Opening schoolbibliotheek IKC De Ark

Op vrijdag 12 januari werd de Bieb op School in IKC De Ark op feestelijke wijze geopend door wethouder Arnout Hoekstra namens de gemeente Vlaardingen. De Biebband zorgde voor een vrolijke muzikale omlijsting, bijgestaan door de luidkeels meezingende kinderen. Aan de opening waren ook een verhalenwedstrijd voor de leerlingen van De Ark verbonden. De drie winnaars ontvingen van de wethouder een mooie prijs in de vorm van een… boekenbon! 

Lees verder »

UN1EK servicebureau telefonisch onbereikbaar

Op maandag 22 en dinsdag 23 januari is het UN1EK servicebureau vanwege werkzaamheden telefonisch onbereikbaar. Op donderdag 8 februari is het UN1EK servicebureau gesloten vanwege een studiedag voor medewerkers.

Lees verder »

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht

RvTPer 1 januari 2018 neemt de heer C. Kuijvenhoven afscheid als lid van de Raad van Toezicht van UN1EK. Hij heeft twee keer vier jaar als lid zitting genomen in de Raad. Zijn termijn loopt af en hij is niet herbenoembaar. We danken de heer Kuijvenhoven voor zijn kritische rol in de raad gedurende de afgelopen acht jaar. Vooral zijn financiële expertise is waardevol gebleken. De raad heeft besloten om niet te werven, maar de raad voort te zetten met zes natuurlijke personen. De raad van toezicht is voornemens om toe te werken naar een samenstelling van vijf personen.

Lees verder »

Brand in basisschool Het Spectrum Maassluis

Spectrum MaassluisBasisschool Het Spectrum in Maassluis blijft deze week in ieder geval op maandag en dinsdag gesloten na een brand zondagmiddag in het pand aan de Fenacoliuslaan. Er is vuurwerk naar binnen gegooid en dat veroorzaakte korte tijd brand in een klaslokaal. De brandschade is relatief klein, maar er is veel roet- en rookschade. Het hele gebouw moet geventileerd en professioneel gereinigd worden. We onderzoeken de mogelijkheden om de kinderen deze week, eventueel op een andere locatie, op te vangen. Ouders worden geïnformeerd zodra daarover meer bekend is.

Lees verder »

Ashley Verkerk van SBO De Parasol wint onderwijsprijs

Onze collega Ashley Verkerk heeft op woensdag 13 december de onderwijsprijs 2017 van de gemeente Maassluis gewonnen in de categorie ‘leerkracht primair onderwijs’. Ashley is leerkracht van groep geel (niveau groep 6 en 7) bij SBO De Parasol in Maassluis. Haar collega’s en leerlingen zijn super trots dat Ashley deze prijs heeft gewonnen!

Voorgedragen door een leerling

Directeur Dorien Boeljon licht toe: “Ashley is voor de onderwijsprijs voorgedragen door een van haar leerlingen. Zij heeft goed contact met alle leerlingen en ouders en probeert om goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen  in haar klas. Ze is steeds bezig om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van de leerlingen. Dit doet ze met professionele kennis en door middel van continue uitproberen wat goed werkt. Zelfs wanneer ze voor een hartoperatie in het ziekenhuis ligt, stuurt ze filmpjes van zichzelf en berichtjes naar haar klas om haar leerlingen gerust te stellen dat alles goed met haar gaat. De band met haar leerlingen is erg sterk!” 

Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

Vanaf 1 januari 2018 stappen we bij UN1EK over naar een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner.

Een overzicht van belangrijke veranderingen voor ouders in december 2017:

  • Belangrijk: vraag voor 10 december 2017 vakantieopvang aan voor de kerstvakantie via vakantieopvang@un1ek.nl
  • Extra dagdelen vraagt u voor 10 december aan bij de pedagogisch medewerkers op de locatie waar uw kind is geplaatst.
  • Op 15 december sluit ons huidige plaatsingssysteem Kocon. Let op: wij kunnen na 15 december geen wijzigingen of aanvragen voor 2017 meer verwerken.
  • Op vrijdag 15 december ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een wachtwoord voor het ouderportaal van Kindplanner. In de handleiding leest u een duidelijke uitleg hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.
  • Log in, controleer de naam- en adresgegevens van uw kind(eren) voor 19 december en pas deze indien nodig aan.
  • Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u extra opvang, wijzigingen of (gedeeltelijke) opzegging van de plaatsing in 2018 aanvragen.
  • Ouders die gebruik maken van een strippenkaart voor tussenschoolse opvang, melden hun kind(eren) na de kerstvakantie aan voor tussenschoolse opvang via het ouderportaal van Kindplanner. Het telefonisch aanmelden vervalt. Vanaf het moment dat de huidige strippenkaart is opgebruikt, verloopt de betaling en het gebruik van tussenschoolse opvang via Kindplanner.
Lees verder »

Staking onderwijs op 12 december

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Het PO-Front heeft op 7 november jl. een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. Op 29 november jl. ging minister Slob tijdens de Meet-up in gesprek met leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Uiterlijk in de week van 5 december wil het PO-Front weten hoe de minister tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december

Lees verder »

In gesprek met... Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel

Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC KethelIKC Kethel is voor de feestelijke opening in februari 2017 in sneltreinvaart een integraal KIND centrum geworden. Dat had te maken met de voorgeschiedenis van dit IKC: de afspraken om de bestaande school om te vormen tot een IKC lagen er, maar tussen 2014 en de zomer van 2016 waren we met de gemeente Schiedam bezig met de implementatie van een kwaliteitsplan. Een enorm intensief traject, dat niet parallel kon lopen met de IKC-vorming. We zijn in zeven maanden tijd een IKC geworden; een behoorlijke uitdaging om in die snelkookpan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen!

Lees verder »

Boek je kerstvakantie bij UN1EK

Nog een paar weken en dan is het kerstvakantie. Wij hebben er zin in! In zes centrale vakantielocaties in Vlaardingen en twee locaties in Maassluis organiseren we leuke, afwisselende, winterse en sportieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Bekijk in onze vakantieprogramma’s wat er waar op welke dag te beleven is en meld uw kind snel aan op (een) dag(en) en in een locatie naar keuze. Dit kan per e-mail via vakantieopvang@un1ek.nl, via het online inschrijfformulier of bel naar de klantenservice via 010-4355611. Ook als uw kind in de schoolweken geen gebruik maakt van voor- of naschoolse opvang of onderwijs bij UN1EK, is hij of zij in de vakantie van harte welkom!

Lees verder »

Kinderen CBS Het Anker de baas in Vlaardingen

(foto: Cees Groen)

Afgelopen maandag waren kinderen van de Kinderrraad van CBS Het Anker, samen met leerlingen van groep 8 van vier andere basisscholen in Vlaardingen Holy, de baas op het stadhuis van Vlaardingen. Toen vond de eerste vergadering van de Vlaardingse kindergemeenteraad plaats.

Voorstel met de meeste stemmen

’s Middags werkten de leerlingen hun voorstellen uit. Daarna vond om zes uur de vergadering van de kindergemeenteraad plaats. Burgemeester Annemiek Jetten was voorzitter van de vergadering. Na een flinke discussie kreeg het voorstel van de kinderraad van CBS Het Anker de meeste stemmen. Zij willen op een zonnige dag in mei een ‘gezonde feestdag’ organiseren voor jong en oud met allemaal leuke en gezonde activiteiten. Er is een bedrag van € 2.500 beschikbaar om het voorstel uit te voeren.

Lees verder »

Nieuwbouw IKC De Kindertuin van start

IKC De Kindertuin - bouwplaatsLeerlingen, leerkrachten en ouders van CBS Het Spectrum bezochten op donderdag 16 november het terrein waar het nieuwe gebouw van IKC De Kindertuin wordt gebouwd. De  bouw is al een aantal weken in volle gang. Nu was de bouwplaats veilig om te bezoeken. Met het zwaaien van vlaggetjes, het begraven van twee tijdcapsules en een bezoek van een wel heel aparte professor werd gevierd dat de leerlingen in schooljaar 2018/2019 starten in een prachtig, nieuw onderkomen: IKC De Kindertuin.
IKC De Kindertuin biedt vanaf schooljaar 2018/2019 hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan’.
Lees verder »

Flexibele opvangpakketten en tarieven 2018

De flexibele opvangpakketten en -tarieven van UN1EK voor 2018 zijn bekend! In de brochure ‘tarieven en opvangpakketten 2018‘ zijn alle pakketten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang omschreven. UN1EK biedt ontwikkelingsgerichte en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ouders kunnen kiezen voor een flexibel opvangpakket dat aansluit bij de werk- en gezinssituatie. 52, 49 of 40* weken hele dagopvang, flexibele opvang op wisselende dagen, verlengde opvang vanaf 07:00 uur met ontbijt, vakantieopvang, zwemles tijdens de BSO, het is allemaal mogelijk bij UN1EK. Dat geeft rust in het gezin en is goed voor de brede ontwikkeling van kinderen..

*nieuw: vanaf 2018 is dit mogelijk bij alle kindcentra van UN1EK

In de tarievenbrochure staan een aantal rekenvoorbeelden, die een indicatie geven van de netto kinderopvangkosten inclusief Kinderopvangtoeslag. De medewerkers van de klantenservice adviseert u graag over het opvangpakket dat bij uw werk- en gezinssituatie past.

Lees verder »

In gesprek met... Anneke van den Beukel, directeur IKC Het Balkon

IKC Het Balkon in Maassluis was al voor de fusie van UN1EK op weg een IKC te worden. De bestuurlijke fusie hielp ons als team om met een nog betere focus naar dat doel toe te werken. Met succes: in de nog jonge wijk waar we gevestigd zijn, is IKC Het Balkon inmiddels een begrip. Dat komt vooral door onze heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, op de verbinding en samenwerking die we zoeken met partners in onze omgeving én door de waardevolle input die we krijgen van ouders.

“Een passie voor werken in een IKC is de sleutel tot succes

 

Lees verder »

UN1EK blog: Samen naar school

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

“Kom, we gaan naar jullie nestjes.” “Jaguars gaan helemaal niet in een nestje!”

Ze zitten nu ruim een maand op een Amerikaanse school en onze kinderen voelen zich dus al helemaal verbonden. De meiden voelen zich een echte jaguar. Ook de middle school waar de jongens naar toe gaan, heeft een mascotte, een husky. Dit draagt bij aan de verbondenheid met de school en de groep, “the home of the Huskies”. Op een morgen stonden ze voor de deur klaar om naar school te gaan en een voorbijganger met hond begroette ze met een enthousiast “Goodmorning Huskies!”. Ze waren enigszins verwonderd, hoe kan die meneer nou weten waar ze op school zitten? Maar alle kinderen uit deze buurt gaan immers naar dezelfde school.

Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

In 2018 gaat UN1EK over op een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner. Via het online ouderportaal van Kindplanner kunnen ouders vanaf 2018 hun gegevens aanpassen, een wijziging in de plaatsing van kind(eren), ruildagen of extra opvang aanvragen. Via het ouderportaal zijn ook de correspondentie, contracten, facturen en het jaaroverzicht inzichtelijk.

Lees verder »

PWA podium door en voor medewerkers van UN1EK

In november bestaat Kindcentrum Prins Willem Alexander zes jaar. Het IKC werd geopend in 2011; drie jaar later volgde de fusie van UN1EK. In alle locaties van UN1EK wordt flink aan de weg getimmerd om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen. Iedere UN1EK locatie heeft eigen speerpunten, succesformules of innovatieve plannen.

PWA podium

Kindcentrum Prins Willem Alexander organiseert op woensdagmiddag 22 november het ‘PWA podium’ waar collega’s van UN1EK elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. Bekijk het volledige programma van het PWA podium. Medewerkers van UN1EK kunnen zich tot 15 november via hun leidinggevende aanmelden om aanwezig te zijn. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

 

Lees verder »

Harmonisatie peuterspeelzalen 2018 in Maassluis

Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2018’. Als gevolg van landelijke wetgeving gelden vanaf 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde (kwaliteits)regels. Dat betekent onder andere dat ouders die (beide) werken of studeren Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst. 

Lees verder »

Sophia kinderziekenhuis bedankt IKC VanKampen

Op vrijdag 27 oktober was de kinderraad van IKC VanKampen uitgenodigd bij het Sophia kinderziekenhuis. Daar kregen zij een ‘bronzen Sophie’ overhandigd; een prijs voor ondersteuning van het Sophia Kinderziekenhuis. IKC VanKampen kreeg de prijs omdat het de ‘lichtjesactie’ ondersteunt tijdens de kerstviering in december. Alle 600 kinderen van IKC VanKampen krijgen een lampion waarmee een lichtjestocht gelopen zal worden. De opbrengst van de kerstactiviteiten van IKC VanKampen gaat naar Vrienden van het Sophia. Door de aanmelding van IKC VanKampen kwam de Lichtjesactie boven het gestelde doel van 10.000 deelnemers uit. Meer informatie of ook aanmelden voor de actie? Kijk op https://vriendensophia.nl/sophia-lichtjestocht

Ook UN1EK doet mee tijdens de Kerstmarkt op 7 en 8 december in Vlaardingen.

Lees verder »

In gesprek met... Peter van der Windt, directeur Kindcentrum Prins Willem Alexander

Kindcentrum Prins Willem Alexander is een ‘pionier onder de pioniers’: deze locatie was al een integraal kindcentrum voordat Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen in 2014 fuseerden tot UN1EK. “Daardoor zijn we behoorlijk ver in de ontwikkeling van de IKC-gedachte. Bovendien zijn we een van de grotere IKC’s”. Directeur Peter van der Windt legt uit hoe Kindcentrum Prins Willem Alexander met deze uitdaging omgaat.

“Het belangrijkste is dat we de spil zijn in de ontwikkeling van kinderen”

Lees verder »

In gesprek met... Berry Hakkeling, directeur IKC De Ark

IKC De Ark ontstond in 2014 uit een goedlopende basisschool en de naastgelegen peuterspeelzaal en kinderopvang. In tweeënhalf jaar nam het aantal kinderen op IKC De Ark toe van 230 naar 370. Dat zijn kinderen met allerlei verschillende achtergronden”, vertelt Berry Hakkeling, directeur van IKC De Ark. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar het neemt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We willen er namelijk ook echt zíjn voor al die kinderen. Onze toekomstdroom is dan ook: volledig gaan voor een inclusief aanbod van onderwijs en opvang. We gaan echt écht passend onderwijs!

Lees verder »

UN1EK blog: Aan de slag als invaller? Doen!

Yvonne Ligtvoet werkt als invalleerkracht in de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond. Zij vertelt over de mooie momenten en de uitdagingen, gastvrijheid en flexibiliteit in haar werk.

“Sinds het begin van het schooljaar ben ik werkzaam voor het MCPO Rijnmond (Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs). Vanuit de gezamelijke flexpool word ik als invalleerkracht ingezet bij scholen van UN1EK én bij de andere tien schoolbesturen die deelnemen in MCPO Rijnmond. Ik zit in de ‘vaste schil’. Dit houdt in dat ik een vast dienstverband heb bij Stichting UN1EK en dat mijn werkdagen en salaris vastliggen. Ik kan invloed uitoefenen op het aantal werkdagen door aan te geven dat ik meerdere dagen beschikbaar ben.

Via de App van het planningssysteem VervangingsManager krijg ik kortdurende vervangingsaanvragen die ik zelf moet bevestigen. Ik heb dan in één oogopslag alle gegevens bij de hand. Dat werkt perfect. Soms word ik vooraf gebeld. Bijvoorbeeld wanneer de vervanging pas in de ochtend bekend is. Ook dan volgen de gegevens via de app. De medewerkers van Driessen HRM, waar de vervangingsaanvragen binnenkomen en gekoppeld worden aan de invallers, zijn zeer behulpzaam en staan je bij met raad en daad. Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik benieuwd ben naar andere schoolculturen, teams, leerling populaties en werkwijzen. En ik wilde mijzelf uitdagen; zou ik dit ook leuk vinden, zou ik dit kunnen? 

Lees verder »

UN1EK blog: Inclusief onderwijs?

Onze tweeling samen in een klas.

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen voor een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

 

Een half jaar naar Amerika. Heel veel leuks om naar uit te kijken. Heel veel om te regelen ook, dat wel. We gaan met hele gezin, vier kinderen, niet alles is van te voren te overzien. We regelen wat we kunnen en de rest zien we daar wel. De kinderen moeten er ook naar school, maar hoe is het onderwijs daar eigenlijk georganiseerd? Hoe moet dat met onze Jolijn, die zeer moeilijk leert en om die reden in Nederland op het speciaal onderwijs zit? Dit was toch wel een van mijn grootste zorgen.

Lees verder »

In gesprek met... Susanne Snoeij, directeur IKC Het Spectrum

In 2011 brainstormde directeur Susanne Snoeij van IKC Het Spectrum voor het eerst met de manager van de buitenschoolse opvang over de integratie van peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang en hele dagopvang tot een IKC. Vandaag de dag kunnen we trots zeggen dat we één team zijn, met een breed gedragen, gedeelde visie.

Onze droom voor de toekomst? Nóg beter gebruikmaken van elkaars expertise: Samen voor Gezond!

Lees verder »

SBO De Parasol start programma De Vreedzame School

SBO De Parasol is onder begeleiding van de CED groep gestart met het programma De Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap van leerlingen. Lees in het artikel in het blad Klasse Apart over de ervaringen van de leerkrachten en de resultaten bij de leerlingen. Zoals leerkracht Sofieke samenvat: “Dat vind ik het mooie van onderwijs. Kinderen kunnen prima zelf nadenken. De Vreedzame school helpt hen in hun kracht te zetten.”

Lees verder »

Boek je herfstvakantie bij UN1EK!

Nog een paar weken en dan is het herfstvakantie. Wij hebben er zin in! Van 16 t/m 20 oktober organiseren onze pedagogisch medewerkers in zes centrale vakantielocaties in Vlaardingen en twee locaties in Maassluis leuke, afwisselende en sportieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Bekijk in onze vakantieprogramma’s wat er waar op welke dag te beleven is en meld uw kind snel aan op (een) dag(en) en in een locatie naar keuze. Dit kan per e-mail via vakantieopvang@un1ek.nl, via het online inschrijfformulier of bel naar de klantenservice via 010-4355611.

Ook als uw kind in de schoolweken geen gebruik maakt van voor- of naschoolse opvang of onderwijs bij UN1EK, is hij of zij in de vakantie van harte welkom!

Lees verder »

UN1EK in verdiepingsbijlage Volkskrant

Deze week verscheen in een verdiepingsbijlage bij de Volkskrant een interview met Misja van Herp en Lolita Freire Gomez van UN1EK.

“De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) is een grote uitdaging voor organisaties in de kinderopvang en het onderwijs, maar de inspanningen worden dubbel en dwars beloond. Het integraal aanbieden van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar geeft veel meerwaarde.” Lees het interview.

Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

Vandaag is het de landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerker. Bij UN1EK vieren we de start van de UN1EK weken die tot en met 5 oktober, de landelijke Dag van de Leraar, duren. In deze periode uiten we onze waardering voor onze UN1EKe medewerkers en laten we hen vertellen wat hun werk UN1EK maakt.

Lees verder »

Staking op donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2017 zijn alle scholen van UN1EK gesloten in verband met de landelijke staking van leerkrachten in het basisonderwijs.

PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO Raad – roept alle leerkrachten in het basisonderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van de actie van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. 

Lees verder »

In gesprek met... Misja van Herp, directeur IKC VanKampen

IKC VanKampen is een van de locaties van UN1EK die al behoorlijk ver zijn in de ontwikkeling van het IKC. Zowel in de organisatieprocessen als in het onderwijsprogramma zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Directeur Misja van Herp legt uit hoe het IKC-model hem helpt om echte wereldburgers af te leveren – en welke stappen hij nog wil zetten om het maximale uit de kinderen te kunnen halen. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek.”

Lees verder »

Onze stagiaire Linda is UN1EK!

PABO studente Linda Kramer volgt haar LIO stage bij IKC Het Balkon. Deze zomer ging Linda naar Indonesië om als vrijwilliger mee te werken aan het internationale ‘Community Outreach Project’. UN1EK heeft Linda gesponsord omdat we geloven in kansen voor álle kinderen. Lees over het project en de ervaringen van Linda in haar reisverslag. Linda deelt haar ervaring ook in de klas met de kinderen bij IKC Het Balkon. 

Lees verder »

Waarom De Krentenmik met horizontale doorgroeigroepen werkt

De Krentenmik, onderdeel van IKC Het Spectrum, werkt sinds 2017 met horizontale doorgroeigroepen in de hele dagopvang. Teamleider 0-4 jaar Bernadette Bax legt uit waarom.

“Het team van De Krentenmik werd in december 2015 tijdens een UN1EK inspiratiecafé uitgedaagd door gastspreker Claire Boonsta om vaker de ‘waarom-vraag’ te stellen. Allereerst hebben de medewerkers van De Krentenmik alle ‘waarom’ vragen die zij konden bedenken opgeschreven. ‘Wat vinden wij goed voor kinderen en waarom? Waarom werken we met thema’s? Waarom laten wij kinderen door ons getekende voorstellingen verven? Waarom knippen wij werkjes voor? Waarom stellen wij thema’s voor een heel jaar vast? Waarom hebben wij een groep met een horizontale groepssamenstelling? Waarom hebben we een drie plus groep?’ Vervolgens heeft een werkgroep alle vragen beantwoord.

Lees verder »

Vernieuwen van onderwijs en opvang bij IKC VanKampen

Sinds de opvang en het onderwijs anderhalf jaar geleden officieel samengevoegd zijn binnen IKC VanKampen is er veel gebeurd. Doorgaande lijnen zijn aangepast, elkaars werksoorten zijn verkend, er is één pedagogische lijn en de ‘één-loket’ functie voor opvang en onderwijs loopt. Directeur Misja Van Kampen licht dit toe. “Komend schooljaar gaan we onze visie op leren en ontwikkelen verder uitwerken en implementeren we een nieuwe structuur van werken binnen IKC VanKampen.” 

Lees verder »

IKC De Kindertuin; we gaan bouwen!

Vorige week kregen we bericht van de gemeente Maassluis dat de bouwvergunning voor nieuwbouw van het integraal kindcentrum in Maassluis definitief is verleend. We gaan bouwen!

IKC De Kindertuin zal vanaf schooljaar 2018/2019 opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar bieden. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan‘. 

Lees verder »

PO front roept leerkrachten op tot staking op 5 oktober

PO front – het samenwerkingsverband tussen de onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO raad – heeft bekend gemaakt dat zij alle leerkrachten in het basisonderwijs oproepen om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood

Lees verder »

In gesprek met... UN1EK bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg

Eric Boerhout

Claudia Doesburg

UN1EK was de eerste organisatie in Nederland die in 2014 ontstond uit een bestuurlijke fusie tussen onderwijs (Stichting Meervoud) en opvang (Stichting Kinderopvang Vlaardingen), om zo een écht integraal aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar te kunnen aanbieden. Inmiddels heeft UN1EK negen actieve integrale kindcentra (IKC’s) en worden er volgend jaar nog eens twee geopend. Dankzij een vast geloof in hun visie en de niet aflatende inzet van alle medewerkers, zien bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg hun droom van een integraal aanbod van nul tot dertien jaar bewaarheid worden.

Lees verder »

IKC VanKampen viert 25 jaar De Hobbit

Op 9 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat kinderdagverblijf De Hobbit aan de Curaçaolaan in Vlaardingen haar deuren opende. Op 1 januari 2016 werd De Hobbit onderdeel van IKC VanKampen. Het team van IKC VanKampen wil dit jubileum graag vieren met iedereen die in de afgelopen 25 jaar bij De Hobbit heeft gewerkt en met alle ‘grote’ en kleine kinderen die tussen 1983 en 2017 naar de hele dagopvang bij De Hobbit, de buitenschoolse opvang bij BSO Robbedoes of BSO Kwabbernoot of naar peuterspeelzaal Olleke Bolleke gingen.

Lees verder »

Een moment geduld a.u.b.

Goed nieuws! De economie zit definitief in de lift en de werkgelegenheid trekt aan. Dit betekent voor UN1EK dat we volop aanvragen ontvangen van ouders voor nieuwe opvang of uitbreiding van de opvang. Zoveel dat de medewerkers van onze klantenservice wat meer tijd nodig hebben om alle aanvragen te verwerken en alle telefonische vragen en mails te beantwoorden.

Lees verder »

Nagenieten van het UN1EK Zomerfeest

Het nieuwe schooljaar is vandaag begonnen! Wij wensen je veel plezier en succes!

We kijken terug op zes gezellige weken zomervakantieopvang in onze kindcentra. En op een sportieve en vrolijke feestweek op het Zomerterras in Vlaardingen.

Wil je nagenieten van het UN1EK Zomerfeest en de UN1EK Kinderdisco? Bekijk dan de prachtige foto’s in de fotoalbums van Vlaardings Nieuws: UN1EK Zomerfeest en UN1EK Kinderdisco, van Eye Catching Fotografie: UN1EK Zomerfeest en het fotoalbum van de UN1EK fotobooth.

Lees verder »

Omdat verbouwen een Kunst is

Deze zomer wordt er volop verbouwd in locaties van UN1EK. Door een toestroom van nieuwe leerlingen bij IKC De Ark is in de locatie aan de Lissabonweg extra ruimte nodig om alle onderwijsgroepen te kunnen huisvesten. Ook bij CBS Het Anker maken we met een aanpassing in het gebouw plaats voor nieuwe leerlingen.

Lees verder »

UN1EK, Minters en ViB vieren de zomer!

In de laatste week van de zomervakantie organiseren Minters, Vlaardingen in Beweging en UN1EK volop leuke activiteiten voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op dinsdagmiddag 15 augustus organiseert Minters op het terrein van voetbalvereniging CWO in Vlaardingen, als afsluiting van het zomerprogramma, het Pass je Passie feest voor jongens en meiden tot 15 jaar. Op woensdagmiddag 16 augustus organiseert UN1EK van 13:30 tot 17:30 uur het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras in Vlaardingen. Op donderdag 17 augustus 2017 houdt Vlaardingen in Beweging de finale van de Summer Challenges, die deze zomer in alle wijken in Vlaardingen plaatsvinden. De finale vindt plaats op het terrein van voetbalvereniging CWO van 13.00 tot 17.00 uur; alle kinderen zijn welkom!

Lees verder »

Samen werken aan onderwijskwaliteit

Bij de fusie en oprichting van UN1EK in 2014 is het strategisch beleid van UN1EK vastgesteld. Om de strategische doelen uit te werken zijn werkgroepen opgericht.  De werkgroep Onderwijs, Opvang en Kwaliteit (OOK) heeft in de afgelopen jaren de volgende zaken uitgewerkt:

Visie op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Visie op ontwikkeling
Overzicht prestatie indicatoren IKC’s
Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en een structuur voor interne audits UN1EK onderwijs

Elke dag groeien

Onlangs presenteerde de afdeling kwaliteit en pedagogiek de beleidsnotitie ‘Samen werken aan onderwijskwaliteit’ waarin bovenstaande aspecten zijn opgenomen. De beleidsnotitie is voor medewerkers samengevat in de poster ‘Elke dag groeien’ die vanaf deze week in alle IKC’s en scholen van UN1EK hangt.

Lees verder »

Nieuwe directeuren De Groene Hoek en Het Anker

Het einde van het schooljaar nadert. Onze scholen en IKC’s bereiden zich voor op de afsluiting van het huidige schooljaar, op zes weken zomervakantie en op de start van het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepsindeling voor alle leerlingen is rond en de formatie van alle teams is in kaart gebracht.

Nieuwe directeuren

Twee van onze scholen krijgen met ingang van volgend schooljaar een nieuwe directeur. Op voordracht van de BAC (sollicitatie commissie) en met instemming van de medezeggenschapsraad hebben wij mevrouw Sibel Karaca per 1 augustus benoemd als directeur van CBS Het Anker en mevrouw Suzan Stolze-Van Rijn als directeur van CBS De Groene Hoek.

Lees verder »

UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras

Het Zomerterras in Vlaardingen gaat op vrijdag 4 augustus van start. Ieder weekend is het promoteam van UN1EK aanwezig op het Zomerterras om met kinderen leuke activiteiten te ondernemen. Op woensdagmiddag 16 augustus organiseren we van 13:30 tot 17:30 uur het UN1EK Zomerfeest voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar*. Op vrijdagavond 18 augustus sluiten we de zomervakantie dansend af op de UN1EK Kinderdisco op het Zomerterras.

Lees verder »

40% van de ouders in Nederland kiest voor IKC

Uit het rapport van het landelijk onderzoek ‘Ouders over kindcentra‘ dat Kindcentra 2020 in 2017 uitvoerde naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra, blijkt dat 40% van de ondervraagde ouders hun kind naar een integraal kindcentrum zou laten gaan als er één in hun buurt was.

“Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en een goede band met vaste professionals.”

Heeft u meegedaan aan de enquête en/of bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze kunt u lezen op de website van Kindcentra2020

Lees verder »

CBS Het Spectrum wordt IKC De Kindertuin

Op zaterdag 24 juni organiseerde CBS Het Spectrum in Maassluis een drukbezochte en feestelijke Fancy Fair. De Fancy Fair was hét moment om de naam van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum bekend te maken. Onder een regen van confetti liet wethouder Arnold Keyzer het doek met de naam IKC De Kindertuin ontrollen.

In IKC De Kindertuin krijgen natuur en techniek een bijzondere plek in het aanbod voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC De Kindertuin wordt dan ook ‘Een plek waar je groeien kunt‘. In het nieuwe gebouw zal – naast opvang en onderwijs – ook een grote sportzaal van de gemeente Maassluis worden gevestigd. De opbrengst van de Fancy Fair is bedoeld voor een nieuwe geluidsinstallatie voor IKC De Kindertuin. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw na de zomervakantie van start gaan en kan de geluidsinstallatie over een klein jaar in het nieuwe gebouw worden neergezet.

Lees verder »

Petitie Kindcentra 2020 voor ontwikkelrecht 16 uur van 0 tot 12 jaar

UN1EK neemt deel in Kindcentra 2020. Dit is een beweging van vier kopgroepen van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs, de jeugdzorg en wethouders. De regiegroep van Kindcentra 2020 en het Platform Kindcentra hebben vandaag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies OCW EN SZW. In deze petitie vragen zij om op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op de realisatie van:

  1. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
  2. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen;
  3. de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.
Lees verder »

UN1EK steunt prikactie op 27 juni

Op dinsdag 27 juni starten veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front PO in actie hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden in Den Haag.

Lees verder »

Zin in de zomervakantie!

Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. Wij hebben er zin in! Zes weken lang, van 10 juli t/m 18 augustus 2017 organiseren onze pedagogisch medewerkers in zes centrale vakantielocaties in Vlaardingen en twee locaties in Maassluis leuke, afwisselende en sportieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Bekijk in onze vakantieprogramma’s wat er waar op welke dag te beleven is en meld uw kind snel aan op (een) dag(en) en in een locatie naar keuze. Dit kan per e-mail via vakantieopvang@un1ek.nl, via het online inschrijfformulier of bel naar de klantenservice via 010-4355611.

Lees verder »

Bij De Diamant Maassluis krijgen kinderen een taalstart voor het basisonderwijs

De Centrale Opvang Maassluis krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo: De Diamant – taalstart voor het basisonderwijs. De nieuwe logo’s van De Diamant en van SBO De Parasol die beide zijn gevestigd in het schoolgebouw aan de Richard Hollaan 2 in Maassluis, worden op woensdag 21 juni feestelijk onthuld. Bij De Diamant krijgen kinderen die nieuwkomer in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, een taalstart voor het basisonderwijs. Zij blijven gemiddeld een jaar bij De Diamant en volgen daar een intensief taalprogramma.

Lees verder »

UN1EK Zomerfeest 2017

Op woensdagmiddag 16 augustus 2017 organiseert UN1EK van 13:30 tot 17:00 uur voor de derde keer het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras in ‘t Hof in Vlaardingen. Alle kinderen van 4 tot 13 jaar uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn – onder begeleiding van een volwassene – van harte welkom! De toegang is gratis!

Strippenkaart

Bij de ingang krijg je een strippenkaart waarmee je kunt meedoen aan leuke sportieve, creatieve en muzikale activiteiten. Je kunt je uitleven op de jungle stormbaan, pannakooi voetballen en boksen met Clubfit in de UN1EK sportarena, djembé en gitaar leren spelen in de UN1EK muziekstudio, knutselen en verven in de ‘Jij bent UN1EK’ creacorner, techniekproefjes doen in het UN1EK techlab, dansen met de UN1EK dancesquat, koekjes versieren en picknicken in de UN1EK foodplaza, je nagels pimpen, schminken en haarvlechten in de UN1EK beautyshop en je kunt een metamorfose ondergaan voor een fotoshoot met je beste vriend of vriendin in de UN1EK fotobooth.

We sluiten het UN1EK Zomerfeest rond 17:00 uur samen zingend en dansend af. Kortom, je zult je op het UN1EK Zomerfeest geen moment vervelen!

Tip: vraag je ouders om het inschrijfformulier voor het UN1EK Zomerfeest 2017 vooraf in te vullen. Dan kun je op 16 augustus via de ‘fast lane’ naar binnen.

Lees verder »

UN1EK summer surfcamp

Ben jij een surfdude of surfbabe? Of wil je dat worden?

In de eerste week van de zomervakantie, van 10 t/m 13 juli 2017, organiseert UN1EK voor de zesde keer het UN1EK Summer Surfcamp voor beachboys en girls van 8 tot 13 jaar. Van maandag t/m donderdag ben je overdag te vinden op het strand van Hoek van Holland. Daar krijg je surfles van professionele surfinstructeurs van desurfschool.nl We gaan ook zandsnowboarden, skimboarden, longboard skateboarden en volleyballen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor zonnebrandmiddel, een lekkere lunch en gezonde snacks, een plek waar je je kunt omkleden en vooral… veel gezelligheid! Aan het eind van iedere dag gaan we met de bus weer terug naar Vlaardingen. Je slaapt dus gewoon thuis.

Aan het eind van de week ontvang je een surfdiploma en mag jij jezelf een surfdude of surfbabe noemen!

Lees meer informatie over het UN1EK Summer Surfcamp en schrijf je in voor 14 juni a.s. vol = vol

 

Lees verder »

UN1EK neemt deel in MCPO Rijnmond

Op woensdag 10 mei tekende het college van bestuur van UN1EK een samenwerkingsovereenkomst met tien schoolbesturen in Rotterdam-Rijnmond om vanaf 1 augustus samen te werken in het Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs oftewel “MCPO Rijnmond”.

De elf schoolbesturen bundelen de krachten. Samen nemen zij strategische stappen om de krapte op de arbeidsmarkt, de personele gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid en de hoge werkdruk en ziekteverzuim in het onderwijs het hoofd te bieden.

Lees verder »

UN1EK steunt PO in Actie

Het bestuur van UN1EK staat achter de doelen van PO in Actie zoals geformuleerd in het manifest. We hebben dit PO in Actie laten weten. Stichting UN1EK wordt opgenomen in de openbare lijst van besturen die deze actie ondersteunen.

Lees verder »

Kinderen en natuur krijgen ruimte bij De Groene Hoek

Op donderdag 20 april 2017 werd samen met de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen de avontuurlijke en duurzame buitenruimte rondom CBS De Groene Hoek in Maassluis geopend. De oudste en jongste leerling werden door een erehaag van leerlingen naar de nieuwe klimtoren begeleid en gleden via de glijbaan door het openingslint dat werd vastgehouden door wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier.

De omgeving van de school is in de afgelopen maanden helemaal opnieuw ingericht naar het ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Het ontwerp voor de buitenomgeving van De Groene Hoek is in overleg met leerlingen en ouders ontstaan, vanuit de gedachte dat kinderen en de natuur de ruimte moeten krijgen.  

Lees verder »

21 maatregelen voor betere kwaliteit kinderopvang

UN1EK hecht veel waarde aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit is immers is van groot belang voor kinderen en ouders/verzorgers en voor de medewerkers in onze peuterspeelzalen en kindcentra voor opvang en onderwijs. In mei 2016 is minister Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen.

In het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang.

De nieuwe kwaliteitseisen gaan in per 1 januari 2018. In de komende maanden bereiden we onze organisatie voor op deze veranderingen, zodat we in januari 2018 kunnen voldoen aan de nieuwe afspraken en kwaliteitseisen in de kinderopvang. Dat is goed voor kinderen, hun ouders/verzorgers én voor onze medewerkers.

Lees verder »

UN1EK Ouder&Kind beurs

Op zaterdag 20 mei 2017 organiseert UN1EK een Ouder&Kind beurs met informatie, activiteiten en leuke workshops voor (aanstaande) ouders en kinderen van 0 tot 13 jaar.

Volg de Facebookpagina van de Ouder&Kind beurs voor informatie over de deelnemers en activiteiten van de Ouder&Kind beurs op 20 mei.

De UN1EK ouder&kind beurs vindt plaats bij IKC VanKampen, Curacaolaan 51-53 in Vlaardingen van 11:00 tot 14:00 uur Alle ouders en kind(eren) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn van harte welkom. De toegang is gratis!

Lees verder »

Van campus naar camping: de Vlaardingse Zomerschool

Ook in 2017 is de Vlaardingse Zomerschool in de laatste twee weken van de zomervakantie, van 7 t/m 16 augustus 2017 geopend. Maak jij na de zomervakantie de overstap naar de eerste of tweede klas van het VMBO, HAVO of VWO? Dan kun je je bij de Vlaardingse Zomerschool voorbereiden op een droomstart.

Lees verder »

UN1EK rende de marathon

Een mooi en sportief weekend in Rotterdam. Zaterdag liepen we met 12 sportieve UN1EK kids de Kidsrun op de Coolsingel in Rotterdam. Zondag liepen we met 17 collega’s samen zes marathons.

Met elkaar en met dank aan familie en vrienden hebben we 778 euro ingezameld voor de Daniel den Hoed stichting. Dat is UN1EK!

Lees verder »

Zin in de meivakantie!

Nog een paar weken en dan is het meivakantie. Wij hebben er zin in! Van 24 april t/m 5 mei 2017 organiseren de pedagogisch medewerkers in onze kindcentra iedere dag leuke en sportieve activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar! 

Lees verder »

UN1EK sluit Jenaplanschool ‘t Kompas

Het college van bestuur van UN1EK heeft deze week het voorgenomen besluit bekend gemaakt aan de ouders, de medezeggenschapsraad en het team van CJBS ’t Kompas om de school aan het einde van dit schooljaar te sluiten. De leerlingen van CJBS ’t Kompas worden met ingang van het nieuwe schooljaar geplaatst op een andere school. 

Lees verder »

Van klassiek tot hiphop: Peuterdans!

Van klassiek tot hiphop: UN1EK organiseert Peuterdans. Peuters van 2 tot 4 jaar bewegen op een dansverhaal met muziek. Peuters tot 3 jaar kunnen samen met een (groot-)ouder deelnemen aan ouder & kind Peuterdanslessen.

In april 2017 gaat er weer een nieuwe serie Peuterdans van start. De lessen vinden op woensdagochtend plaats in IKC De Ark, Lissabonweg 6-8 in Vlaardingen en op vrijdagochtend in IKC Ichthus, Steenen Dijck 1-6 in Maassluis. De kosten in deze periode bedragen € 46 voor 11 lessen (in Maassluis € 36 voor 9 lessen). De kosten voor de ouder&kind danslessen bedragen € 55 voor 11 lessen (in Maassluis € 45 voor 9 lessen). Meer informatie leest u in de brochure Peuterdans april-juli 2017.

Wilt u uw peuter inschrijven voor Peuterdans? Of wilt u samen met uw peuter meedoen aan de ouder&kind danslessen? Stuur dan voor 10 april 2017 een e-mail aan peuterdans@un1ek.nl onder vermelding van ‘Peuterdans – april 2017’. Na aanmelding ontvangt u uitgebreide informatie van dansdocente Madeleine Hengst.

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Madeleine Peuterdans en Kinderyoga.

 

Lees verder »

De beuk erin bij IKC Het Spectrum

Op woensdag 22 maart vieren we in Nederland voor de zestigste keer de Nationale Boomfeestdag. Dat is al een feest op zich. De Willem Beukelszoonstraat in Vlaardingen bestaat 100 jaar; dubbel reden voor een feestje bij IKC Het Spectrum! De bewoners van de Willem Beukelszoonstraat geven de kinderen en medewerkers namelijk een prachtig cadeau: een echte beukenboom (Dawyck Gold). De kinderen van IKC Het Spectrum planten de beukenboom samen met de bewoners op woensdag 22 maart om 12.00 uur op het speelplein aan de Boslaan. Oftewel: de beuk erin!

Lees verder »

Vernieuwend onderwijs in de 21ste eeuw volgens ouders

Eind 2016 heeft UN1EK een behoefteonderzoek onder ouders laten uitvoeren over vernieuwend basisonderwijs. UN1EK voert in haar IKC’s onderwijsvernieuwing door om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren en wil daarbij ook inspelen op de behoefte van ouders. 868 ouders (klanten en niet klanten van UN1EK) uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deden mee aan het onderzoek; het onderwerp leeft bij ouders.

Uit het onderzoek van UN1EK bleek dat ouders veranderingen in het basisonderwijs wenselijk vinden om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Het gaat hierbij – in volgorde van belangrijkheid volgens ouders – om: communiceren, schrijf- en leesvaardigheden, samenwerken, zelfinzicht, probleemoplossend denken, rekenvaardigheden, culturele en sociale vaardigheden, kritisch denken, digitale vaardigheden en creativiteit.

Lees verder »

IKC Het Spectrum behaalt vignet GEZONDE SCHOOL

IKC Het Spectrum heeft als eerste Vlaardings IKC / basisschool het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet Gezonde School laat IKC Het Spectrum zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door gezondeschool.nl. Een geweldig resultaat!

Samen voor gezond

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit het profiel ‘Samen voor Gezond’ streeft IKC Het Spectrum naar actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en is er volop aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.  IKC Het Spectrum legt de nadruk op gezonde voeding, beweging, welbevinden en de leefomgeving van leerlingen. 

Lees verder »

Natuurlijk in beweging bij IKC Kethel

Op donderdag 23 februari wordt het negende integraal kindcentrum van UN1EK: IKC Kethel in Schiedam feestelijk geopend. Vanuit één team met één missie en één pedagogisch visie biedt IKC Kethel ontwikkelingsgerichte peuteropvang, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

De doorgaande lijn in opvang en onderwijs binnen IKC Kethel wordt op 23 februari bekroond met een nieuw motto, een nieuwe website én de bezegeling met het label UN1EK IKC 2 – 13 jaar. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC Kethel op 23 februari een feest van de officiële opening. Het thema ‘circus’ staat al wekenlang centraal in de projectactiviteiten bij Kethel met als afsluiting twee circussenvoorstellingen gemaakt door de kinderen samen met Circus Hannes en Co.

Lees verder »

UN1EK rent de Kidsrun

UN1EK wil op zaterdag 8 april met sportieve UN1EK kids meedoen aan de Marathon Rotterdam NN Kidsrun. De NN Kidsrun is 1 kilometer (vergis je niet: 1000 meter!) lang en vindt plaats op de Coolsingel in Rotterdam. Kinderen vanaf 7 jaar oud die gebruik maken van onderwijs of buitenschoolse opvang bij UN1EK én kinderen van medewerkers van UN1EK kunnen zich aanmelden voor ‘UN1EK rent de NN Kidsrun’.

LET OP: DE INSCHRIJVING IS VERLENGD TOT 26 MAART 2017

Rennen voor een goed doel

Samen met alle kinderen die meedoen aan de Kidsrun zamelen we geld in voor de Daniel den Hoed Stichting. Kijk op de UN1EK Kidsrun actiepagina, zamel sponsorgeld in en maak het over aan de Daniel den Hoed Stichting via deze pagina.

Lees verder »

Levend leren bij 't Kompas!

De wethouder knipte het lint door om het restaurant te openen.

Afgelopen weken is erbij CBS ‘t Kompas gewerkt aan het project ‘geloven en tradities’. De leerlingen van ‘t Kompas hebben samen onderzocht welke tradities er in verschillende culturen zijn met eten. Ter afsluiting van het project werd restaurant ‘De Hollandse Pot’ vrijdag geopend door Bert van Nieuwenhuizen, de nieuwe wethouder van onderwijs. Hij deed dit in het bijzijn van de leerlingen, het team en de ouders van ‘t Kompas.

Lees verder »

UN1EK behoudt HKZ certificaat

UN1EK Kinderopvang mag het HKZ-ISO certificaat ook in 2017 behouden. Door middel van een externe audit door keurmerkinstituut TÜV Nederland werd deze week onderzocht of onze locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van UN1EK) nog voldoen aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste kwaliteitseisen die in de sector kinderopvang gelden.

Lees verder »

Ouders gezocht voor interview met Kindcentra 2020

UN1EK neemt – samen met bestuurders van kinderopvangorganisaties en primair onderwijs en wethouders in het land – deel in de regiegroep van Kindcentra 2020. Het doel van Kindcentra 2020 is om landelijk te komen tot kindcentra waarin kinderen van 0 tot 13 jaar maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Om Kindcentra 2020 mogelijk te maken is een goed wettelijk kader nodig.

Kindcentra 2020 wil graag weten waarom ouders bewust kiezen voor een integraal kindcentrum. Wij zoeken ouders die willen meewerken aan een interview.

Lees verder »

UN1EK blog: Een kind – zoveel meer dan cijfertjes alleen!

Wij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Januari, de eerste maand van een heel nieuw jaar. Iets met goede voornemens, elkaar de beste wensen toewensen en een frisse nieuwe start voor velen. En daar heb je direct mijn issue… Een frisse nieuwe start, maar wat staat centraal deze maand? Juist, de halfjaarlijkse cito-toetsen. Lekker fris starten? Direct voor de leeuwen geworpen zul je bedoelen!

Lees verder »

Sectorplan Kinderopvang Rotterdam-Rijnmond springplank naar meer regionale samenwerking

V.l.n.r. wethouders Marco Oosterwijk, Mario Stam en Hugo De Jonge en dagvoorzitter Quintis Ristie maken een Maassilo-selfie om de afspraken voor voortzetting van de regionale samenwerking vast te leggen.

In een bomvolle Maassilo in Rotterdam sloten zo’n 800 pedagogisch medewerkers en bestuurders van kindercentra en peuterspeelgroepen afgelopen vrijdag op feestelijke wijze het regionale sectorplan Kinderopvang af. Ze deden dat in het gezelschap van drie wethouders. De afronding was tegelijkertijd een opmaat naar méér regionale samenwerking. De Rotterdamse wethouder Hugo De Jonge reageerde tijdens deze bijeenkomst, mede namens zijn collega’s uit Schiedam en Krimpen aan den IJssel, enthousiast op het voorstel voor een onderwijssummit: “Samen met het werkveld en de opleidingsinstituten gaan we kijken hoe we verdere kwaliteitsverhoging kunnen bereiken.”

Lees verder »

Kwaliteitsniveau pm’ers naar hoger niveau getild

In de afgelopen twee jaar zijn zeker 1.250 pedagogisch medewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond bijgeschoold in het kader van een kwaliteitsverbetering van kinderopvangprofessionals. Daarmee loopt deze streek voor op permanente educatie en de landelijke invoering daarvan. De succesvolle afronding van het regionaal sectorplan Rotterdam-Rijnmond ‘Woordenschat en Daadkracht’ wordt op vrijdag 27 januari in de Maassilo gevierd. In aanwezigheid van de wethouders van Rotterdam en andere betrokken gemeenten én degenen om wie het allemaal draait: de pedagogisch medewerkers zelf.

Lees verder »

Nieuw: peuteropvang in Maassluis

Per 1 februari 2017 starten IKC Het Balkon en IKC Ichthus met korte dagdelen peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen samen spelen en leren in een veilige omgeving met ervaren pedagogisch medewerkers. De peuters krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod met VVE activiteiten in wisselende thema’s. Zo ontstaat spelenderwijs verbinding met de basisschool in het IKC.

De peuteropvang is geopend tijdens schoolweken; bij IKC Ichthus van maandag t/m vrijdag van 08.45 – 11.45 uur en bij IKC Het Balkon op woensdag en vrijdag van 08.45 – 11.45 uur. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Peuteropvang kan gecombineerd worden met hele dagopvang op andere dagen.

Lees verder »

Nieuwbouw IKC Maassluis kan van start!

spectrum-maassluisOp maandag 12 december 2016 hebben de gemeente Maassluis, UN1EK onderwijs en opvang en bouwbedrijf Pellikaan een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (IKC) in Maassluis.

Lees verder »

Blog: Het lerarenregister is echt eng!

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

‘Het lerarenregister maakt het beroep minder aantrekkelijk’ aldus de NOS. ‘Vanaf 2017 verplicht!’ ‘Lerarenregister kansloos zonder draagvlak.’

Het Lerarenregister is niet nodig. Toch?

Lees verder »

Vervangen van leerkrachten

basisscholen-waarschuwen-groot-lerarentekortEr is momenteel veel aandacht in de landelijke pers voor de problemen die scholen/IKC’s ondervinden bij het vervangen van leerkrachten. De reden van deze problematiek is tweeledig:
1. Er is een tekort aan (inval)leerkrachten in onze regio.
2. De Wet Werk- en Zekerheid speelt ons parten.

Lees verder »

Kosten kinderopvang dalen in 2017

voorzijde-tarievenlijst-2017Goed nieuws: in 2017 dalen de kinderopvangkosten voor ouders. De Kinderopvangtoeslag van het Rijk gaat omhoog. Dit betekent dat de netto kosten voor kinderopvang, ondanks een kleine stijging van het uurtarief, voor ouders dalen.

Lees verder »

UN1EK onderzoek naar vernieuwend onderwijs

UN1EK onderzoek onderwijsvernieuwingHet is de strategie van UN1EK om basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang samen te voegen in integrale kindcentra. Ieder IKC heeft een UN1EK profiel dat past bij de behoefte van ouders en kinderen in de wijk. UN1EK onderzoekt de mogelijkheden om een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen en wil graag weten welke mening en behoefte ouders hebben. 

Lees verder »

Nog twee nachtjes slapen...

un1ek-sint-buttonOver twee nachtjes, op zaterdag 12 november, komt Sinterklaas weer aan in Nederland! In Vlaardingen en Maassluis doen we mee met de feestelijke intocht.

Maassluis

In Maassluis vieren we dit jaar de nationale Intocht van Sinterklaas.  UN1EK is aanwezig op het Boogertplein waar kinderen kunnen sjoelen, cadeautjes gooien, een kleurplaat kleuren, een levensgrote kleurplaat beschilderen, vlaggetjes versieren, spelen met speelgoed en springen op het springkussen. Je kunt ook op de foto met Buurman & Buurman. We delen polsbandjes voor kinderen uit waarop ouders de naam van hun kind en hun eigen telefoonnummer kunnen schrijven. Kinderen die hun mama of papa kwijt zijn vangen we op in de ‘UN1EK verloren kind posten’. Kijk voor meer informatie op de website www.ervaarmaassluis.nl

oefenen-voor-sinterklaas-2

Vlaardingen

In Vlaardingen vaart de stoomboot om 09:30 uur de Vlaardingse haven binnen. Op het Veerplein kunnen kinderen vanaf 11:00 uur meedoen aan de Vlaardingse Sint Spelen. Neem de strippenkaart van CJV mee die deze week is uitgedeeld in onze locaties. Om 11:00 uur begint de rijtoer vanaf het stadhuis door de Vlaardingse binnenstad naar de Van Hogendorplaan. Om 13:10 uur uur arriveert de optocht op De Loper. Kijk voor meer informatie op de website Sint in Vlaardingen.

Samen maken we er een gezellige en feestelijke dag van, met en voor alle kinderen!

 

 

Lees verder »

Blog: Kinderen doen niet wat je zegt

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Een gezellige avond in oktober. Terwijl we visite hebben, gaat de deurbel. “Verwacht jij iemand?” “Nee, jij?” Mijn vriend doet de deur open en het enige dat ik door een dichte gangdeur hoor, is het harde gegiechel van een jongen. Direct zo’n aanstekelijke lach waar je niet omheen kunt. Het kan er ook maar één zijn: die oud-leerling met die brede grijns en harde lach!

Lees verder »

Nieuw in Maassluis: Peuterdans

peuterdans-maassluisSinds een aantal weken biedt IKC Ichthus op vrijdagochtend Peuterdansles. Dansdocente Madeleine Hengst geeft peuters op speelse wijze dansles. De peuters bewegen, spelen en dansen op een verhaal met vrolijke en rustgevende instrumentale muziek. De kinderen spelen en dansen graag mee; als danser of danseres, als spinnetje of als vlinder.

Lees verder »

Feestelijke opening IKC Ambacht

image3Op woensdag 5 oktober wordt het achtste integraal kindcentrum van UN1EK: IKC Ambacht feestelijk geopend. De opening vindt om 08.45 uur plaats op de locatie aan de Goudsesingel 100 in Vlaardingen. Vanuit één organisatie en één team met één visie en missie biedt IKC Ambacht hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

UN1IEK-SLOGANOp donderdag 15 september is het de nationale Dag van de Leidster en op woensdag 5 oktober is het de nationale Dag van de Leraar.

UN1EK onderwijs en opvang viert in deze periode de UN1EK weken met een bijzondere campagne. 

Lees verder »

Feestelijke opening IKC De Regenboog in Maassluis

foto-regenboogOp vrijdag 16 september 2016 om 15:45 uur wordt Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog in Maassluis feestelijk geopend in aanwezigheid van Prinses Laurentien. De integrale samenwerking binnen IKC De Regenboog tussen opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar wordt bekroond met een nieuw logo, een nieuwe website en met het label ‘UN1EK IKC 2 – 13 jaar’. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC De Regenboog een feest van deze mijlpaal.

Lees verder »

In première: officiële video 'Wij zijn UN1EK'

IMG_3243Vanmiddag vierde UN1EK de feestelijke première van de officiële videoclip bij het nieuwe UN1EK lied ‘Wij zijn UN1EK’.

Lees verder »

Nieuwe buren voor Het Visnet

Na de zomervakantie zijn op de benedenverdieping van het schoolgebouw aan de Stationsstraat, waar ook CBS Het Visnet is gehuisvest, een 30-tal leerlingen van het Ilex college uit Schiedam begonnen aan hun 3de of 4de leerjaar van het VMBO theoretische leerweg (MAVO).

Lees verder »

Officiële opening IKC Ichthus

IKC IchthusOp vrijdag 26 augustus 2016 om 08:45 uur wordt integraal kindcentrum IKC Ichthus in Maassluis feestelijk geopend.  De integrale samenwerking tussen opvang en onderwijs binnen IKC Ichthus voor kinderen van 0 tot 13 jaar wordt bekroond met een nieuw logo, een nieuwe website en het label ‘UN1EK IKC 0 – 13 jaar’. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC Ichthus een feest van deze mijlpaal! 

Lees verder »

Breaking: UN1EK in het nieuws

AD artikel 18-8-16Vanmorgen verscheen een artikel in het AD Rotterdams Dagblad naar aanleiding van een interview dat we dinsdag gaven bij De Krentenmik | IKC Het Spectrum. Liliane, Denise, Brenda en Joyce, pedagogisch medewerkers van De Krentenmik en Miriam Wesemann, beleidsmedewerker pedagogiek, onderwijs en kwaliteit bij UN1EK vertellen over het belang van voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar de basisschool en over hoe dat in de hele dagopvang spelenderwijs gebeurt.

Het artikel in het AD kreeg aandacht van de landelijke pers. Vanmiddag ontvingen we bij De Krentenmik een cameraploeg van RTL nieuws. Vanavond in het half acht journaal verschijnen de pedagogisch medewerkers en de kinderen van De Krentenmik in beeld en geeft Miriam een interview. Morgen komt een filmploeg van Goedemorgen Nederland op bezoek. Dit item verschijnt maandagochtend op NPO 1 bij Goedemorgen Nederland. 

Lees verder »

Blog: durf in het onderwijs!

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Ik beschouw mijzelf nog niet als oud met mijn 31 jaar. Dit is juist een interessante periode voor mij. Ik beschouw mezelf nog tot de jonge dertigers die lekker veel willen ontdekken in de wereld en nieuwe ontwikkelingen promoten. Maar hierbij of hierdoor is er het laatste jaar wel een kloof ontstaan. Een kloof tussen mij en de rest van de wereld. Voor de duidelijkheid: onder de rest van de wereld bedoel ik dan de onderwijswereld waarin ik mij veel uren per week bevind, ‘mijn onderwijswereld’ dus.

In ‘mijn onderwijswereld’ promoten we de maatschappij bij de kinderen. De wereld ‘leren’ is ontzettend belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. We leren de kinderen via lessen om belangrijke onderwerpen in de wereld te begrijpen en we halen workshops en gastlessen de school in.

Lees verder »

Was jij gisteren op het UN1EK Zomerfeest?

IMG_0485Was jij op het UN1EK Zomerfeest?

Deed je mee aan de workshop boksen van Clubfit? Speelde je gitaar met de Gitaarzolder en djembé met Creabeats? Heb je de voetbalstormbaan getrotseerd of een balletje getrapt in de pannakooi van Stichting ViB? Heb je je bidon gevuld bij het ‘join the pipe’ waterpunt van JOGG? Heb je koekjes versierd en genoten van je picknick met gezonde snacks van Jumbo Wuijts? Heb je gedanst met de UN1EK dancesquad? Zijn je nagels gelakt met glitters, heb je een Ibiza tattoo, ben je geschminkt en is je haar mooi gevlecht? Ging je gek verkleed op de foto met je beste vriend of vriendin (bekijk de foto’s van de UN1EK fotobooth)? Het je de robot van Conrad laten bewegen en heb je gespeeld met de pratende Swinxs van Rolf?

Lees verder »

Nieuwe voorzitter raad van toezicht UN1EK

Foto Luc Verburgh - voorzitter RvT UN1EKOp dinsdag 28 juni jl. werd de heer Luc Verburgh geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Stichting UN1EK.

Lees verder »

UN1EK draagt IKC ’t Palet over aan KomKids

IMG_2412Op donderdag 30 juni jl. tekenden Claudia Doesburg, lid van het college van bestuur van UN1EK en Yde Dragstra, directeur van KomKids, de overeenkomst voor de overdracht van de peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang in IKC ’t Palet. Op 1 september draagt UN1EK deze locatie over aan KomKids.

Lees verder »

Slotfeest CBS Open Vensters

musical open venstersOp donderdag 7 juli vieren het team, de kinderen en ouders van CBS Open Vensters het slotfeest van de school.

Lees verder »

Blog: 'Juf, ik heb je nodig'

Babette t Hart - blogger

Wij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

“Wat heeft jouw kind nodig van zijn of haar leerkracht?

Een tijd waarin het onderwijs, of de werkdruk van het onderwijs, veelvuldig in het nieuws is. Insiders weten natuurlijk wat de knelpunten zijn en wat de positieve kanten van het beroep zijn. Dat geldt voor ieder beroep. Maar merken de kinderen en hun ouders zulke ontwikkelingen nu ook?

Lees verder »

Weekendschool Petje af van start in Vlaardingen!

logo Petje af VlaardingenOp zondag 5, 12 en 19 juni zijn alle nieuwsgierige kinderen van groep 6 t/m 8 van alle basisscholen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam tussen 11:00 en 13:00 uur van harte welkom op de introductiedagen van weekendschool Petje af in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Petje af Vlaardingen wordt op zondag 5 juni officieel geopend door burgemeester Blase met een gastles over ‘De Burger Meester voor kinderen’.

Lees verder »

In aanbouw: IKC in Maassluis

IKC Maassluis TuindorpOp 6 april organiseerden CBS Het Spectrum in Maassluis, Frencken Scholl architecten en de gemeente Maassluis een informatie avond voor ouders over de nieuwbouw van een integraal kindcentrum in Maassluis. In 2016 en 2017 bouwen we samen een nieuw IKC met sportzaal in de wijk Tuindorp in Maassluis voor opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opening is gepland in augustus 2017.

Lees verder »

Kennisplein over dyslexie

foto dyslexieIn maart 2016 bezochten de medewerkers van Kennisplein de jaarlijkse Nationale Dyslexieconferentie. Op deze conferentie worden de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van leesproblemen en dyslexie gepresenteerd. Een aantal zaken zijn interessant voor alle medewerkers binnen UN1EK. Hierover hebben zij een nieuwsbrief over dyslexie gepubliceerd.

Lees verder »

Blog: 'Game over… zijn schoolkinderen mogelijk écht verslaafd?'

Wij zijn UN1EK! Babette t Hart - bloggerJuf Babette werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar belevenissen binnen en buiten de klas.

Deze week hadden we in de klas bij begrijpend lezen een interessant onderwerp: schoolgaande kinderen die mogelijk verslaafd zijn aan gamen. Een nieuwsitem waar nu over gesproken wordt: ‘Jongens veel meer verslaafd dan de meisjes.’

Ik als juf kon hieruit een aantal dingen wel direct herkennen. De kinderen vonden het in eerste instantie wat vergezocht. Hier wordt dus bij ons over gesproken. Geen zwart-wit verhaal, maar de grijze weg in het midden zoekende. Samen onderzoeken we het onderwerp: gamen. In de tekst kwamen ze aan de hand van voorbeelden te weten wanneer je verslaafd zou zijn aan gamen: niet kunnen stoppen, vele uren per week eraan besteden en een slecht gevoel krijgen als je eens niet kunt gamen. Direct werd er van zus naar broer geroepen: “Zie je…”

Lees verder »

Expertmeeting medezeggenschap in het IKC

medezeggenschapOp 18 maart jl. sprak sprak Claudia Doesburg van het college van bestuur van UN1EK, tijdens een expertmeeting van Onderwijsgeschillen over ‘medezeggenschap in integrale kindcentra’. Een verslag van deze expertmeeting leest u hier.

Lees verder »

Wandelen voor water

WvW 16 31Gisteren deden kinderen van groep 7 en 8 van IKC De Ark en IKC Prins Willem Alexander mee aan ‘Wandelen voor Water‘ dat werd georganiseerd door Rotary Club Vlaardingen. 

Lees verder »

Blog: 'Leren voor later, leven in het nu'

Wij zijn UN1EK! Babette t Hart - bloggerMaak kennis met onze nieuwe blogger: juf Babette van CBS ‘t Kompas.

‘Levend leren’ Een bekende en mooie uitspraak die je de laatste tijd veel in het onderwijs hoort. ‘Een manier van leren binnen alle leergebieden. Kinderen gebruiken hun ervaring en gezonde verstand.’ Deden ze dit dan nog niet?

Lees verder »

UN1EK introduceert integrale medezeggenschap

Op maandag 7 maart 2016 werd bij UN1EK de centrale UN1EK raad (CUR) geïnstalleerd: het nieuwe centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK introduceert daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Lees verder »

Kwaliteit op orde bij UN1EK

HKZ ISOBegin februari vond de jaarlijkse externe audit voor de HKZ certificering van UN1EK plaats. De externe audit is uitstekend verlopen; UN1EK mag het HKZ-ISO certificaat in 2016 behouden voor de gehele organisatie. 

Lees verder »

UN1EKe romantische Valentijnsdag

Filmposter Valentijn-DEFweb-2Op zondag 14 februari organiseert UN1EK in samenwerking met de JT bioscoop in Vlaardingen een UN1EKe romantische Valentijnsdag voor ouders en kinderen vanaf 4 jaar die gebruik maken van onderwijs en/of buitenschoolse opvang bij UN1EK. Introducés (vrienden of familie van ouders en van kinderen) zijn van harte welkom. 

Lees verder »

Woordenschat en daadkracht

foto voorzijde sectorplanDe vorming van integrale kindcentra, samenwerking met het onderwijs, nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvang en nieuwe wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van jonge kinderen zorgen ervoor dat het vak ‘pedagogisch medewerker’ voortdurend in ontwikkeling is. In de regio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar de basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen praktijk en opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Deze samenwerking heeft eind 2014 geresulteerd in het regionaal sector-overkoepelend opleidingsplan ‘Woordenschat en daadkracht’.  UN1EK is een van de initiatiefnemers en neemt actief deel in het sectorplan.

Lees verder »

CBS De Schakel is IPC school

De start van het project 'luchthavens' in groep 7/8.

De start van het project ‘luchthavens’ in groep 7/8.

Sinds 1 november 2015 is CBS De Schakel in Vlaardingen een IPC school. IPC staat voor International Primary Curriculum.

Gedurende een bepaalde periode leren kinderen van groep 1 tot en met 8 alles over een overkoepelend thema, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT en ook de creatieve vakken en gym aan bod komen.

Maandag jl. organiseerde CBS De Schakel een informatieavond voor ouders, waarin zij uitleg kregen over IPC onderwijs.

Lees verder »

Bestuursblog: bonus

Eric 2Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel in het AD van 17 januari waarin wethouder Hugo de Jong als woordvoerder van de gemeente aangeeft dat hij goede leerkrachten naar de stad Rotterdam wil halen door hen geld en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden onder het mom van het opschroeven van de onderwijsresultaten.

Lees verder »

Onderwijsinspectie bij CJBS 't Kompas

Afgelopen week heeft het bestuur van UN1EK  de ouders van CJBS ’t Kompas geïnformeerd over het bezoek van de Onderwijsinspectie dat in december heeft plaats gevonden.

Lees verder »

Facturatie peuterspeelzalen januari en februari 2016

DoenjaDeze week hebben wij ouders van geplaatste peuters in onze peuterspeelzalen geïnformeerd over de procedure voor facturatie voor de peuterspeelzalen in januari en februari 2016.

Lees de brief

Lees verder »

IKC De Ark; excellent of niet?

KC De Ark 2In de afgelopen drie jaar heeft IKC De Ark het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen van het Ministerie van Onderwijs. Jaarlijks wordt gekeken of de school voldoet aan de eisen van het profiel excellent. Na het derde jaar wordt beoordeeld of de school het predikaat ‘excellent’ voor een langere periode mag behouden. Helaas is deze verlenging nog niet toegekend.

Lees verder »

UN1EK sluit CBS Open Vensters

UN1EK heeft vorige week intern bekend gemaakt dat zij CBS Open Vensters aan het einde van dit schooljaar zal sluiten. De 80 kinderen van CBS Open Vensters worden met ingang van het nieuwe schooljaar overgeplaatst naar een andere school.

Lees verder »

IKC VanKampen is geopend!

image

Xavier stroomt als eerste leerling bínnen IKC VanKampen door van de hele dagopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang.

Op donderdag 7 januari is IKC VanKampen officieel geopend. Leerlingen van de kinderraad mochten het logo van IKC VanKampen onthullen waarna alle kinderen een ballon mochten oplaten.

Lees verder »

Bestuursblog: de nieuwjaarstoespraak

imageLees de nieuwjaarstoespraak van het college van bestuur van UN1EK

Lees verder »

Topklas Maassluis van start

imageAfgelopen woensdag 6 januari 2016 startte op CBS De Regenboog in Maassluis de bovenschoolse ‘Topklas’ waar extra uitdaging wordt gegeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van diverse scholen.

Lees verder »

Info avond PABO CHE


Oimagep maandag 11 januari organiseren we i.s.m. de Christelijke Hogeschool in Ede een informatieavond voor studenten die een PABO studie overwegen.

Lees verder »

UN1EK draagt zes peuterspeelzalen over aan Wijzer

Ondertekening overdracht peuterspeelzalenVandaag tekenden Monique Vreeburg (links), lid college van bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs en Claudia Doesburg (rechts), lid college van bestuur van UN1EK onderwijs en opvang, de overeenkomst voor de overdracht van zes peuterspeelzalen van UN1EK aan Wijzer. De overdracht vloeit voort uit het besluit van de gemeente Vlaardingen om peuterspeelzalen te koppelen aan basisscholen. Hiermee wordt de doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool én de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) in Vlaardingen verder mogelijk gemaakt.

Lees verder »

Bestuursblog: de donkere dagen voor kerst...

tekening kerstkaartHet jaar loopt alweer ten einde. Traditioneel is dit ook een periode van bezinning. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK, deelt zijn gedachten met de medewerkers van UN1EK:

Lees verder »

UN1EK in nieuwsbrief IKOOK

IKOOK-ikookUN1EK is lid van Vereniging IKOOK en deelt graag kennis met andere organisaties die opvang en onderwijs verbinden en samenvoegen. In de nieuwsbrief van december gaf Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK een interview:

Wat maakt UN1EK een ster?

UN1EK is de eerste bestuurlijk gefuseerde organisatie tussen onderwijs en opvang in Nederland. Er zijn wel meer organisaties die opvang en onderwijs aanbieden maar geen waarbij twee zelfstandige stichtingen bestuurlijk hebben besloten samen te gaan. Wat verder UN1EK is, is het feit dat deze fusie uit visie is voortgekomen. Al snel kwamen de beide besturen op een gedeelde missie.

Lees het volledige interview op pagina vier in de IKOOK nieuwsbrief van december 2015.

Lees verder »

Flexibele opvang bij UN1EK

tarievenlijst 2016UN1EK biedt flexibele opvang. Ook in 2016 is er weer volop keuze om de kinderopvang te laten aansluiten op uw gezinssituatie of het werkrooster. U kunt naar keuze gebruik maken van onze flexibele pakketten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.

Lees verder »

Een brede kijk op onderwijskwaliteit

Scriptie HesterTer afronding van haar studie bestuurskunde heeft Hester Hill, bestuurssecretaris van UN1EK onderzoek gedaan naar hoe verschillende betrokkenen bij het onderwijs van UN1EK aankijken tegen onderwijskwaliteit. Het resultaat is op 4 december jl. gepresenteerd in een scriptie.

De volledige scriptie is voor de liefhebber op te vragen per e-mail via h.hill@un1ek.nl, maar vergt wat leeswerk. Daarom publiceren wij hier een samenvatting van het onderzoek en de bevindingen.

Lees verder »

Kinderen van IKC Prins Willem Alexander vijfde bij MediaMasters 2015

mediamastersIKC Prins Willem Alexander heeft met een enthousiast team van leerlingen van groep 7 en 8 bij MediaMasters de vijfde plaats behaald. MediaMasters is een landelijke online wedstrijd, waaraan dit jaar maar liefst 4554 teams meededen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (20 –27 november) zijn de leerlingen vier dagen lang na schooltijd bezig geweest met het oplossen van allerlei mediamissies. Aan de hand van een verhaallijn werden opdrachten gemaakt over reclame, privacy, auteursrecht en nog veel meer. Hiermee werden jokers verdiend die in de finale konden worden ingezet. Door alle vragen in de finale razendsnel en goed te beantwoorden werd zodoende een knappe vijfde plaats behaald. Dat is Mediawijs!

Lees verder »

Onderwijs van de toekomst

claireboonstraOp woensdag 2 december sprak Claire Boonstra, oprichter van Operation Education een zestigtal medewerkers en ouders van UN1EK toe over haar ideeën over de beweging die nodig is om onderwijs aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt is ook dat het meer aan moet sluiten op de talenten en mogelijkheden van kinderen.

Lees verder »

Ontdek natuur en techniek bij IKC VanKampen

Ontdek natuur en techniekOp donderdag 7 januari 2016 viert UN1EK onderwijs en opvang de feestelijke opening van haar vijfde integraal kindcentrum (IKC). CBS Van Kampen, peuterspeelzaal De Zeepbel, buitenschoolse opvang Valerius en kindercentrum De Hobbit gaan vanaf 2016 samen verder als ‘IKC VanKampen’.

Lees verder »

Kinderen leren programmeren bij IKC VanKampen

raspberry-logoKinderen van 0 tot 13 jaar krijgen bij IKC VanKampen volop gelegenheid om de natuur en techniek in allerlei facetten te ontdekken. In de bovenbouw is gekozen voor een innoverende manier van techniekonderwijs, waaronder ‘programmeren met Scratch’ met een Raspberry pi.

IKC VanKampen streeft ernaar dat kinderen aan het einde van groep 8 de basisvaardigheden van programmeren beheersen.

Lees verder »

Kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal?

In de komende weken ontvangen ouders van geplaatste peuters in onze peuterspeelzalen in Vlaardingen een plaatsingsovereenkomst 2016 voor de peuterspeelzaal. Met de gegevens uit de plaatsingsovereenkomst kunnen ouders die beiden werken of studeren kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. In december organiseren UN1EK en Wijzer inloopspreekuren voor ouders voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders die door middel van een Inkomensverklaring kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het Rijk, betalen in 2016 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal volgens de ouderbijdragetabel 2016 van de gemeente Vlaardingen.

Lees verder »

LRKP nummer peuterspeelzalen in Vlaardingen

In het overzicht LRKP nummers peuterspeelzalen 2016  vindt u de registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van de peuterspeelzalen in Vlaardingen. Het LRKP nummer heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal.

Lees verder »

Week van de Dialoog 'rondom geluk'

78530_dag-van-de-dialoogTijdens de nationale Week van de Dialoog van 6 tot 14 november ontstonden er op diverse plekken in Vlaardingen mooie gesprekken aan twaalf dialoogtafels. Steeds kwam naar voren hoe belangrijk en waardevol het is om met mensen te praten die je nog niet kent. IKC De Ark in  Vlaardingen Holy was één van de locaties waar wijkbewoners met elkaar in gesprek gingen vanuit de wens om de ander te leren kennen, naar elkaar te luisteren en door de ogen van de ander te kijken.

Lees verder »

Veranderingen peuterspeelzalen

_RIC5139De gemeente Vlaardingen heeft besloten om de peuterspeelzalen in 2016 te harmoniseren met kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als in de kinderopvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar bieden, zodat zij goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.

De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent o.a. dat ouders die beiden werken, vanaf 2016 kinderopvang kunnen én moeten aanvragen voor de peuterspeelzaal. Ouders die met een Inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2016 een ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Vlaardingen.

Van 2 t/m 6 november zijn er in alle peuterspeelzalen informatiebijeenkomsten voor ouders waarin de veranderingen nader worden toegelicht.

Lees verder »

Sectorplan Woordenschat en daadkracht

foto voorzijde sectorplanDe overheid wil meer kwaliteit in kinder- en peuteropvang; de kinderopvangorganisaties in Rotterdam-Rijnmond lopen voorop met het sectorplan ‘Woordenschat en Daadkracht’

Lees verder »

UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen

VluchtelingenWerkUN1EK komt tijdens de UN1EK weken in actie voor VluchtelingenWerk. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK vertelt: “Bij UN1EK hebben we hart voor kinderen. We vinden dat álle kinderen, waar ook ter wereld, het recht hebben om in veiligheid en vrijheid op te groeien. Bij het volgen van de berichtgeving over de vluchtelingenstroom in Europa groeide het besef: we willen niet meer alleen toekijken; we willen iets dóen.

Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

Op donderdag 17 september vieren we de nationale Dag van de Pedagogisch medewerker, tevens de start  van de UN1EK weken die duren t/m 5 oktober; de Dag van de Leerkracht.

Lees verder »

Schoolbesturen werken samen voor vluchtelingen

vluchtelingenDe schoolbesturen voor primair onderwijs van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen samenwerken om concrete oplossingen te vinden voor vluchtelingen. “We zijn van mening dat vluchtelingen gastvrij moeten worden opgevangen wanneer zij in Nederland zijn. Kinderen, álle kinderen waar ook ter wereld, hebben het recht om in veiligheid en vrijheid op te groeien. De PO besturen in de regio willen samen met de gemeenten actief en daadkrachtig samenwerken om concrete opvangmogelijkheden aan vluchtelingen te bieden.

Goed onderwijs biedt perspectief op een plek in de samenleving. Kinderen van vluchtelingen zijn dan ook meer dan welkom binnen onze scholen en mogen rekenen op dezelfde hoogwaardige kwaliteit van onderwijs. Door onze samenwerking willen we een sneeuwbaleffect op gang brengen van goede ideeën, acties en initiatieven binnen en buiten onze organisaties om vluchtelingen te helpen.”

Lees verder »

UN1EK Zomerfeest overweldigd succes! 

We genieten vandaag na van een geweldig Zomerfeest. Wat een heerlijk weer, wat een leuke activiteiten en workshops, wat een gezellig team en wát ontzettend veel kinderen en ouders mochten we gisteren ontvangen op het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras. Ook nagenieten? Bekijk alle foto’s via het Fotoalbum UN1EK Zomerfeest  

 

Lees verder »

UN1EK wederom HKZ gecertificeerd 

Vol trots heeft UN1EK kinderopvang, na een uitgebreide audit van keurmerkinstituut TÜV Nederland, het ISO-HKZ certificaat weer mogen ontvangen. Tijdens de externe audit is onderzocht of UN1EK nog steeds voldoet aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste eisen die in de sector gelden.  

Lees verder »

Tablet voor leerlingen van SBO De Parasol

Tablets bij SBO Parasol 2Bij SBO De Parasol, onze school voor speciaal basisonderwijs in Maassluis, werken alle leerlingen vanaf groep vier sinds vorige maand met een tablet.

Lees verder »

Omdat leren een Kunst is

Picasso groep 5-6 IKC De Ark

Elk kind heeft een talent. Vanuit die visie zijn de kinderen van IKC De Ark op ontdekkingsreis geweest in de Wereld van de Kunsten. 

Lees verder »

Babymassage bij De Villa

babymassageBij Kindcentrum De Villa kunt u iedere maand op dinsdagochtend samen met uw baby van 3 tot 18 maanden oud deelnemen aan Babymassage.

Lees verder »

Beschuit met muisjes bij De Villa

Villa-logo-fcOp woensdag 10 juni verricht wethouder Ruud de Vries de officiële opening van de ‘kleinschalige babyopvang’ bij kindcentrum De Villa.

De Villa in Vlaardingen Holy bestaat al vele jaren en biedt hele dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van de basisscholen ’t Kompas en De Hoeksteen. De Villa biedt vanaf juni 2015 ook ‘kleinschalige’ babyopvang. Er is een groepsruimte ingericht met speciaal meubilair en speelmaterialen waar baby’s veilig kunnen kruipen, spelen, ontdekken en ontwikkelen. In de babyweide op het speelplein kunnen baby’s veilig buiten kruipen en spelen. De ervaren pedagogisch medewerkers stemmen het dagritme voor eten en slapen voor alle baby’s – in overleg met de ouders – af op ‘thuis’.

Lees verder »

UN1EK organiseert summer surfcamp

summer surfcampIn de eerste week van de zomervakantie, van 13 t/m 16 juli 2015, organiseert UN1EK voor de vierde keer het Summer Surfcamp voor jongens en meiden van 8 tot 13 jaar. De kinderen krijgen iedere dag surfles van professionele instructeurs en gaan ook zandsnowboarden, vissen (korren) en powerkiten. Aan het eind van de dag brengt de bus iedereen weer terug naar Vlaardingen. De kinderen slapen thuis zodat ze weer fit zijn voor een dag zon, zee, zand en water.

De begeleiding door pedagogisch medewerkers van UN1EK, het busvervoer van en naar Hoek van Holland, surfles en surfkleding, eten en drinken en een dikke laag zonnebrandmiddel worden iedere dag geregeld. Aan het eind van de week ontvangen alle jongens en meisjes een certificaat en mogen zij zich ‘surfdude’ en ‘surfbabe’ noemen.  Alle kinderen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam mogen deelnemen! 

Lees meer informatie en schrijf uw kind in voor 13 juni. vol=vol

Lees verder »

Samen aan de slag voor nieuwbouw van CBS Het Spectrum

Nieuwbouw SpectrumOp 12 mei jl. bevestigden Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur UN1EK, en wethouder Arnold Keijzer namens het college van B&W van Maassluis de samenwerking bij de realisatie van een nieuw gebouw voor CBS Het Spectrum mét een sportzaal. 

Lees verder »

Zwangerschapsyoga en babymassage bij De Villa

babymassageWilt u genieten van een prettige zwangerschap? En wilt u zich goed voorbereiden op de bevalling? Dan is zwangerschapsyoga op woensdagavond bij De Villa iets voor u! Tijdens de anderhalf uur durende lessen van yogaspecialist Marjolein Cats werkt u aan ademtechniek, ontspanning en een goede lichaamshouding.

Daarnaast geeft Marjolein iedere maand op dinsdag lessen babymassage voor ouders en baby’s van 3 tot 18 maanden bij De Villa.

Heeft u intesse in zwangerschapsyoga of babymassage en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op Marjolein Cats, bel 010 – 474 21 49 of stuur een e-mail aan marjolein@deyogaspecialist.nl Of kijk op de website: www.deyogaspecialist.nl

Tot snel bij De Villa!

Lees verder »

Zwanger? De beste opvang voor uw kind!

UN1EK-banner1080x250px_9

Tijdens uw zwangerschap denkt u waarschijnlijk alvast na over hoe u de zorg voor uw kindje en uw werk gaat combineren. Wij adviseren u graag bij het kiezen van de beste kinderopvang voor uw kind.

Een doorgaande lijn van 0 tot 13

Past uw kindje het beste in een vaste groep in een van onze kindcentra of IKC’s? Kiest u voor kleinschalige babyopvang? Of kiest u voor het huiselijke en de flexibiliteit van gastouderopvang? En als uw kind straks wat ouder is: gaat het dan naar de peuterspeelzaal, de basisschool en de buitenschoolse opvang? UN1EK biedt een doorgaande lijn in kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar: dat is prettig voor u en goed voor de ontwikkeling van uw kind.

Ieder kind is UN1EK

Uw kind is in vertrouwde handen in de kindcentra van UN1EK. Met meer dan 45 jaar ervaring in professionele kinderopvang weten we hoe we de best mogelijke opvang kunnen bieden. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zorgen met liefde en aandacht voor uw kindje en begeleiden het in zijn of haar emotionele en sociale ontwikkeling. We noemen dat ontwikkelingsgerichte kinderopvang.

Iedere locatie is UN1EK

In alle wijken van Vlaardingen en Maassluis is een locatie van UN1EK in de buurt. Onze kindcentra voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.  Elke locatie heeft een ‘couleur locale’: een eigen profiel en sfeer en unieke mogelijkheden. Ervaar het zelf: wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding in onze locaties. Na afloop van uw bezoek ontvangt u een koffertje met leuke aanbiedingen en cadeautjes.

Kosten kinderopvang

U kunt bij UN1EK gebruik maken van onze flexibele opvangpakketten, zoals het 49 of 40 weken pakket of flexibele opvang op wisselende dagen. Ook verlengde opvang vanaf 07:00 uur (inclusief ontbijt) of tot 18:30 uur is in veel kindcentra mogelijk. Zo betaalt u voor de opvang waar u gebruik van maakt. Een extra dag(deel) of gratis ruilen van opvangdag is in overleg met de pedagogisch medewerkers mogelijk. Elke vorm van kinderopvang heeft een eigen tarief. Wanneer u werkt heeft u in de meeste gevallen recht op Kinderopvangtoeslag. U kunt dit aanvragen via de Belastingdienst.

Meer weten over onze kinderopvang?

We begrijpen heel goed dat het kiezen en regelen van kinderopvang spannend is. Daarom vinden we de begeleiding van aanstaande en jonge ouders heel belangrijk. Voor een vrijblijvend gesprek over onze kindcentra en onze opvangpakketten en -tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice via 010 – 435 56 11 of per e-mail plaatsing@un1ek.nl. We adviseren u graag over de beste kinderopvang voor uw kind!

Een ontspannen zwangerschap?

Bij kindcentrum De Villa voor kleinschalige babyopvang bieden wij zwangerschapsyoga en babymassage in samenwerking met De Yogaspecialist. Lees meer informatie.

Lees verder »

Kinderopvangtoeslag 2015

Zoals u vast al gelezen heeft is er goed nieuws voor kinderopvang en ouders: de Kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met 2014, per uur iets meer Kinderopvangtoeslag ontvangen. De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015.

Lees verder »