Veelgestelde vragen

Share Button

Afwezigheid, extra (incidentele) opvang en ruilen

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘ziek melden’. Let op: uw kind is ziek totdat u hem/haar weer beter meldt via het ouderportaal.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘afwezig melden’.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘ruilen aanvragen’. De plaatsingsdag die u wilt ruilen, moet op ‘afwezig’ staan. Lees ook: de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

Het ruilen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindcentrum is mogelijk gedurende het betreffende kalenderjaar. Lees ook de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en klikt op het plus teken naast ‘incidentele opvang’. U kiest de datum en tijden waarop u extra opvang wilt aanvragen en klikt op ‘opslaan’. Lees ook: de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

U logt in in het ouderportaal. U klikt bij het betreffende kind op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘afwezig melden’. U geeft minimaal twee maanden vooraf de afwezigheid van uw kind door.

Inloggen ouderportaal

U kunt inloggen in Kindplanner via de website van UN1EK, button ouderportaal. Uw inlog id is het mailadres dat in onze administratie bekend is. Uw wachtwoord is zelfgekozen.

 1. U vraagt de pedagogisch medewerker op de locatie waar uw kind is geplaatst, om uw mailadres toe te voegen bij de plaatsingsgegevens van uw kind in Kindplanner.
 2. Of u stuurt een e-mail aan plaatsing@un1ek.nl met het verzoek om uw mailadres toe te voegen. Vermeld de naam en geboortedatum van het kind dat is geplaatst bij UN1EK.

U vult in het ouderportaal uw gebruikersnaam (mailadres) in drukt op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

Inschrijven en wachtlijst

U schrijft uw kind in via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor opvang.

U meld uw kind aan via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor basisschool.

U schrijft uw tweede of volgende kind in via het ouderportaal van Kindplanner:

 • Kies in menu (linksboven in het scherm) de optie familie.
 • Klik op de groene button rechtsbovenin en kies de optie broertje/zusje toevoegen.
 • Vul de gegevens in en vraag opvang op de gewenste dagen en per de gewenste datum aan.

De voorrangscriteria worden onderling afgewogen en hebben geen prioriteitsvolgorde.

 • Er is sprake van een sociaal-medische indicatie;
 • Het kind maakt al gebruik van opvang bij UN1EK;
 • Het aangemelde kind is een zusje of broertje van een reeds bij UN1EK geplaatst kind;
 • Het betreft een kind van een medewerker van UN1EK;
 • Het kind heeft een VVE indicatie van het CJG.

Kosten

U logt in in het ouderportaal en klikt linksboven in het menu op ‘financieel overzicht’.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. In het betreffende contract vindt u het ‘overzicht kosten kinderopvang’ waarmee u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Opvang wijzigen, uitbreiden of (gedeeltelijk) opzeggen

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. U kiest het contract dat u wilt aanpassen en klikt op de groene button rechtsbovenin. U kiest voor ‘wijzigen’ (bij gewenste uitbreiding of gedeeltelijke opzegging) of voor ‘opzeggen’ bij beëindiging van de opvang. Kies de gewenste ingangsdatum van de wijziging of opzegging*.

* De opzegtermijn bedraagt één maand.

Tussenschoolse opvang

U schrijft uw kind in via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op ‘inschrijven voor opvang’. Onder het kopje buitenschoolse opvang kunt u uw kind inschrijven voor tussenschoolse opvang bij de school / het IKC van uw kind.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U kiest de dag waarop u uw kind aanwezig wilt melden bij de tussenschoolse opvang. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘doorgeven’ en dien uw aanvraag in.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest kind afwezig melden. U kunt een ruildag aanvragen (zie boven).

Vakantieopvang

U kunt op drie manieren gebruik maken van vakantieopvang: 1. voor alle 12 weken schoolvakantie per jaar, 2. op basis van een ' x-aantal weken' vakantiepakket of 3. u vraagt per schoolvakantie flexibele vakantieopvang aan.

 • Indien u gebruik maakt van een ‘x-aantal weken’ vakantieopvangpakket is uw kind in Kindplanner automatisch aanwezig gemeld voor het aantal schoolvakantieweken dat u afneemt, vanaf de eerste schoolvakantie na aanvangsdatum van de plaatsing. Wanneer u dit wilt aanpassen, geeft u uiterlijk drie weken vooraf in Kindplanner aan tijdens welke schoolvakantieweken en op welke dagen uw kind afwezig zal zijn. Het aantal beschikbare vakantieopvangweken schuift dan automatisch door naar de volgende schoolvakantie. > U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘afwezig’ melden.
 • Indien u gebruik maakt van flexibele vakantieopvang per schoolvakantie, vraagt u via Kindplanner vakantieopvang aan. U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘incidentele opvang’.