Schoolvakanties en sluitingsdagen

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u in het overzicht UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2019-2020.

Let op: sinds schooljaar 2018-2019 werkt IKC VanKampen met een afwijkende schoolvakantieregeling. 

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is geopend en biedt vakantieopvang. Bekijk drie weken voor iedere schoolvakantie de vakantieprogramma’s van alle kindcentra. U kunt uw kind online inschrijven via het ouderportaal van Kindplanner.

Op vrije dagen van school (o.a. studiedagen en ADV dagen) buiten de schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van ‘studiedagen opvang’ bij de buitenschoolse opvang.

Sluitingsdagen

In 2019 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019
Tweede Paasdag:  maandag 22 april 2019
Hemelvaartsdag:  donderdag 30 mei 2019
Tweede Pinksterdag:  maandag 10 juni 2019
Eerste Kerstdag:  woensdag 25 december 2019
Tweede Kerstdag:  donderdag 26 december 2019

In 2020 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Koningsdag: maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Eerste Kerstdag: vrijdag 25 december 2020

Studiedag

Alle IKC’s, scholen, peuteropvang en kindcentra van UN1EK zijn, naast de bovengenoemde sluitingsdagen, eenmaal per jaar gesloten in verband met een studiedag voor medewerkers. Minimaal drie maanden vooraf wordt u geïnformeerd over de datum van deze studiedag.

Ruilen van sluitingsdagen

Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag van het kindcentrum op een dag waarop uw kind is geplaatst, gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag. Bekijk de voorwaarden. U vraagt een ruildag aan via het ouderportaal van Kindplanner.

 

 

 

Schoolvakanties en Sluitingsdagen 2020 – 2021

 

Share Button