Nieuws

Share Button

UN1EK volop in ontwikkeling

  UN1EK Onderwijs & Opvang timmert hard aan de weg om de problemen in de opvang en het onderwijs aan te pakken. Of het nu gaat om problemen met armoede in het onderwijs of de arbeidsmarktkrapte, het valt ook de landelijke politiek op en onze oplossingen worden genoemd als voorbeeld voor anderen. IKC Prins Willem […]

Lees verder

Ondertussen bij de IKC’s

24 juni 2019 Bavinckschool wordt IKC Bavinck 5 jaar geleden ontvingen we de sleutel van ons nieuwe pand. We gingen verhuizen met 206 kinderen. Nu, na 5 jaar, vieren we feest met ruim 280 kinderen! Reden voor een feestje! Al 5 jaar werken we intensief samen met opvang. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke kwam samen met onderwijs. […]

Lees verder

UN1EK Eat, Meet & Greet druk bezocht

De UN1EK Eat, Meet & Greet is druk bezocht. Onder het genot van een feestelijke welkomstmocktail en heerlijke tapas vonden er heel wat ontmoetingen en goede gesprekken plaats. De lezingen over de nieuwe kansen in het basisonderwijs en de opvang bij UN1EK en het nieuwe lesmodel bij IKC van Kampen werden druk bezocht. Er waren […]

Lees verder

Het UN1EK summer surfcamp

In de tweede week van de zomervakantie, van 29 juli t/m 1 augustus, organiseert UN1EK voor de achtste keer het UN1EK Summer Surfcamp voor jongens en meiden van 8 tot 13 jaar. De kinderen krijgen iedere dag surfles van professionele instructeurs en gaan ook zandsnowboarden, vissen (korren) en powerkiten. Aan het eind van de dag brengt […]

Lees verder

UN1EK organiseert medezeggenschapsavond

Gisteravond organiseerden de centrale UN1EK raad en het college van bestuur van UN1EK in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen een medezeggenschapsbijeenkomst. Alle leden van de IKC- en medezeggenschapsraden, managers en directeuren, het college van bestuur en de raad van toezicht waren uitgenodigd. Kortom, iedereen die is betrokken bij het maken en toetsen van beleid binnen UN1EK. […]

Lees verder

Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen.

Lees verder

UN1EK behoudt HKZ-ISO certificaat in 2019

Deze week ondergingen onze locaties voor kinderopvang en de afdelingen op het UN1EK servicebureau een externe audit. UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang in alle locaties: hele dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en het gastouderbureau.

Lees verder

Landelijke staking in het onderwijs op 15 maart

De vakbonden AOb en FNV voeren in de week van 11 tot 15 maart een landelijke actie om het kabinet ertoe te bewegen extra te investeren in het onderwijs. De inzet van de actie is verhoging van de salarissen en extra middelen om de werkdruk te verlagen voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, […]

Lees verder

Duurzame renovatie IKC De Schakel kan van start

Op donderdag 21 maart 2019 ondertekenen wethouder Jacky Silos van de gemeente Vlaardingen, Jan Willem Sloof van het bouwconsortium ‘Fit 4 the Future’ en Eric Boerhout van UN1EK de overeenkomst voor de duurzame renovatie van IKC De Schakel in Vlaardingen. Alle seinen staan op groen: de renovatie gaat van start in mei 2019! School vol […]

Lees verder

Vijf jaar UN1EK: op weg naar nieuw strategisch beleid

In augustus bestaat UN1EK vijf jaar. De strategische koers voor de komende vijf jaar wordt uitgezet. Het college van bestuur vertelt daarover aan collega’s van UN1EK. “Een mooie quote komt van Winston Churchill: “Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen”. Het zegt ook veel over het […]

Lees verder