Hoe kan ik een ruildag aanvragen?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘ruilen aanvragen’. De plaatsingsdag die u wilt ruilen, moet op ‘afwezig’ staan. Lees ook: de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

Let op: het ruilen van dagdelen is kindgebonden en is alleen mogelijk per opvangpakket, dus:

  • Een dagdeel voorschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel voorschoolse opvang
  • Een dagdeel naschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel naschoolse opvang
  • Een dag(deel) halve of hele dagopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) halve of hele dagopvang
  • Een dag(deel) vakantieopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) vakantieopvang

Let op:

  • het ruilen van dagdelen bij afwezigheid van uw kind is mogelijk binnen tien werkdagen*
  • het ruilen van dagdelen bij een sluitingsdag van het kindcentrum is mogelijk binnen een kalenderjaar*.
    *mits de groepsbezetting het toelaat naar oordeel van de pedagogisch medewerkers in de groep.
Share Button