Interesse in deze functie?

Direct solliciteren


Vragen over deze vacature?

Annette Ettes
Directeur ETTES Search

UN1EK zoekt 2 leden Raad van Toezicht

De locatie

UN1EK servicebureau

Begin 2020 ontstaan bij UN1EK twee vacatures in de Raad van Toezicht, vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn. Beide leden zijn daarom niet herbenoembaar.

UN1EK biedt onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren dit in onze integrale kindcentra (IKC's) vanuit 1 visie, 1 missie en 1 organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC's, vier scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht (RvT) uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De RVT opereert als een collegiaal opererend orgaan, waarbinnen afspraken zijn gemaakt over aandachtsgebieden.

Bij deze vacatures betreft het de aandachtsgebieden financiën, huisvesting, ICT en juridische aangelegenheden; per vacature zijn verschillende combinaties mogelijk.

ContactpersoonAnnette Ettes
FunctieDirecteur ETTES Search
Telefoon06-21993905

De functie

We zijn op zoek naar bestuurlijk ervaren kandidaten met integraal toezichthoudende capaciteiten. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die qua mindset buiten platgetreden paden kunnen wandelen. Kandidaten die daarmee het maatschappelijk debat binnen UN1EK kunnen stimuleren. Bij haar samenstelling streeft de RvT naar balans en diversiteit qua geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, brancheachtergrond en competenties.

Klik hier voor de uitgebreide profielschets

En nu

De werving en selectie voor deze vacature verloopt via Annette Ettes van ETTES Search, selectie en advies. Zij is bereikbaar voor nadere informatie op 06 21993905. Uw sollicitatie zien we graag tegemoet vóór 15 november 2019 via www.ettessearch.nl of via info@ettessearch.nl.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland op dinsdagmiddag 10 december in Vlaardingen.

Share Button