Onze locaties gaan weer open!

07-05-2020


Onze locaties gaan vanaf 11 mei weer open. Wij hebben de kinderen gemist en zijn blij dat we ze weer kunnen zien. Ook al is het nog niet allemaal zoals we gewend zijn, gaan we er met elkaar weer het beste van maken. Onze locaties zullen u informeren hoe het voor uw kind(eren) geregeld is, maar hier vindt u een overzicht van onze algemene afspraken en informatie van het RIVM over het testbeleid van kinderen.


Algemene afspraken
 • Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
 • Ouders mogen, waar het niet noodzakelijk is, niet naar binnen bij de locaties. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht of komen zo veel mogelijk zelf. Volg de aanwijzingen van de locatie op, zoals haal- en  brengtijden om piekmomenten te voorkomen, manieren van overdracht en de looproutes in en rondom de locaties.
 • Wilt u een van onze medewerkers persoonlijk spreken, dan kan dit op de wijze die vanuit de locatie aangegeven wordt. Dan kan telefonisch, via WhatsApp,  via email of een videocall zijn.
 • Op al onze locaties zullen de strikte hygiënerichtlijnen van het RIVM opgevolgd worden. 
 • U kunt hierop, wanneer nodig, aangesproken worden door andere ouders of medewerkers en spreekt u zelf ook andere aan wanneer zij zich niet aan de afspraken houden. Zo houden we elkaar ook scherp.
 • Wij volgen het testbeleid van de RIVM voor onze medewerkers. Is er een pedagogisch medewerker of leerkracht ziek en is er geen vervanging, dan blijven de kinderen thuis.
 • Voor meer informatie over het testbeleid van de kinderen – klik hier
p
Opvang
 • De noodopvang blijft bestaan. We houden er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt, maar het is mogelijk dat we een plek moeten aanbieden in een andere groep of zelfs locatie als de eigen groep van het kind te vol is of er te weinig personeel is op de locatie.
 • Tussen onze medewerkers en richting de ouders houden wij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand. In de kinderopvang, als het gaat om de opvang van baby’s, dreumesen en peuters, is dit in sommige gevallen, door de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
 • Buitenschoolse opvang is er alleen voor het kind op de dagen dat hij/zij naar school gaat. Dit om ook de noodopvang doorgang te kunnen laten vinden voor ouders in cruciale beroepen. De compensatieregeling loopt door voor zowel de 0-4 opvang als de BSO.
 • Het (tijdelijke) beleid rondom het  ruilen van dagen, zal per locatie aan u worden uitgelegd. Wel zal ruilen allereerst mogelijk zijn voor de ouders die gebruik maken van de noodopvang, dan voor de opvang die nodig is om de kinderen binnen 1 gezin op dezelfde dagen naar de locatie te kunnen laten komen. Als laatste worden de ‘normale’ ruilaanvragen goedgekeurd mits de bezetting op de groep het toelaat.
 • Heeft u een contract voor 1x naschoolse opvang, dan kunt u zelf aangeven op welke schooldag van uw kind, u aansluitend de NSO wilt afnemen. Geeft u dit dan wel door op de BSO locatie.


Onderwijs

 • De groepen worden opgesplitst en de kinderen komen een hele dag naar school.
 • We maken 2 koppeldagen: de ene groep komt op maandag & donderdag, de andere groep komt op dinsdag & vrijdag. Woensdag is thuiswerkdag. De indeling van de groepen wordt door de locaties bekend gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gezinnen met meerdere kinderen op de locatie, zodat zij op dezelfde dagen zijn ingedeeld.
 • Op al onze locaties geldt een continurooster, ook waar dit eerst niet was. Dit om zo min mogelijk haal- en brengmomenten te hebben.
 • Kinderen die normaal gesproken naar de buitenschoolse opvang gaan, mogen dit alleen op de dagen dat zij naar school komen. Dit om ook de noodopvang doorgang te kunnen laten vinden voor ouders in cruciale beroepen. De compensatieregeling loopt door. Ook als u bijvoorbeeld een contract heeft voor 3 of 4 x naschoolse opvang, dan mag uw kind 2x naar de NSO (op de schooldagen), de andere 2 dagen dat hij/zij niet naar school gaat, dus niet.

Heeft u nog specifieke vragen, dan kunt u altijd terecht bij onze collega's op uw eigen locatie. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden, speciaal gericht op uw situatie.

Wanneer houd u uw kind(eren) thuis?

Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: 
- Neusverkoudheid
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Lichte hoest
- Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden)

Zij mogen pas weer naar de locatie komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de locatie komen.

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de leidinggevende van de locatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de locatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de locatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af - zie testbeleid RIVM.RIVM: Testbeleid kinderen van 0 t/m 12 jaar in (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang

Het is gebruikelijk dat scholen en kinderopvangorganisaties uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  afdeling infectieziektebestrijding. In het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid meldt de schoolleider of locatiemanager het optreden van een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal vastgesteld op 3 of meer.

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. 

- Indien de test negatief is, kan het kind weer naar school of kinderopvang.

- Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar school of kinderopvang.
 
Bij alle kinderen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de ouders met wie het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Gezinsleden van een kind met COVID-19 moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen verder precies genomen moeten worden op de school of de kinderopvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school of kinderopvangorganisatie.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!