Petje af Waterweg

petje af gaat van startMisschien wil jij wel dokter worden?

Bij Petje af leren kinderen van 10 tot 14 jaar op zondag, in zeven blokken van vier weken per schooljaar,  alles over een bepaald beroep. In de eerste week verzorgen inspirerende gastdocenten uit het bedrijfsleven een gastles bij Petje af. De week erop ontvangt de gastdocent de leerlingen van Petje af in zijn of haar werkomgeving voor een rondleiding of praktijkles. We bezoeken bijvoorbeeld het ziekenhuis, de haven, een fabriek, het stadhuis of we nemen plaats in het verdachtenbankje in de rechtbank. In de derde week voeren leerlingen een praktijkopdracht uit, behorende bij het thema of beroep. Zij presenteren aan ouders wat ze geleerd hebben. In de vierde week wordt ieder blok afgesloten met een activiteit of excursie op het gebied van kunst, cultuur, muziek of gezond gedrag. De professionele coaches van Petje af ontvangen en begeleiden de kinderen.

De thuisbasis van Petje af Vlaardingen is de Stadsgehoorzaal. Sinds 2017 is Petje af ook geopend in Maassluis; de thuisbasis is de bibliotheek. In 2017 wordt ook een locatie van Petje af in Schiedam geopend.

Geen schoolboeken

Petje af opent deuren die voor sommige kinderen anders gesloten zouden blijven. De leerlingen van Petje af doen nieuwe ervaringen en verfrissende ideeën op. Zij maken kennis met inspirerende gastdocenten, komen op bijzondere plaatsen, leren basisvaardigheden en vormen een beeld van hun eigen toekomstmogelijkheden.

Deelname kost… niets!

Meedoen aan Petje af kost voor leerlingen geen geld. Petje af vraagt wel van leerlingen dat zij iedere week aanwezig zijn en actief meedoen en van ouders dat zij betrokken en aanwezig zijn bij de presentaties. Leerlingen doen in principe voor drie jaar mee: in groep 7 en 8 van de basisschool en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Aan het einde van ieder jaar ontvangen leerlingen van Petje een certificaat. Na het eerste jaar een bronzen, na het tweede jaar een zilveren en na het derde jaar, als ze ‘Petje Afgestudeerd’ zijn, een gouden certificaat. Een waardevol diploma!

Partnerschap

UN1EK is partner van Petje af Waterweg.

“Sommige kinderen uit meer en minder kansrijke milieus krijgen – om verschillende redenen – van huis uit niet de kans om al hun mogelijkheden te verkennen. Die kans wil Petje af hen geven. We willen in een vroeg stadium investeren in het talent van alle kinderen. Daar kunnen we ook als samenleving later de vruchten van plukken. Onze samenwerkingspartners: ondernemers, onderwijs en de gemeente vinden Petje af dan ook een waardevolle aanvulling in de stad. ” vertelt Arend de Haan, bestuursvoorzitter van Stichting Petje af Waterweg.

“Gastdocenten vinden het erg leuk om hun kennis en ervaring over te brengen op de leerlingen van Petje af en hun interesse en enthousiasme te zien groeien. Naast het gastdocentschap gaan organisaties vaak een partnerschap aan waarbij zij Petje af ondersteunen met financiële middelen, kennis, vervoer of zij stellen hun netwerk open. En dat is nodig want Petje af wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van sponsors en donateurs.

Petje af Vlaardingen wordt mogelijk gemaakt door partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, het Fonds Schiedam Vlaardingen, de Stadsgehoorzaal en de gemeentes Vlaardingen en Maassluis en door de ‘founding partners’ van Petje af Nederland: Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds en De Maatschappij voor handel en Nijverheid.

Iets voor jou?

Ben je benieuwd of Petje af iets voor jou is? Meld je dan aan voor een of meer introductiedagen van Petje af in Vlaardingen of Maassluis. Dit kan per e-mail via waterweg@petjeaf.nl

Meer informatie?

Bel voor meer informatie met de locatiemanager van Petje af Waterweg, Jolien van der Marel via 088 330 11 27

Kijk op de website van Petje af www.petjeaf.nl/waterweg

Volg Petje af Vlaardingen en Petje af Maassluis op Facebook

Volg Petje af Waterweg op Twitter.

Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal van Petje af Waterweg.

Share Button