Update coronavirus - brief aan alle ouders

13-03-2020

Vlaardingen, 13 maart 2020

 

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren zijn er nieuwe updates van het RIVM geweest en een persconferentie van onze premier Rutte rond het Coronavirus. Daarin heeft hij aangekondigd dat de scholen de komende tijd open blijven, maar dat personeel en kinderen met klachten thuis moeten blijven. Wij hebben deze als volgt vertaald naar de dagelijkse praktijk op de locaties van UN1EK.

De volgende afspraken blijven van kracht:

•    Was je handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
•    Wij geven elkaar geen hand en houden afstand.

Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer uw locatie hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden. Wij willen u dringend vragen uw kind(eren) op tijd en bij zowel bij onderwijs als de opvang (indien van toepassing) af te melden op de gebruikelijke wijze.

U als ouder, vragen we uw kind(eren), waar mogelijk, zelfstandig naar binnen te laten gaan en bij de deur af te zetten, met uitzondering van kinderen van 0-4 jaar.

Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze locaties uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de locatie. Wel zullen we onze stagiaires en vrijwilligers nodig hebben om de groepen te blijven bemannen.

In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. Op de website van UN1EK vindt u ons laatste nieuws en voor vragen rondom de situatie op uw locatie, kunt u zich richten tot de directeur. Wij verwijzen u voor algemene informatie naar onderstaande websites:

•    RIVM.nl/coronavirus/vragen-antwoorden
•    GGD Rotterdam-Rijnmond

Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee UN1EK rekening moet houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatregelen zijn, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Met vriendelijke groet,

Eric Boerhout
Bestuurder UN1EK Onderwijs en Opvang

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!