Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief oktober 2022
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

De koude seizoenen staan voor de deur en dit betekent dat de energiekosten ook flink stijgen. Wellicht kijk u met enige onzekerheid naar deze periode. Een lastige situatie die we niet volledig in de hand hebben. 

Lees ook het stuk 'Meer grip op uw uitgaven' verderop in deze nieuwsbrief. Hier vertellen we u graag meer wat wij voor u kunnen betekenen.

De herfst geeft ons gelukkig de mogelijkheid om leuke vakantieprogramma's te organiseren. Ook deze kunt u verderop in deze nieuwsbrief bekijken. Daarnaast is deze maand de Kinderboekenweek van start gegaan, met als thema 'Gi-Ga Groen!'. Vele activiteiten hebben hiervoor al plaatsgevonden en aankomend weekend is UN1EK aanwezig in de Bibliotheek van Vlaardingen om met de kinderen hier aandacht aan te besteden. 


- Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze Nieuwsbrief

 • Bericht vanuit het CCT
 • Vanuit de CUR
 • Meer grip op uw uitgaven!
 • UN1EK en het Kinderboekenweekfeest bij Bibliotheek de Plataan
 • Herfstvakantieprogramma's
 • Onze UN1EKe service voor u en uw kind(eren)!
 • Van onze afdeling Kwaliteit
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Gastouderbureau Groot in Klein
 • Talentgedreven Onderwijs
 • Onze partners

Bericht vanuit het Corona Crisis Team


We bereiden ons voor

We bereiden ons voor op verschillende scenario's deze herfst en winter. Vanuit de overheid worden opvang- en onderwijslocaties verplicht gesteld een draaiboek gereed te hebben voor de verschillende situaties die zich kunnen voordoen met betrekking tot Covid-19. 

Zo hebben we scenario 1 (locaties volledig open zonder extra maatregelen), scenario 2 (locaties volledig open met lichte basis maatregelen), scenario 3 (locaties volledig open met pakket maatregelen) en scenario 4 (locaties beperkt open. Onderwijs: halve groepen. Opvang: in bubbels/cohorten) met bijbehorende maatregelen op papier staan. 

Dit draaiboek is langs het bestuur geweest en zal ook langs de Centrale UN1EK Raad en de directeuren gaan. Zo zijn we er zeker van dat alles staat klaar op het moment dat een scenario ingaat.

Uiteraard hopen we in scenario 1 blijven en er geen reden is tot overgang naar andere scenario's. We houden de situatie scherp in het vizier!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Evaluatie en vooruitblik

De eerste CUR-vergadering na de zomer heeft alweer plaatsgevonden. De CUR heeft hierbij de tijd genomen om te evalueren en vooruit te kijken. De werkwijze en de invulling van de medezeggenschap naar de toekomst is uitvoerig besproken. Hiervan zal ook terugkoppeling worden gedaan in de vergadering van de Adviesraad. De uitwisseling van informatie tussen de CUR en de IKC-raden blijft onverminderd belangrijk. Samen wil de CUR zich graag ontwikkelen naar de toekomst.

Vacature

Verloop van leden binnen een medezeggenschapsorgaan is onvermijdelijk. Zo ook in de CUR. Per 1 oktober 2022 neemt de CUR afscheid van Petra Ouwens, die de medewerkers opvang vertegenwoordigt. De CUR verliest hiermee een zeer betrokken lid, die een grote bijdrage aan de CUR heeft geleverd. De CUR betreurt het vertrek van deze prettige collega, dankt haar voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar andere werkzaamheden voor UN1EK!

De vacature voor een vervanger is uitgezet en gepubliceerd. Momenteel is de sollicitatietermijn verstreken en wordt er gekeken wie deze rol in de CUR het beste kan vervullen. 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Financiën


Meer grip op uw uitgaven

Wist u dat u de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst direct aan UN1EK kunt laten uitbetalen? Wij verrekenen de toeslag dan met de juiste factuur en u ontvangt alleen een factuur van de eigen bijdrage. Via MijnToeslagen kunt u dit heel gemakkelijk regelen! Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Belastingdienst. 

Voor het aanvragen en/of wijzigen van de kinderopvangtoeslag kunt u hulp krijgen van de afdeling Financiën van UN1EK. Deze afdeling heeft inzage in uw contract en kan samen met u voor de juiste uren en tarieven de kinderopvangtoeslag aanvragen/wijzigen. Door tijdig de toeslag aan te vragen en/of te wijzigen, voorkomt u grote verrassingen omtrent de terugbetaling van teveel ontvangen toeslagen. 

De Belastingdienst betaalt de toeslag maandelijks als een voorschot uit. Dat betekent dat u rond de 20e van de maand dus al de toeslag voor de nieuwe maand ontvangt. Wij raden u aan om met de toeslag de juiste maandfactuur te voldoen. Op deze manier voorkomt u dat u aan het einde van de opvangperiode met een hoge factuur eindigt. 

We begrijpen dat het in deze tijd lastig is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Hoe lastig het ook kan zijn, het voorkomen van een achterstand bij de kinderopvang is belangrijk. Er zijn lange wachtlijsten en de opvangplekken zijn zeer gewild. Wanneer het voor u (tijdelijk) niet mogelijk is om uw facturen te voldoen, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën. We kunnen dan een passende betalingsregeling afspreken, zodat u weer overzicht op uw uitgaven krijgt. We helpen u heel graag verder! 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling PR & Communicatie


UN1EK en het Kinderboekenweekfeest bij Bibliotheek de Plataan

Tijdens de Gi-ga-groene Kinderboekenweek kunnen kinderen van alles ontdekken over de natuur. De Kinderboekenweek duurt van 5 t/m 16 oktober 2022 en tijdens deze dagen zijn er overal in het land verschillende activiteiten te doen.
Het UN1EK Team sluit zich ook aan en zal op 15 oktober van 10:30u t/m 15:00u aanwezig zijn bij Bibliotheek De Plataan (Waalstraat 100, Vlaardingen). We zullen verschillende activiteiten met de kinderen ondernemen en natuurlijk zullen we de mooiste verhalen voorlezen. 

De toegang is volledig gratis, komen jullie ook langs?

Herfstvakantieprogramma's

Van 24 t/m 28 oktober is het herfstvakantie. In deze week is het onderwijs gesloten, maar is er uiteraard wel opvang beschikbaar. De opvang heeft voor deze week weer ontzettend leuke vakantieprogramma's samengesteld! Bekijk alle programma's hier
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Ruilbeleid van de opvang

Op 19 januari j.l. heeft u vanuit UN1EK een brief ontvangen betreffende ons ruilbeleid. Graag herhalen wij deze informatie. Wellicht bent u nieuw bij UN1EK of heeft u de brief niet ontvangen en bent u hierdoor nog niet op de hoogte van deze informatie. 
 
Met de vooruitzichten van 2023, verwachten we dat de personeelstekorten en de druk op de groepen verder zullen toenemen. Hierdoor is er besloten dat het ruilen van opvangdagen per 1 september 2022 niet meer mogelijk is. Dit is in de brief van 19 januari aan u gemeld. 
 
Let op: studie- en feestdagen kunt u wel inhalen, mits de bezetting dit toelaat.
 
Uiteraard kunt u altijd (via het Ouderportaal) extra opvang aanvragen. Oók hierbij geldt dat de bezetting op de groep het toe moet laten en het dus kan voorkomen dat een aanvraag voor een extra dag wordt afgekeurd.

Onze UN1EKe service voor u en uw kind(eren)

Bent u benieuwd welke service we voor u en uw kind(eren) kunnen bieden? Bekijk dan ons Serviceblad hier!

Bereikbaarheid Klantenservice

U kunt bij de Klantenservice van UN1EK terecht voor vragen over de plaatsing van uw kind in de opvang, wachtlijsten, opvangpakketten, kosten van kinderopvang, kinderopvangtoeslag en de inhoud van facturen.

Mail: plaatsing@un1ek.nl 
Telefoon: zie bijgaand schema voor de telefonische bereikbaarheid van de planner.

164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Kwaliteit


Kijkwijzer training

Op donderdag 29 september was de Kijkwijzer training. In de training zijn collega’s van UN1EK meegenomen in het gebruik van de kijkwijzer:
 • Scherp kijken naar het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht en pedagogisch medewerker in de groep;
 • Feedback geven aan de leerkracht en pedagogisch medewerker over wat er in de groep gezien is: wat gaat er goed en waar zijn er aanknopingspunten voor verbetering;
 • Vervolgens op basis van wat er in alle groepen gezien is een beeld maken van het pedagogisch didactisch handelen van de locatie en het vertalen van het beeld naar interventies voor de hele locatie.
Aan de training hebben meer dan 60 collega's deelgenomen: zowel directeuren, intern begeleiders, teamleiders onderwijs en opvang, leerkrachten en coaches. Alle deelnemers kunnen na de training de kijkwijzer op de eigen locatie gaan gebruiken voor de zojuist benoemde doeleinden van de kijkwijzer. Het is vooral de bedoeling om het gesprek over het pedagogisch didactisch handelen gedegen door de hele organisatie goed te kunnen gaan voeren!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


Een terugblik op de Summer Surfdagen

In juli hebben de UN1EK Summer Surfdagen plaatsgevonden bij De Surfschool in Hoek van Holland. Vier dagen vol fun, zonnebrand en gezelligheid! En natuurlijk kregen de kinderen de mogelijkheid om het surfen onder de knie te krijgen.

Twee pedagogisch medewerkers begeleidden de kinderen met het surfen en sprongen zelf ook op de surfplank. Zo leert iedereen van elkaar en kunnen de kinderen zichzelf surfbabe en surfdude noemen!

Ragna 25 jaar in het onderwijs

Ragna Kuiper, directeur bij IKC De Schakel, is per 9 september 2022 maarliefst 25 jaar werkzaam in het onderwijs! Een prachtige mijlpaal, waar een mooi boeket wel passend was.

Start BSO De Vlieger

Sinds het begin van het schooljaar is BSO de Vlieger bij SBO de Parasol gestart, en wat is het een succes! De leerlingen hebben het enorm naar hun zin, er is zelfs al een leerling vanuit Vlaardingen aangesloten. Ook de pedagogisch medewerkers zien de kinderen stralen tijdens de opvang. De leerkrachten zien ook de positieve effecten van de BSO: “Mijn leerlingen komen huppelend het klaslokaal binnen vanuit de BSO”.

Bekijk hoe de officiële opening was in deze video!

Zomerterras en Kinderterras: een succes!

Een mooie terugblik op het Zomerterras en het Kinderterras, waar UN1EK aanwezig was. We hebben duizenden kinderen mogen ontvangen en hebben er met elkaar een mooi feestje van gemaakt. Zien we iedereen volgend jaar weer?

Bekijk hier de video voor een mooie terugblik!

De Talentklas

Afgelopen jaar hebben Rianne en Danielle op de Stationsstraat 115 een Technieklokaal ingericht. Na de herfstvakantie zal Wijkcentrum Vlaardingen hier gezamenlijk starten met de Talentklas, een klas die gefinancierd wordt vanuit de NPO gelden van de gemeente Vlaardingen. 

De Talentklas is een initiatief van alle scholen in Vlaardingen centrum. Deze klas bestaat uit een kleine groep leerlingen uit leerjaar 7 en/of 8 die één keer in de week een dag praktijkgericht leren. In de ochtenden gaan ze op excursie naar verschillende bedrijven. In de middag steken ze de handen uit de mouwen in het praktijklokaal.  

De leerkrachten van de talentklas zijn Janneke Broere en Mirjam Brandenburg. Anthony Aziz is de ondersteuner en momenteel loopt er een sollicitatieprocedure voor een tweede ondersteuner.

Voorleesochtend SBO De Parasol

Verschillende voorlezers en teamleden hebben op 7 september de Voorleesochtend kleur gegeven. Een relaxte sfeer, voorgelezen worden terwijl je heerlijk op een kleedje het verhaal aanhoort. De kinderen hebben genoten en mooie en spannende verhalen gehoord. Voor herhaling vatbaar!

 

Japanse delegatie in Maassluis

Begin september is er bij SBO De Parasol visite geweest vanuit Japan. Ervaringen uitwisselen over het schoolsyteem in Japan en Nederland, het bespreken van de overeenkomsten en verschillen en praten over de toekomst. Deze Japanse pedagogische tact was enthousiast over hoe SBO De Parasol het onderwijs op hun locatie aanpakt en vormgeeft.

Een zeer bijzondere ontmoeting!

Feestelijke opening gebouw IKC Het Spectrum

Op de eerste schooldag werden kinderen en ouders van IKC Het Spectrum feestelijk ontvangen. Alle klassen, de peuterspeelzaal en de BSO zitten vanaf nu echt in hetzelfde gebouw. Een oudste leerling (groep 8), een jongste kind van de peuters en juf Ronika knipten samen het lint door. Daarna ging iedereen over de rode loper om voor het eerst het prachtige, vernieuwde gebouw in te gaan!

Een feestelijke dag voor juf Greetje

Dinsdag 13 september was een feestelijke dag voor juffrouw Greetje van Rijn. Zij was namelijk die dag precies 40 jaar in dienst. Dit was zowel voor haar als de school een heugelijk feit. 

Juffrouw Greetje heeft zich de afgelopen 40 jaar altijd met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor het onderwijs. Daarom heeft IKC Kethel haar die dag in het zonnetje gezet. 

‘s Ochtends is zij verrast met een lokaal vol ballonnen. Aan deze ballonnen hing van iedere leerling die zij dit jaar lesgeeft een kaartje met een persoonlijke boodschap. 
‘s Middags werd de juf onder valse voorwendselen naar het plein van de hoofdlocatie gelokt. Daar aangekomen werd ze door alle leerlingen toegezongen. De juf werd op het plein bedankt en geprezen voor haar inzet door de directeur.
Hierna werd ze toegezongen door alle kinderen. Voor deze speciale gelegenheid was er een medley geschreven met allerlei verschillende liedjes.
Tenslotte werden de bloemen die door de kinderen waren meegenomen aan haar overhandigd. Ook kregen alle leerlingen een lekkere smoothie. 

Na schooltijd was er een informeel samenzijn met collega’s en directe familie. Zij heeft daar nog een cheque voor een nachtje weg in een bed en breakfast gekregen. 
Verder is de bestuurder ook nog langs geweest om haar te feliciteren en een boeket bloemen te overhandigen namens UN1EK.

Doe Effe Normaal primeur op IKC Het Spectrum

Het project ‘Doe Effe Normaal’ is terug van weggeweest en de allereerste les werd door wijkagent Leon Polak gegeven aan groep 7 van IKC Het Spectrum. Een mooie primeur op woensdagochtend 21 september op IKC Het Spectrum! Het voorlichtingsprogramma van de politie voor groepen 7 en 8 is in een volledig nieuw jasje gegoten en daar is de politie enorm trots op.  

De terugkeer van Doe Effe Normaal werd officieel gemaakt met een korte opening met de leerlingenraad van IKC Het Spectrum, burgemeester Bert Wijbenga, de wijkagent en ook de voormalig agenten die betrokken waren bij de geboorte van het project in 1995 waren aanwezig. In de lessen in groep 7 en 8 leren kinderen over thema’s als diefstal, discriminatie, vandalisme, alcohol en drugs en cybercriminaliteit. De wijkagent geeft de lessen in de klas en leert daardoor ook de kinderen beter kennen. De eerste les ging over wat de politie allemaal doet en hoe je in contact met ze kan komen.

Samen voor een schone wijk!

Woensdag 14 september is er flink schoon gemaakt in de wijk Holy in Vlaardingen. CBS Het Anker deed mee aan de World Clean Up Day. Prikken, opruimen, afval verzamelen, inleveren en kennismaken met de mannen van Irado, het was een groot succes. En wat is er veel afval opgehaald! Vier leerlingen uit de groepen 5 en 6 hebben de school vertegenwoordigd bij het centrale verzamelpunt op het parkeerterrein van voetbalvereniging Zwaluwen. Hier ontvingen zij mooie lunchboxen voor alle leerlingen van CBS Het Anker. 

De organisatie van de World Clean Up Day is opgezet samen met de andere basisscholen in de Holy. De wijk is in stukken verdeeld en samen met de leerlingen van de buurtscholen is de hele wijk aangepakt. Een mooi voorbeeld van het wijkgericht werken.

Nieuwe namen opvanggroepen KC Het Visnet

De buitenschoolse opvanggroepen van KC Het Visnet hebben nieuwe namen! Voortaan gaat de BSO groep van 4 t/m 6 jaar door het leven als BSO Zeepaardjes en de groep van 6 t/m 13 jaar heet BSO Octopus!

Unicef Kinderrechten Filmproject

Voor de zomervakantie hebben de groepen 6 leerlingen van IKC Prins Willem Alexander meegedaan aan het Unicef Kinderrechten Filmproject. Alle kinderen maakten prachtige tekeningen die iets te maken hadden met het thema. Met trots kunnen we vertellen dat er één tekening gekozen is om een Unicef Kinderrechtenfilm mee te maken!

Dit is een tekening geweest van Menduh Akca, zie hiernaast. Hij wil aandacht voor het gehandicapte kind. 

Op 22 september was het dan zo ver; de film was klaar en ging online! En wat een prachtig (en grappig; zie de bloopers) resultaat!

Bekijk de video hier!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


Veiligheid voor alles

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van opvang in een huiselijke omgeving. Je biedt als gastouder aan hooguit vijf kinderen tussen de 0-4 jaar opvang in je eigen huis of het huis van de ouders. Op de dagen dat je gastouderopvang biedt, draag je zorg voor een goede, veilige en gezonde omgeving. Met het bieden een vaste dag indeling, het doen van allerlei activiteiten zowel binnen als buiten, het geven van liefde, aandacht en zorg, draag je hier aan bij.

Een gastouder moet mede hierom vanuit de Wet Kinderopvang aan allerlei voorwaarden en wettelijke eisen voldoen.

Eén van deze voorwaarden is het hebben van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Vanuit Groot in Klein wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om dit certificaat te halen en/of te behouden. Dinsdagavond 6 september hadden we weer zo’n leerzame avond.  

Margreth Ruijgers van EHBO-BHV4ALL maakte er weer een ontzettend leerzame avond van, waar de gastouders vooral actief bezig waren. Pleisters voor verschillende verwondingen knippen en plakken, verbanden aanleggen, EHBO-kist samenstellen en natuurlijk werd de reanimatie, stabiele zijligging en hulp bij verstikking geoefend.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. In een fractie van een seconde kan er iets met een kind gebeuren. Het is goed hiervan bewust te zijn en het hier met elkaar over te hebben. Hierom blijven we EHBO herhalen en oefenen. 

De gastouders leren met én van elkaar en delen hun passie voor het gastouderschap.
Lijkt jou dit ook leuk? Kom dan eens langs voor een kopje koffie, we kunnen altijd enthousiaste gastouders gebruiken. De vraag is groot! Neem snel een kijkje op de website.

Of kijk naar de aanvragen / vacatures die openstaan. Wellicht zit er iets voor jou bij!


- Fanny
Coördinator Gastouderbureau Groot in Klein
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Talentgedreven Onderwijs


De talenten van Matthijs

IKC De Regenboog is gestart met Talentgedreven Onderwijs. Een bijzonder gedachtegoed waar de talenten van kinderen zichtbaar worden gemaakt, onder andere middels een talentgesprek. Want waarom is het eigenlijk belangrijk om talenten zichtbaar te maken en er naar te zoeken? Het antwoord daarop is simpel; als iemands talent zichtbaar is, ligt de nadruk op waar iemand blij van wordt. Bewust zijn van je eigen talenten leidt volgens Luk Dewulf samen met Els Pronk (grondlegger van dit gedachtegoed) tot geluksgevoelens.
Soms is het even graven om het bijpassende talent te vinden, soms ligt het voor de hand. Matthijs uit groep zeven doet mee aan dit project en vertelt aan Robin van de afdeling Communicatie & PR graag over zijn talenten.Wanneer Matthijs zich aan me voorstelt is hij nog wat verlegen. Het is merkbaar dat hij zenuwachtig is. Tegelijkertijd is te zien dat hij vol trots dit interview aan durft te gaan. Na een paar minuten staat er gelukkig al een kleine glimlach op zijn gezicht.

We zitten aan een tafel en voor ons liggen Matthijs’ Talentenblad en verschillende Talentkaarten. ‘Hey Matthijs, vertel eens. Waar kijk ik naar?’ ‘Dit zijn al mijn Talentenkaarten, kijk maar.’ Matthijs pakt één van de kaarten van tafel en houdt deze omhoog. ‘Dit is de Stille Helper, dat ben ik. Het betekent eigenlijk dat je graag vrienden helpt, maar dat je het ook fijn vindt als ze jou helpen.’ ‘Dat is een heel mooi talent’, zeg ik.

‘Ik dacht dat talent hebben betekent dat je ergens heel goed in moet zijn of in moet uitblinken, maar dat hoeft niet zo te zijn, toch? Weet jij hoe dat zit, Matthijs?’ ‘Ja, zeker! Je hebt een talent als je ergens heel blij van wordt en als je het fijn en leuk vindt.’

Matthijs wijst zijn Talentenblad aan. ‘Ik word bijvoorbeeld heel blij van fietsen, lezen en van mijn honden! Ook vind ik het leuk om te gymmen want dan spelen we vaak trefbal en dan kun je met veel vrienden samen zijn.’

‘Op je Talentenblad zie ik dat er dus best veel dingen zijn waar jij gelukkig van wordt. Naar aanleiding hiervan hebben jullie jouw Talentenkaarten uitgekozen. Kun je daar wat meer over vertellen?’ ‘Ja zeker’, begint Matthijs enthousiast, ‘ik ben een echte Sfeervoeler.’ Geïnteresseerd vraag ik waarom deze kaart dan zo goed bij hem past. ‘Ik hou er heel erg van om met vrienden te spelen. Als er dan iemand wordt buitengesloten, dan kan ik best wel meevoelen met diegene. Soms moet ik dan ook wel eens huilen.’

‘Ook ben ik een Trouwe Vriend en een Groepsdier!’ Vol enthousiasme gaat Matthijs door met vertellen, ik heb moeite om hem bij te houden. ‘Ik heb een paar goede vrienden waar ik veel mee speel en ik vind het fijn om met hen samen te zijn. Ook word ik blij als ik met mijn neefjes en nichtjes ben.’ ‘Eigenlijk vind je het dus heerlijk om veel mensen om je heen te hebben, een echt Groepsdier’, merk ik op. ‘Vinden je ouders ook dat deze Talentenkaarten goed bij jou passen?’ Matthijs twijfelt geen seconde over zijn antwoord: ‘Ja! Mijn moeder herkende alle talenten meteen.’

‘Nu jullie jouw talenten hebben gevonden, is het belangrijk dat je deze ook kan gaan ontwikkelen. Merk je in de klas dat je hier al wat ruimte voor krijgt van de juf?’ Matthijs moet even graven, maar komt dan tot de conclusie dat er in de klas steeds meer wordt samengewerkt. ‘Ik heb een tijdje geleden tegen de juf gezegd dat ik meer wil samenwerken. Dat vind ik heel fijn want ik word er heel blij van als ik een vriend kan helpen met een lastige som.’

Ten slotte stel ik Matthijs nog een laatste vraag, waar naar mijn idee het allermooiste antwoord van deze middag uitkomt.

‘Zou je je klasgenoten aanbevelen om ook op zoek te gaan naar hun talenten?’ ‘Ja, dat denk ik wel. In groep vier werd ik best wel veel gepest en dat vond ik echt niet leuk. Ik denk dat deze pesters ook op zoek moeten naar hun talent. Zo maken ze meer vrienden en zien ze dat het belangrijk is dat iedereen zich fijn voelt in de groep. Ik zou ze dan de Talentkaart Groeimotor geven.’

164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


Denk mee voor het steunpunt

De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) hebben vanuit het Ministerie van Onderwijs de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt op te zetten waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met hun vragen. Voor het opzetten van dit steunpunt willen we graag bekijken waar de behoeftes liggen van ouders/verzorgers en de leerlingen/jeugdigen.

Door op deze link te klikken, kunt u een vragenlijst invullen. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat het steunpunt goed wordt opgezet en voor u als ouder/verzorger fijn werkt.

Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 5 minuten, bij voorbaat dank!
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.