN1EK Kinderopvang mag het HKZ-ISO certificaat ook in 2017 behouden. Door middel van een externe audit door keurmerkinstituut TÜV Nederland werd deze week onderzocht of onze locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van UN1EK) nog voldoen aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste kwaliteitseisen die in de sector kinderopvang gelden.

Share Button
Lees verder »

Ouders gezocht voor interview met Kindcentra 2020

UN1EK neemt – samen met bestuurders van kinderopvangorganisaties en primair onderwijs en wethouders in het land – deel in de regiegroep van Kindcentra 2020. Het doel van Kindcentra 2020 is om landelijk te komen tot kindcentra waarin kinderen van 0 tot 13 jaar maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Om Kindcentra 2020 mogelijk te maken is een goed wettelijk kader nodig.

Kindcentra 2020 wil graag weten waarom ouders bewust kiezen voor een integraal kindcentrum. Wij zoeken ouders die willen meewerken aan een interview.

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Een kind – zoveel meer dan cijfertjes alleen!

Wij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Januari, de eerste maand van een heel nieuw jaar. Iets met goede voornemens, elkaar de beste wensen toewensen en een frisse nieuwe start voor velen. En daar heb je direct mijn issue… Een frisse nieuwe start, maar wat staat centraal deze maand? Juist, de halfjaarlijkse cito-toetsen. Lekker fris starten? Direct voor de leeuwen geworpen zul je bedoelen!

Share Button
Lees verder »

Sectorplan Kinderopvang Rotterdam-Rijnmond springplank naar meer regionale samenwerking

V.l.n.r. wethouders Marco Oosterwijk, Mario Stam en Hugo De Jonge en dagvoorzitter Quintis Ristie maken een Maassilo-selfie om de afspraken voor voortzetting van de regionale samenwerking vast te leggen.

In een bomvolle Maassilo in Rotterdam sloten zo’n 800 pedagogisch medewerkers en bestuurders van kindercentra en peuterspeelgroepen afgelopen vrijdag op feestelijke wijze het regionale sectorplan Kinderopvang af. Ze deden dat in het gezelschap van drie wethouders. De afronding was tegelijkertijd een opmaat naar méér regionale samenwerking. De Rotterdamse wethouder Hugo De Jonge reageerde tijdens deze bijeenkomst, mede namens zijn collega’s uit Schiedam en Krimpen aan den IJssel, enthousiast op het voorstel voor een onderwijssummit: “Samen met het werkveld en de opleidingsinstituten gaan we kijken hoe we verdere kwaliteitsverhoging kunnen bereiken.”

Share Button
Lees verder »

Kwaliteitsniveau pm’ers naar hoger niveau getild

In de afgelopen twee jaar zijn zeker 1.250 pedagogisch medewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond bijgeschoold in het kader van een kwaliteitsverbetering van kinderopvangprofessionals. Daarmee loopt deze streek voor op permanente educatie en de landelijke invoering daarvan. De succesvolle afronding van het regionaal sectorplan Rotterdam-Rijnmond ‘Woordenschat en Daadkracht’ wordt op vrijdag 27 januari in de Maassilo gevierd. In aanwezigheid van de wethouders van Rotterdam en andere betrokken gemeenten én degenen om wie het allemaal draait: de pedagogisch medewerkers zelf.

Share Button
Lees verder »

Nieuw: peuteropvang in Maassluis

Per 1 februari 2017 starten IKC Het Balkon en IKC Ichthus met korte dagdelen peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen samen spelen en leren in een veilige omgeving met ervaren pedagogisch medewerkers. De peuters krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod met VVE activiteiten in wisselende thema’s. Zo ontstaat spelenderwijs verbinding met de basisschool in het IKC.

De peuteropvang is geopend tijdens schoolweken; bij IKC Ichthus van maandag t/m vrijdag van 08.45 – 11.45 uur en bij IKC Het Balkon op woensdag en vrijdag van 08.45 – 11.45 uur. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Peuteropvang kan gecombineerd worden met hele dagopvang op andere dagen.

Share Button
Lees verder »

Nieuwbouw IKC Maassluis kan van start!

spectrum-maassluisOp maandag 12 december 2016 hebben de gemeente Maassluis, UN1EK onderwijs en opvang en bouwbedrijf Pellikaan een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (IKC) in Maassluis.

Share Button
Lees verder »

Blog: Het lerarenregister is echt eng!