Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen

01-03-2021

Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten.
De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.

Krijgt u kinderopvangtoeslag?
Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

Hoe hoog is de vergoeding?
De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.
 
U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen
U ontvangt rond 3 april 2021 vanzelf een brief van het SVB waarin staat hoeveel u krijgt. Rond 8 april 2021 krijgt u het bedrag op uw rekening gestort. 

Binnenkort leest u op de website van het SVB uitgebreide informatie over de regeling en hoe het bedrag wordt berekend.

Maakt u gebruik van de buitenschoolse opvang?
Het is nog niet bekend wanneer de buitenschoolse opvang weer open gaat. Is dat later dan 1 maart? Dan krijgt u de brief van het SVB en het bedrag op een later moment. 

Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppen!
Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgt de SVB uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.

Lees hier het hele bericht en vindt alle handige links op de website van het SVB.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!